ΒΙΒΛΙΟ 3

 

 

 

                       ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  8

 

 

                              ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

 

 

8.1        ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ  ΓΗΠΕΔΟΥ

(λεπτομέρειες που αφορούν  την διοργάνωση  πρωταθλημάτων FITA , βρίσκονται στα FITA Organizers  Manual  και στο Παράρτημα 1 του Βιβλίου 3).

 

8.1.1. Το γήπεδο πρέπει να είναι τετραγωνισμένο, και καθε απόσταση πρέπει να μετριέται με προσοχή, από το πόδι της καθέτου που ξεκινάεi από το κέντρο του στόχου προς το έδαφος, έως τη γραμμή βολής. Το περιθώριο λάθους που επιτρέπεται   στις αποστάσεις 25/18 μέτρα, είναι +-10 εκατοστά .

 

8.1.2. Μία γραμμή αναμονής πρέπει να υπάρχει, τουλάχιστον 3 μέτρα, πίσω  από τη γραμμή βολής.

 

8.1.3. Όλες οι πλάτες  των στόχων πρέπει να  τοποθετούνται σε οποιαδήποτε κλίση  μεταξύ της καθέτου και 15 μοιρών, αλλά όλες οι πλάτες πρέπει να  είναι τοποθετημένες με την ίδια κλίση. Κάθε  πλάτη πρέπει να  είναι αριθμημένη.

 

8.1.4. Το κέτρο του προσώπου (εάν υπάρχει μόνο ένα),  ή το κεντρο του μεσαίου προσώπου του τριπλού προσώπου κάθετης τοποθέτησης,  πρέπει να βρίσκεται 130 εκατοστά πάνω από το έδαφος. Όταν χρησιμοποιούνται  τριπλά πρόσωπα σε τριγωνική τοποθέτηση τότε το ύψος  αναφέρεται στα  δύο χαμηλότερα κέντρα των τριπλών προσώπων. Εάν τα πρόσωπα των 40 εκ.   είναι τοποθετημένα σε δύο  σειρές  η μία πάνω από την άλλη,  τα κέντρα των προσώπων θα βρίσκονται στο ύψος των 100 εκ. και 160 εκ. από το έδαφος.   Όταν  χρησιμοποιούνται τριπλά πρόσωπα τριγωνικής τοποθέτησης τα 100 εκ. αναφέρονται  στα χαμηλότερα κέντρα του τριπλού προσώπου, και τα 160 εκ. στα υψηλότερα.  Το επιτρεπόμενο περιθώριο λάθους στη μέτρηση, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα +-2  εκατοστά. Η απόσταση μεταξύ των προσώπων  του ιδίου ύψους  πρέπει να είναι, στο πλησιέστερο σημείο βαθμολόγησης, τουλάχιστον 15 εκ. Για το Γύρο Αναμετρήσεων Εσωτερικού Χώρου  πρέπει να χρησιμοποιούνται τα τριπλά πρόσωπα των 40 εκ.  Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εσωτερικού Χώρου είναι υποχρεωτική η χρησιμοποίηση  τριπλών προσώπων  κάθετης τοποθέτησης. Όταν τοποθετούνται τέσσερα τριπλά πρόσωπα κάθετης τοποθέτησης ανά πλάτη,  μεταξύ της δεύτερης και τρίτης στήλης πρέπει  να υπάχει ένας χώρος 15 εκ.  ενώ η κάθε στήλη πρέπει να ξεχωρίζει από την άλλη. Με δύο η τρία τριπλά πρόσωπα κάθετης τοποθέτησης ανά πλάτη ο χώρος μεταξύ τους πρέπει να είναι  τουλάχιστον 15 εκ. Στους προκριματικούς και τελικούς γύρους τα πρόσωπα πρέπει  να τοποθετούνται ανά ζέυγη σε κάθε πλάτη.

 

8.1.5. Στην γραμμή βολής, ακριβώς απέναντι από  το κέντρο κάθε πλάτης πρέπει να  σημειώνεται ένα  σημείο (βάση).

 

8.1.6.  Διάδρομοι  μέσα στους οποίους θα ρίχνουν, όχι περισσότεροις  από δύο τοξότες   την ίδια στιγμή,  μπορούν να εκτείνονται στο έδαφος και πρέπει να έχουν τουλάχιστον  160 εκ. πλάτος ώστε  να διασφαλίζουν  ένα χώρο 80 εκ. ανά τοξότη.

 

8.1.7. Μπροστά από την γραμμή βολής και σε απόσταση τριών μέτρων πρέπει να σημειώνεται μία γραμμή (βλέπε 8.4.4.1.).

 

8.1.8.  Πρέπει  να λαμβάνεται υπ’ όψη  η πηγή φωτός, είτε είναι φυσική είτε τεχνητή, και το αποτέλεσμά της πάνω στα πρόσωπα

 

8.1.9.  Συνιστάται  στη γραμμή βολής, να είναι χωρισμένες οι διάφορες κατηγορίες τοξοτών.

 

8.1.10. Εκεί όπου το  μέγεθος του χώρου το επιβάλλει, πρέπει να ορθώνονται κυγκλιδώματα, ώστε να κρατούν τους θεατές σε απόσταση ασφαλείας. Τέτοια κυγκλιδώματα πρέπει να τοποθετούνται, τουλάχιστον 10 μέτρα μακρυά από τις  άκρες της Γραμμής των  Στόχων  και ένα ελάχιστο 5 μέτρων,  πίσω από την γραμμή αναμονής.  Δεν επιτρέπονται θεατές πίσω από την Γραμμή  των Στόχων.  Όπου το μέγεθος της αίθουσας δεν απαιτεί την ανέγερση  πλευρικών κυγκλιδωμάτων, δεν θα επιτρέπεται στους θεατές να προχωρούν μπροστά από τα κυγκλιδώματα που έχουν στηθεί πίσω από την γραμμή αναμονής.

 

8.1.11. Στο  Γύρο Αναμετρήσεων Εσωτερικού Χώρου για Ομάδες,  μία καθαρά ορατή γραμμή  πρέπει να σημειώνεται  ένα μέτρο πίσω από τη γραμμή βολής και να έχει πλάτος τουλάχιστον 3 εκ

 

8.1.12.    Στο Γύρο  Αναμετρήσεων  Εσωτερικού Χώρου για Ομάδες πρέπει να

υπάρχουν «κουτιά» για τους τοξότες και τους προπονητές  πίσω από την γραμμή του ενός μέτρου όπως εμφανίζονται στο Παράρτημα 9.4.

 

 

8.2       ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

 

8.2.1.   ΣΤΟΧΟΙ (ΠΡΟΣΩΠΑ)

 

8.2.1.1. Υπάρχουν έξι πρόσωπα  FITA  για τους Αγώνες Εσωτερικού Χώρου.

 

         α). Πρόσωπο διαμέτρου 60 εκατοστών

 

         β). Τριπλό πρόσωπο διαμέτρου 60 εκαστοστών  τριγωνική τοποθέτησης.

 

         γ). Τριπλό πρόσωπο 60 εκατοστών κάθετης τοποθέτησης.

 

         δ). Πρόσωπο διαμέτρου 40 εκατοστών.

 

         ε).  Τριπλό πρόσωπο 40 εκατοστών τριγωνικής τοποθέτησης.

 

        στ).  Τριπλό πρόσωπο 40 εκατοστών κάθετης τοποθέτησης.

 

Μόνο τα Πρόσωπα  Εσωτερικού Χώρου που κατασκευάζονται από  αναγνωρισμένους από την FITA  κατασκευαστές  μπορούν να χρησιμοποιούνται σε αγώνες της FITA.

 

8.2.1.2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

Πρόσωπο, βλέπε σχέδιο Παράρτημα 1 Βιβλίο 3.

 

         Τα πρόσωπα των 60 και 40 εκατοστών διαιρούνται  από  μία λεπτή γραμμή σε πέντε ομόκεντρες  εγχρωμες ζώνες  τοποθετημένες από το  κέντρο προς τα έξω  ως ακολούθως: (Χρυσό (κίτρινο), Κόκκινο, Ανοικτό Μπλε  και Μαύρο; Μαύρο και Άσπρο). Κάθε χρώμα με την σειρά του  διαιρείται από μία λεπτή γραμμή  σε δύο ζώνες  ίσου πλάτους, δημιουργώντας έτσι δέκα βαθμολογητέες ισομεγέθεις ζώνες, αν μετρηθούν από το κέντρο προς τις άκρες.

 

          α). 3,0 εκατοστά για το πρόσωπο των 60 εκατοστών

 

          β). 2,0 εκατοστά για το πρόσωπο των 40 εκατοστών.

 

Τέτοιες διαχωριστικές γραμμές  και οποίεσδήποτε  διαχωριστικές γραμμές, οι οποίες ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν  μεταξύ των χρωμάτων  πρέπει  σε κάθε περίπτωση να συμπεριλαμβάνονται στην υψηλότερη βαθμολογητέα ζώνη.Το πλάτος των λεπτών διαχωριστικών γραμμών  καθώς επίσης και η εξωτερική γραμμή δεν πρέπει  να υπερβάινουν τα 2 χιλ. τόσο στο πρόσωπο των 60  όσο και σε εκείνο των 40 εκ.  Το κέντρο του στόχου ονομάζεται “pinhole” (τρύπα καρφίτσας)   και σημειώνεται με ένα σταυρό, του οποίου  οι γραμμές δεν πρέπει να υπερβαίνουν το ένα χιλ. πλάτος και τέσσερα  χιλιοστά μήκος.  Στην κατηγορία σύνθετου τόξου  χρειάζεται ένα εσωτερικό δακτυλίδι στο δέκα (10),  διαμέτρου τριών εκατοστών για το πρόσωπο των 60 εκ. και δύο εκ, για εκείνο των 40 εκ. Επιπροσθέτως ται τριπλά πρόσωπα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και  ως ακολούθως. Για το  Γύρο Αναμμετρήσεων Εσωτερικού χώρου  θα χρησιμοποιείται το τριπλό πρόσωπο των 40 εκ. (Για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Χώρου είναι υπχρεωτική η χρησιμοποίηση  τριπλών προσώπων κατακόρυφης τοποθέτησης). Έχουν τις ίδιες διαστάσεις με το πρόσωπο FITA των 60 εκ.  και 40 εκ. αντίστοιχα, χωρίς όμως τις βαθμολογητέες ζώνες από το 5 έως το 1. Έτσι η χαμηλότερη βαθμολογητέα ζώνη είναι το 6  χρώματος ανοικτού μπλε.

 

Κάθε  τριπλό πρόσωπο απότελείται από τρία μικρά πρόσωπα  σε ένα λευκό φόντο  τοποθετημένα  είτε  συμμετρικά σε ένα τρίγωνικό σχήμα, με τα κέντρα, ένα στην κάτω αριστερή γωνία, ένα στην κορυφή και ένα στην κάτω δεξιά γωνία, είτε σε μία κάθετη γραμμή. Τα κέντρα των χρυσών (10),  θα βρίσκονται 32 εκ μακρυά το ένα από το άλλο  στο πρόσωπο των 60 εκ.  και 22 εκ,  σε εκείνο των 40 εκατοστών.

 

 

 

 

Τριπλά πρόσωπα  των 60 και 40 εκ.  τριγωνικής και κάθετης τοποθέτησης

(Απόσταση από κέντρο σε κέντρο, 22 εκ. για τα πρόσωπα των 40 εκ, και 32 για εκείνα των 60 εκ.).

 

 

 

 

 

8.2.1.3. ΑΞΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ

 

      Αξία βαθμολόγησης         Χρώματα       Κλίμακα  Pantone

                    10                       Κίτρινο                       107U

                     9                        Κίτρινο                       107U

                     8                        Κόκκινο                      032U

                     7                        Kόκκινο                      032U

                     6                        Γαλάζιο                      306U

                     5                        Γαλάζιο                      306U

                     4                        Μαύρο                   Process Black

                     3                        Μαύρο                   Process Black

                     2                        Λευκό                            -

                     1                         Λευκό                            -

 

Πρόσωπο, βλέπε σχέδιο Παράρτημα 1 Βιβλίο 3.

 

 

8.2.1.4. ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΛΑΘΟΥΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Οι επιτρεπόμενες διαφορές στις διαστάσεις των προσώπων σε κάθε μία από τις 10 ζώνες, πρέπει να μετριέται με την διάμετρο κάθε ξεχωριστού κύκλου, ο οποίος συμπεριλαμβάνει καθε μία από τις 10  ζώνες. Το περιθώριο λάθους σε κάθε μία από τις διαμέτρους, δεν πρεπει να υπερβαίνει το +-1 χιλιοστό για τις ζώνες 10,9, και 8 και +-3 χιλιοστά για τις υπόλοιπες.

 

   Ζώνη             Διάμετρος προσώπων και ζωνών σε εκ.      Περιθώριο λάθους

                            122            80            60              40                   σε χιλ.+/-

Εσωτ/κό 10           6,1             4               3                2                        1

      10                  12,2            8               6                 4                        1

        9                  24,4           16             12                8                        1

        8                  36,6           24             18               12                       1

        7                  48,8           32             24              16                        3

        6                    61            40             30               20                       3

        5                  73,2           48             36               24                       3

        4                  85,4           56             42               28                       3

        3                  97,6           64             48               32                       3

        2                 109,8          72              54              36                       3

        1                  122            80              60              40                       3

Πρόσωπο, βλέπε σχέδιο Παράρτημα 1 Βιβλίο 3.

 

 

8.2.1.5. ΜΕΓΕΘΗ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ

Στην  απόσταση των 25 μέτρων πρέπει να χρησιμοποιούνται πρόσωπα των 60 εκ., ενώ στην απόσταση των 18 μέτρων χρησιμοποιούνται εκείνα των 40 εκατοστών .

 

8.2.1.6. ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Τα πρόσωπα πρέπει να κατασκευάζονται από χαρτί η οποιοδήποτε άλλο ανάλογο υλικό.  Όλα τα πρόσωπα που χρησιμοποιούνται σε ένα αγώνα, πρέπει να είναι κατασκευασμένα από το ίδιο υλικό και τα χρώματά τους να είναι ομοιόμορφα.

 

8.2.2.    ΠΛΑΤΕΣ ΣΤΟΧΩΝ

 

8.2.2.1. To μέγεθος του εμπροσθίου τμήματος της πλάτης  των στόχων, είτε είναι κυκλικό είτε τετράγωνο,   πρέπει να είναι μεγάλο αρκετά, ώστε  να  διασφαλίζει,  ότι το οποίοδήποτε βέλος  βρίσκει την πλάτη, χάνονταας για λίγο  την εξωτερική πλευρά του  προσώπου  να παραμένει καρφωμένο στη πλάτη.

 

8.2.2.2. Κάθε κομμάτι της πλάτης και του τρίποδα που ενδέχεται να προκαλέσει φθορά  σε ένα βέλος  πρέπει να καλύπτεται. Ειδική φροντίδα χρειάζεται όταν υπάρχουν περισσότερα από ένα πρόσωπο, ώστε τα βέλη που διαπερνούν την πλάτη να μην παθαίνουν ζημιά από τον τρίποδα.

 

8.2.2.3.Οι πλάτες πρέπει νε είναι αριθμημένες. Τα νούμερα πρέπει να έχουν 30 εκατοστά ύψος  και να είναι μαύρα σε κίτρινο φόντο και  κίτρινα σε μαύρο φόντο εναλλάξ. (π.χ.Νο 1. μαύρο σε κίτρινο φόντο, Νο 2. κίτρινο σε μαύρο φόντο). Τα νούμερα των στόχων πρέπει να στερεώνονται πάνω ή κάτω από το κέντρο  του κάθε στόχου, έτσι ώστε να μήν εμποδίζουν  το πρόσωπο. Η αρίθμιση των στόχων πρέπει να αρχιζει από  τον κεντρικό διάδρομο προς τις άκρες, και στις δύο πλευρές του αγωνιστικού χώρου.

 

 

8.2.3.    ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

8.2.3.1.  ΗΧΗΤΙΚΟΣ

Ο Διευθυντής Βολής (DOS) (βλέπε Αρθρο 7.7.1.) θα ελέγχει  την έναρξη  και τη λήξη   των χρόνων βολής, μέσω ενός ηχητικού συστήματος, ή με την βοήθεια μίας σφυρίχτρας.

 

8.2.3.2.  ΟΠΤΙΚΟΣ

Ο Διευθυντής Βολής θα ελέγχει τα χρονικά όρια,  μέσω ψηφιακών χρονομέτρων, φώτων, σημαιών, πλακών, και/ή οποιασδήποτε απλής συσκευής, παράλληλα με το προαναφερθέν ηχητικό σύστημα.Στην περίπτωση που υπάρξει ασυμφωνία μεταξύ των ηχητικών και των οπτικών συστημάτων, τότε  θα ισχύσει το ηχητικό σύστημα.

 

        α). Πλάκες: Οι πλάκες δεν πρέπει να είναι μικρότερες από 120Χ80                         

εκατοστά. Πρέπει να είναι καλά στερεωμένες, αλλά  παράλληλα πρέπει να  μπορούν να περιστρέφονται  με ευκολία,  όταν χρειάζεται, και να δείχνουν  την άλλη τους πλευρά. Η μία τους πλευρά θα είναι  κίτρινη και η άλλη,  κίτρινες λωρίδες  εναλλασσόμενες με μαύρες, πλάτους 20-25 εκ. και σε γώνία 45 μοιρών.

        β). Φώτα: Τα φώτα πρέπει να είναι  τοποθετημένα με την σειρά κόκκινο, κίτρινο και πράσινο,     και το κόκκινο στο υψηλότερο σημείο. Το φώτα πρέπει να είναι     συγχρονισμένα και σε καμμία περίπτωση δεν πρέπει να ανάβουν  δύο μαζί. Στα πρωταθλήματα FITA , τα φώτα πρέπει να είναι συγχρονισμένα με το ακουστικό σύστημα,  κατά τέτοιο τρόπο ώστε  ο  πρώτος ήχος του ηχητικού συστήματος,  να ακούγετει όταν ανάβει το κόκκινο φώς, και μηδενίζεται το ψηφιακό  ρολόϊ.

         γ). Ψηφιακά Ρολόγια: Οταν ο χρόνος ελέγχεται με ψηφιακά ρολόγια τότε οι αριθμοί των ρολογιών πρέπει να έχουν ύψος τουλάχιστον 20 εκ.  και να είναι ευανάγνωστα από απόσταση εκατό μέτρων. Πρέπει να είναι αντίστροφης μέτρησης και να έχουν την δυνατότητα να σταματούν αμέσως και τα επαναρυθμίζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του αγώνα.  Όλες οι άλλες απαιτήσεις, όπως αριθμός, τοποθέτηση κλπ. είναι οι ίδιες με εκείνες των φώτων.

          δ)  Δείκτες για αγώνες απ’ ευθείας αναμέτερησης:Σε αγώνες «νοκάουτ» (απ’ευθείας  αναμέτρησης), όπου τα βέλη ρίχνονται εναλλάξ, πρέπει να υπάρχουν ξεχωριστά φώτα κόκκινο/πράσινο, χρονόμετρα αντίστροφης μέτρησης, καθώς επίσης και άλλα χρήσιμα οπτικά συστήματα για να δείχνουν ποιανού η σειρά είναι να ρίξει.

          ε)  Εξοπλισμός για ώρα ανάγκης: Όταν ο χρόνος ελέγχεται με ηλεκτρικά η ηλεκτρονικά μέσα, τότε πλάκες, σημαίες, ή άλλες απλές χειροκίνητες  συσκευές,  πρέπει να είναι διαθέσιμες, στην περίπτωση που σημειωθεί βλάβη στο  ηλεκτρικό σύστημα. Φώτα και/ή ψηφιακά χρονόμετρα, καθώς επίσης και ο υπόλοιπος εξοπλισμός για ώρα ανάγκης, είναι υποχρεωτικά στα Πρωταθλήματα FITA. (Άρθρο 3.1.: 3.2.).

 

8.2.4.   ΑΛΛΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ο πρακάτω εξολπισμός είναι υποχρεωτικός για  τα πρωταθλήματα  FITA Εσωτερικού Χώρου, και για άλλους Μεγάλους αγώνες  και συνιστάται σε σχέση  με την σπουδαιότητα των αγώνων.

 

8.2.4.1.  O κάθε αθλητής πρέπει να φέρει, σε μέρος ευδιάκριτο, τον αριθμό εγγραφής του.

 

8.2.4.2.  Μία συσκευή  η οποία θα δείχνει  την σειρά βολής:  AB/CD, CD/AB κλπ.  Τα γράμματα πρέπει να είναι τόσο μεγάλα ώστε να είναι ευανάγνωστα από όλους τους αθλητές, όταν βρίσκονται στις θέσεις βολής. Ενδέχεται,  να χρειάζονται δύο ή και περισσότερες συσκευές.

 

8.2.4.3.  Ένας μεγάλος πίνακας αποτελεσμάτων, όπου θα εμφανίζεται το προοδευτικό σύνολο μετά από κάθε βολή, τουλάχιστον για τις πρώτες οκτώ γυναίκες και τους πρώτους οκτώ άνδρες, αλλά και τα αποτελέσματα  για την πρόκριση.

 

8.2.4.4.            Στο μεγάλο πίνακα αποτελεσμάτων μπορεί  συμπληρωματικά να

προστεθεί και ένας άλλος, στον οποίο θα εμφανίζεται το προοδευτικό σύνολο  όλων των αθλητών, μετά από κάθε βολή.

 

8.2.4.5.            Στην προκριματική και τελική φάση των Αγώνων Εσωτερικού Χώρου, μία

 προσωπική πινακίδα  στην οποια θα εμφανίζεται σην περίπτωση ατομικού αγώνα, ο αριθμός  του τοξότη, ή στο ομαδικό  αγώνα τα τρία αναγνωρισμένα γράμματα τα οποία υποδηλώνουν την  Ομοσπονδία, πρέπει  να εμφανίζονται σε κάθε στόχο πλάϊ  στον πίνακα αποτελέσμάτων, με γράμματα  η στοιχεία  τα οποία  θα έχουν ύψος τουλάχιστον 20 εκατοστών.

 

8.2.4.6.  Στήν προκριματική φάση   των Αγώνων Εσωτερικού Χώρου, μία συσκευή  καταγραφής αποτελεσμάτων, με τρία η τέσσερα  ψηφία,  πρέπει να βρίσκεται κάτω από κάθε πλάτη.  Οι αρθμοί (τέσσαρις για το ομαδικό) πρέπει να έχουν ύψος 20 τουλάχιστον εκατοστών. Αυτό θα καταστήσει την ενημέρωση του μεγάλου πίνακα αποτελεσμάτων προαιρετική.

 

8.2.4.7.  Σημαίες ή κάποια άλλη  κατάλληλη συσκευή, πρέπει να βρίσκονται  κοντά στους στόχους και στη γραμμή βολής, ώστε οι  αθλητές  να μπορούν με αυτές να καλούν, όταν χρειάζεται,  τους κριτές.

 

8.2.4.8.  Μια υπερυψωμένη εξέδρα με κάθισματα γιά τον Διευθυντή Βολής.

 

8.2.4.9. Μεγαφωνική    εγκατάσταση.

 

8.2.4.10. Ικανοποιητικός αριθμός καθισμάτων ή πάγκων πίσω από την γραμμμή αναμονής για όλους τους αθλητές, τους αρχηγούς ομάδων, τους κριτές και τους παράγοντες.

 

8.2.4.11. Ένας πίνακας αποτελεσμάτων, ή κάποια άλλη συσκευή με το όνομα του αθλητη και/ή τον αριθμό του στόχου (1Α, 1Β, 1C, η απλώς A, B, C, και D αν είναι τέσσαρις οι αθλητές στον στόχο), μπορεί να  αντικαταστήσει την ονομαστική πινακίδα και την συσκευή καταγραφής αποτελεσμάτων,για την εμφάνιση του προοδευτικού συνολικού αποτελέσματος μετά από κάθε βολή. Όταν χρησιμοποιείται ένας τέτοιος πίνακας θα πρέπει να τοποθετείται κάτω από κλαθε πλάτη των στόχων στο έδαφος και θα πρέπει να στερεώνεται καλά στη πλάτη. Την καταγραφή των αποτελεσμάτων θα επιμελείται, ένας ορισμένος σημειωτής, τον οποίο θα βοηθούν οι αθλητές,  μετά την απόσυρση των βελών και πρίν απομακρυνθούν όλοι από το στόχο.

 

8.2.5.          Μία Αυτόματη συσκευή βαθμολόγησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στους τελικούς γύρους.

 

8.3.       ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΩΝ

 

Στο άρθρο αυτό περιγράφεται το υλικό, που επιτρέπεται να χρησιμοποιούν οι αθλητές σε αγωνίσματα της FITA.

 

Εάν καταστεί αναγκαίο για ένα αθλητή, να χρησιμοποιήσει υλικό, το οποίο δεν επιθεωρήθηκε από τους κριτές, τότε ο αθητής έχει την υποχρέωση να το δείξει στους κρίτές, πρωτού το χρησιμοποιήσει.

 

Εάν ένας αθλητής βρεθεί  να χρησιμοποιεί υλικό, το οποίο δεν είναι σύμφωνο με τους κανονισμούς της FITA, κινδυνεύει με ακύρωση των αποτελεσμάτων του.

 

Στα πιό κάτω άρθρα περιγράφονται οι γενικοί κανονισμοί που εφαρμόζονται σε όλα τα αθλήματα,  τοξοβολίας και ακολουθούνται  από ειδικούς κανονισμούς  οι οποίοι εφρμόζονται σε μερικά από αυτά.

 

8.3.1.    Στην κατηγορία Ολυμπιακού (recurve) τόξου, επιτρέπεται η χρησομοποίηση του κάτωθι υλικού :

 

8.3.1.1.  Ένα τόξο οποιουδήποτε είδους, εφ’ όσον αυτό υπόκειται στους αποδεχούμενους κανονισμούς της ένοιας τηςλέξης “τόξο”, όπως αυτή χρησιμοποιείται στην Τοξοβολία. π.χ. ένα όργανο το οποίο αποτελείται από μία λαβή (grip), το στέλεχος (riser) (δεν επιτρέπεται το είδος, στο οποίο το βέλος περνάει από το κέντρο του), δύο εύκαμπτα σκέλη  (limbs), το κάθε ένα των οποίων  καταλήγει σε ένα άκρο με υποδοχή για την χορδή (tip).  To τόξο οπλίζεται με μία χορδή, η οποία αγγίζει τα εύκαμπτα σκέλη,  μόνο στην υποδοχή των άκρων. Το τόξο όταν χρησιμοποιείται, κρατιέται μέ το ένα χέρι από την λαβή, ενώ τα δάκτυλα του άλλου, σύρουν (τεντώνουν), συγκρατούν και αφήνουν τη χορδή. Πολύχρωμα στελέχη, καθώς και εμπορικά σήματα τοποθετημένα στην εσωτερική πλευρά του πάνω εύκαμπτου σκέλους, επιτρέπονται.

 

8.3.1.2.  Μία χορδή ενός απεριόριστου αριθμού ινών, οι οποίες μπορεί να είναι και διαφορετικών χρωμάτων, από το επιλεγμένο υλικό για την περίπτωση, μπορεί να έχει, ένα κεντρικό περιτύλιγμα (serving) το οποίο θα υποδέχεται τα δάχτυλα που θα την τεντώνουν,   ένα σημείο υποδοχής βέλους (nocking point), το οποίο θα εντοπίζεται με ένα η δύο σημεία εντοπισμού (nock locators) και   γύρω από το οποίο μπορεί να προστεθεί  πρόσθετο περιτύλιγμα (serving), για  να εφαρμόζει όπως πρέπει  το βέλος, και θα καταλήγει σε δύο θηλιές  οι οποίες θα εφαρμόζουν στις υποδοχές των άκρων των ευκάμπτων σκελών του τόξου. Στην χορδή επίσης επιτρέπεται η τοποθέτηση μίας προσθήκης, η οποία θα χρησιμοποιείται σαν ένα σημείο επαφής για τα χείλη ή την μύτη.  Το κεντρικό περιτύλιγμα της χορδής δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να  βρίσκεται εντός του οπτικού πεδίου του αθλητή, όταν αυτός έχει τεντώσει το τόξο. Η χορδή δεν πρέπει επίσης να προσφέρει άλλα βοηθητικά σημεία σκόπευσης με σημάδια, μικρά σκόπευτρα (peephole), ή  άλλα μέσα.

 

8.3.1.3.   Ενα ρυθμιζόμενο σημείο στο στέλεχος (riser), πάνω στο οποίο θα κάθεται το βέλος (arrowrest), ένας κινητός μηχανισμός  πίεσης (Pressure  Button),  ένα  κινητό  σημείο πίεσης (Pressure Point) ή  Arrowplate, μπορούν χρησιμοποιηθούν  πάνω στο τόξο, εφ’ όσον δεν είναι ηλεκτρικά  ή ηλεκτρονικά  και δεν προσφέρουν πρόσθετα σημεία σκόπευσης. Το pressure point  δεν πρέπει να είναι τοποθετημένο σε  απόσταση  μεγαλύτερη των 4 εκ. . πίσω από τον λαιμό της λαβής (pivot point) του τόξου.

 

8.3.1.4.  Ένας μηχανισμός ελέγχου για το τέντωμα του τόξου, ηχητικός  και/ή οπτικός,  εκτός από ηλεκτρικό η ηλεκτρονικό, μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

 

8.3.1.5.  Ένα σκόπευτρο  για την σκόπευση επιτρέπεται, αλλά σε καμμία περίπτωση δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν περισσότερα του ενός. Το σκόπευτρο τοποθετημένο πάνω στο στέλεχος του τόξου (riser),  με σκοπό την σκόπευση, μπορεί να  διαθέτει μικρορρυθμίσεις  υψομετρικές και πλάγιες  για την ένταση του ανέμου, αλλά πρέπει να πληρεί τις πιό κάτω προϋποθέσεις:

          α). Δεν πρέπει να έχει ενσωματωμένο πρίσμα, φακό, ή άλλους μεγενθυντικούς μηχανισμούς, αλφάδι, ηλεκτικούς ή ηλεκτρονικούς μηχανισμούς, αλλά ούτε και να προσφέρει περισσότερα από ένα σημεία σκόπευσης. Το σημείο σκόπευσης (ακίδα) μπορεί να είναι από οπτική ίνα.

           β). Επιτρέπεται η προέκταση (μηχανιμός απομάκρυνσης από την βάση) του σκοπεύτρου  

           γ). Επιτρέπεται η εφαρμογή, πάνω στο τόξο, μίας πλάκας ή ταινίας με σημειώσεις, για τη ρύθμιση του σκοπεύτρου, αλλά δεν πρέπει να προσφέρει άλλη πρόσθετη βοήθεια.

 

8.3.1.6.  Επιτρέπεται η χρήση πάνω στο τόξο σταθεροποιητών  (Stabilizers) και  αποσβεστήρων  κραδασμών   (torque flight  compensators - TFC), εφ’ όσον αυτά δεν:

           α). Χρησιμεύουν σαν οδηγός χορδής

           β). Δεν αγγίζουν τίποτε άλλο παρά το τόξο.

           γ). Δεν εμποδίζουν τους άλλους αθλητές, όσον αφορά τον χώρο, στη γραμμή βολής.

 

8.3.1.7.   Βέλη παντός τύπου μπορούν να χρησιμοποιηθούν, εφ’ όσον αυτά συμφωνούν με τον ορισμό και την έννοια της λέξης, όπως αυτή χρησιμοποιείται   στην Τοξοβολία, αλλά και δεν προκαλούν υπερβολική ζημιά στα πρόσωπα και τις πλάτες των στόχων. Η μεγίστη διάμετρος των βελών δεν πρέπει να υπερβάινει τα 11 χιλιοστά ( 9,3 χιλ. μετά την 1/4/2001). Ένα βέλος αποτελείται από το στέλεχος (shaft), τη μύτη (point), το nock (εξάρτημα  υποδοχής χορδής στο βέλος),  το φτέρωμα (fletching) και εάν επιθυμείται το cresting (έγχρωμα δακτυλίδια στο στέλεχος).  Τα βέλη του κάθε τοξότη πρέπει να φέρουν πάνω στο στέλεχος το όνομα ή τα αρχικά του και όλα τα βέλη που χρησιμοποιούνται σε ένα στόχο (πχ. αριθμημένο στόχο) πρέπει να φέρουν το ίδιο σχήμα και  χρώμα φτερώματος, nocks και  cresting εάν υπάρχει.

 

8.3.1.8. Προστατευτικά δακτύλων υπό την μορφή γαντιών,  καλυμμάτων στα δάκτυλα, προστατευτικό δακτύλων ( tab)   η ταινίες από λευκοπλάστ, για να βοηθούν στο τέντωμα, κράτημα και αφημα της χορδής επιτρέπονται,  αλλά δεν πρέπει να έχουν ενσωματωμένο μηχανισμό συγκράτησης και απελευθέρωσης  της χορδής. Επιτρέπεται επίσης η χρησιμοποιήση ένος διαχωριστικού μεταξύ των δακτύλων προκειμένου να αποφεύγεται το τσίμπημα του βέλους. Στο χέρι που κρατάει το τόξο επιτρέπεται η χρησιμοποίηση γαντιών με ή άνευ δακτύλων, ή άλλο παρόμοιο είδος, χωρίς όμως να είναι κολλημένο στη λαβή. Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση μίας  πλάκας επαφής (anchor plate)  η άλλο ανάλογο εξάρτημα  προσαρτημένο στο προστατευτικό δακτύλων  (tab), για  μία καλύτερη επαφή στο σαγόνι.

 

8.3.1.9.  Κυάλια, τηλεσκόπια ή αλλά οπτικά βοηθήματα, για τον εντοπισμό των βελών πάνω στο στόχο, επιτρέπονται, όμως δεν πρεπει να εμποδίζουν τους άλλους αθλητές, όσον αφορά τον χώρο, πάνω στην γραμμή βολής.   Επιτρέπεται  επίσης η χρησιμοποιήση οπτικών γυαλιών, σκοπευτικών γυαλιών,  καθώς επίσης και γυαλιών ηλίου. Κανένα από αυτά όμως, δεν πρέπει να έχει ενσωματωμένους μικροσκοπικούς φακούς,  η παρόμοια  εξαρτήματα , ούτα να  έχουν σημάδια τα οποία θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην σκόπευση. Το γυαλί ή ο φακός του ματιού που δεν σημαδεύει πρέπει να είναι σκεπασμένο, ή καλυμένο με μονωτική ταινία, ή να χρησιμοποιείται μία καλύπτρα οφθαλμού.

 

8.3.1.10. Εξαρτήματα όπως φαρέτρες ζώνης η εδάφους, προστατευτικά ρούχων, κορδόνι συγκράτησης τόξου (bow sling), σημάδια  για την θέση των ποδιών,   προστατευτικά των ευκάμπτων σκελών του τόξου,  τρίποδας για τηλεσκόπιο (μπορεί να παραμένει στη γραμμή βολής, εφ’ όσον δεν εμποδίζει  τους άλλους αθλητές.

 

8.3.2.    Για  την κατηγορία Σύνθετου Τόξου (Compound) περιγράφεται  ο  κάτωθι εξοπλισμός. Όλα τα είδη πρόσθετων εξαρτημάτων επιτρέπονται εφ’ όσον όμως αυτά δεν είναι ηλκτρικά η ηλεκτρονικά.

 

8.3.2.1.  Ένα τόξο Compound (Σύνθετο)  μπορεί να είναι τύπου shoot through,   και το τέντωμά του  να επιτυγχάνεται  μέσω ενός  σύστηματος  τροχαλιών και/ή έκκεντρων τροχών. Η μεγίστη ώθηση που πρέπει να προσφέρει το τόξο στο τέντωμα του αθλητή, δεν πρέπει να υπερεβαίνει τις 60 λίβρες. Το τόξο οπλίζεται για χρήση με χορδή (χορδές),  ή οποία συνδέται απ’ ευθείας στις υποδοχές των άκρων των σκελών του τόξου, ή  σε συρματόσχοινα ανάλογα με το σχεδιο του τόξου. Επιτρέπονται τα προστατευτικά στα συρματόσχοινα.

 

8.3.2.2.  Μία χορδή ενός απεριόριστου αριθμού ινών οι οποίες μπορεί να είναι και διαφορετικών χρωμάτων από το επιλεγμένο υλικό για την περίπτωση, μπορεί να έχει ένα κεντρικό περιτύλιγμα (serving) το οποίο θα υποδέχεται τα δάχτυλα που θα την τεντώνουν ή τον μηχανισμό απελευθέρωσης.  Στην χορδή τοποθετούνται nocking points στα οποία μπορεί να προστεθεί  πρόσθετο περιτύλιγμα, προκειμένου το nock του βέλους να εφαρμόζει   όπως πρέπει. Για τον εντοπισμό των σημείων αυτών  μπορούν να τοποθετηθούν  ένα ή δύο  nock locators.  Επιπροσθέτως επιτρέπεται η τοποθέτηση πρόσθετων εξαρτημάτων   πάνω στην χορδή για  τα χείλη, την μύτη, μία μικρή οπή για περεταίρω σκόπευση, κλπ.

 

8.3.2.3.  Ένα Arrowrest (σημείο στήριξης του βέλους) το οποίο μπορεί να είναι ρυθμιζόμενο, οποίοδήποτε κινητό pressure button, pressure point  ή arrowplate  μπορεί να χρησιμοποιηθούν  πάνω στο τόξο, αρκεί να μήν είναι ηλεκτρικά η ηλεκτρονικά. Το Pressure point, δεν πρέπει να  τοποθετείται πέραν των 6 εκ.  πίσω από το pivot point  του τόξου.

 

8.3.2.4.  Οργανα ένδειξης τεντώματος του τόξου, ηχητικά και/ή οπτικά, εκτός από ηλεκτρικά η ηλεκτρονικά, μπορούν να χρησιμοποιούνται.

 

8.3.2.5.  Επιτρεπεται η χρησιμοποίηση ενός σκόπευτρου προσαρτημένου  στο τόξο, το οποίο επιτρέπει πλάγιες  για τον άνεμο,  και υψομετρικές  ρυθμίσεις, και  το οποίο μπορεί να έχει ενσωματωμένα  αλφάδι, πρίσματα    και/ή μεγενθυντικούς φακούς. Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση προέκτασης  του σκοπεύτρου. Δεν επιτρέπονται ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά εξαρτήματα. Η ακίδα του σκοπεύτρου μπορεί να είναι από οπτική ίνα.

 

8.3.2.6.  Σταθεροποιητές και TFC  εφ’ όσον δεν χρησιμεύουν:

          α).σαν οδηγοί χορδής

          β). δεν αγγίζουν τίποτε αλλο παρά το τόξο

          γ). δεν αποτελούν εμπόδιο, όσον αφορά τον χώρο στη γραμμή βολής.

 

8.3.2.7.  Βέλη παντός τύπου μπορούν να χρησιμοποιηθούν, εφ’  όσον αυτά συμφωνούν με τον ορισμό και την έννοια της λέξης  όπως χρησιμοποιείται στην Τοξοβολία, αλλά και δεν προκαλούν υπερβολική ζημιά στα πρόσωπα και τις πλάτες των στόχων. Η μεγίστη διάμετρος των βελών δεν πρέπει να υπερβάινει τα 11 χιλιοστά (9,3 χιλ. μετά την 1/4/2001). Ένα βέλος αποτελείται από το στέλεχος (shaft), τη μύτη (point), το nock (εξάρτημα  υποδοχής χορδής στο βέλος),  το φτέρωμα (fletching) και εάν επιθυμείται το cresting (έγχρωμα δακτυλίδια πάνω στο στέλεχος).  Τα βέλη του κάθε τοξότη, πρέπει να φέρουν πάνω στο στέλεχος, το όνομα ή  τα αρχικά του και όλα  τα βέλη που χρησιμοποιούνται  σε ένα στόχο (πχ. αριθμημένο στόχο) πρέπει να εχουν το ίδιο σχήμα και  χρώμα φτερώματος,  nocks και  cresting εάν υπάρχει.

 

8.3.2.8.  Προστατευτικά   δακτύλων υπό την μορφή   γαντιών,  καλυμμάτων στα δάκτυλα, προστατευτικό δακτύλων ( tab)   η ταινίες από λευκοπλάστ, για να βοηθούν στο τέντωμα, κράτημα και απελευθέρωση  της χορδής, επιτρέπονται.  Επιτρέπεται επίσης η χρησιμοποιήση ένος διαχωριστικού μεταξύ των δακτύλων   προκειμένου να αποφεύγεται  το τσίμπημα του βέλους. Επιτρέπεται επίσης μία πλάκα επαφής (anchor plate)  η άλλο ανάλογο εξάρτημα  προσαρτημένο στο προστατευτικό δακτύλων  (tab) για  μία κλύτερη επαφή στο σαγόνι. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ένα βοηθητικό εξάρτημα απελευθέρωσης της χορδής,  το οποίο δεν πρέπει να είναι προσαρτημένο  σε καμμία περίπτωση στο τόξο,  αλλά ούτε και να έχει ενσωματωμένους  ηλεκτρικούς  η ηλεκτρονικούς  μηχανισμούς.   Στο χέρι που κρατάει το τόξο, ένα απλό γάντι,  με ή  άνευ δακτύλων, η άλλα παρόμοια είδη, μπορούν α φοριούνται στο χέρι, χωρίς όμώςνα είναι κολλημένα στη λαβή.

 

8.3.2.9.  Κυάλια, τηλεσκόπια και αλλά οπτικά βοηθήματα επιτρέπονται, όμως δεν πρεπει να  εμποδίζουν τους άλλους αθλητές, όσον αφορά τον χώρο, πάνω στην γραμμή βολής. Επιτρέπεται  επίσης η χρησιμοποιήση οπτικών γυαλιών, σκοπευτικών γυαλιών  καθώς επίσης και γυαλιών ηλίου. Κανένα από αυτά δεν πρέπει να έχει ενσωματωμένους μικροσκοπικούς φακούς,  η παρόμοια  εξαρτήματα , ούτε να  έχουν σημάδια τα οποία θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην σκόπευση. Το γυαλί ή ο φακός του ματιού που δεν σημαδεύει, πρέπει να είναι σκεπασμένο ή καλυμένο με μονωτική ταινία  ή να χρησιμοποιείται μία καλύπτρα οφθαλμού.

 

8.3.2.10. Εξαρτήματα όπως φαρέτρες ζώνης ή εδάφους, προστατευτικά ρούχων, κορδόνι συγκράτησης τόξου (bow sling), σημάδια  για την θέση των ποδιών,    προστατευτικά των ευκάμπτων σκελών του τόξου,  τρίποδας για τηλεσκόπιο (μπορεί να παραμένει στηγραμμή βολής εφ’ όσον δεν εμποδίζει  τους άλλους αθλητές.

 

8.3.3.  Οι αθλητές όλων των κατηγοριών απαγορεύεται να χρησιμοποιούν το κάτωθι υλικό:

 

8.3.4.1.   Oποιαδήποτε  ηλεκτρονική συσκευή επικοινωνίας, και ακουστικά μπροστά από τη γραμμή αναμονής.

 

 

 

8.4.       BOΛΕΣ

 

8.4.1.     Κάθε  τοξότης πρέπει να ρίχνει τα βέλη του  σε βολές  των τριών βελών η κάθε μία.

 

8.4.2.      Το χρονικό όριο που δίνεται για κάθε  βολή τριών βελών είναι δύο λεπτά.

 

8.4.2.1.   Οι τοξότες δεν πρέπει να υψώνουν το χέρι με το τόξο,  πρωτού δοθεί το σήμα έναρξης μέτρησης του χρόνου βολής.

 

8.4.2.2.   Ενά βέλος που ρίχνεται εκτός του επιτρεπόμενου χρόνου, ή εκτός σειράς θα θεωρείται μέρος της βολής, και θα γίνεται αιτία, ο τοξότης να χάσει το βέλος της βολής με την υψηλότερη βαθμολογία, το οποίο θα θεωρείται ως άκυρο.  Αντιθέτως θα ακυρώνεται η βαθμολογία ενός βέλους το οποίο ρίχνεται  πρίν ή μετά τον επιτρεπόμενο χρόνο ή εκτός σειράς,  μόνο στην περίπτωση που μπορεί με σιγουριά να αναγνωρισθεί από τον Κριτή (ή Κριτές)  (που έχει ορισθεί για τον εντοπισμό των βελών). Ένα βέλος το οποίο ρίχνεται στο χώρο των αγώνων, μετά την επίσημη λήξη από τον DOS της περιόδου των δοκιμαστικών βολών, μετά την αφαίρεση των δοκιμαστικών βελών από τους στόχους, ή κατά την διάρκεια των διαλειμμάτων μεταξύ των αποστάσεων, ή των αγώνισμάτων θα θεωρηθεί σαν μέρος της επόμενης βαθμολογητέας βολής και θα γίνει αιτία ο αθλητής να χάσει  το βέλος με την υψηλότερη βαθμολογία  της βολής. (Βλέπε επίσης άρθρο 8.6.6.)

 

8.4.2.3.   Στην περίπτωση βλάβης του εξοπλισμού, ο τοξότης θα πρέπει να σηκώσει την κόκκινη σημαία που βρίσκεται στη γραμμή βολής. Επί πλέον χρόνος (έως και 15 λεπτά ) μπορεί να δοθεί για την επισκευή των αναγκαίων επισκευών, ή αλλαγών στο χαλασμένο υλικό  Ο τοξότης θα  αναπληρώσει   τον σωστό αριθμό βελών στην πρώτη ευκαιρία  που θα δοθεί υπό την επίβλεψη  ενός Κριτή. Σε καμμία περίπτωση  η βλάβη εξοπλισμού δεν πρέπει να καθυστερήσει τον αγώνα περισσότερο από 15 λεπτά.

 

8.4.2.4.   Στους προκριματικούς  και τελικούς γύρους στους Αγώνες Εσωτερικού Χώρου,  δεν δίνεται πρόσθετος  χρόνος για  βλάβη στον εξοπλισμό,  αλλά ο τοξότης του οποίου ο εξοπλισμός έχει υποστεί την βλάβη, μπορεί να απομακρυνθεί από την γραμμή βολής για να  την επιδιοθώσει,  ή να αντικαταστήσει το φθαρμένο υλικό, και να επιστρέψει στην γραμμή βολής, για να ρίξει τα υπόλοιπα βέλη,  εάν βέβαια  του το επιτρέπει το χρονικό όριο. Στο  αγώνισμα για τις ομάδες, άλλο μέλος ή μέλη της Ομάδας, μπορεί   εν τω μεταξύ να  ρίχνει τα βέλη του. 

 

8.4.2.5.   Τοξότες ή Ομάδες που περνούν στην επόμενη φάση, λόγω απουσίας αντιπάλου ή εγκατάλειψης, δεν επιτρέπεται να λαμβάνουν μέρος στη συγκεκριμένη φάση χωρίς αντίπαλο. Μπορουν να προπονούνται στο γήπεδο προπόνησης ή σε μία ειδική περιοχή του αγωνιστικού χώρου, η οποία δεν χρησιμοποιείται. (βλέπε άρθρο 3.19.4.).

 

8.4.2.6.   Στο Γύρο απ’ευθείας αναμετρήσεων  Εσωτερικού Χώρου για Ομάδες, εάν κάποιος από τους τρείς τοξότες μίας ομάδας ρίξει ένα βέλος πριν ή μετά τα σχετικά σήματα έναρξης και λήξης της χρονικής περιόδου της βολής, αυτό το βέλος θα μετρήσει σαν μέρος της βολής και θα κάνει την ομάδα να χάσει το βέλος της βολής με την υψηλότερη βαθμολογία, το οποίο θα σημειωθεί σαν μία αποτυχία. Ένα βέλος το οποίο ρίχθηκε πριν ή μετά το επιτρεπόμενο χρόνο, ή εκτός σειράς και το οποίο μπορεί με σιγουριά να  αναγνωρισθεί  από το Κριτή (Κριτές)  (ο οποίος έχει ορισθεί για τον εντοπισμό  των βελών), θα ακυρωθεί και ο αθλητής θα χάσει μόνο τους βαθμούς αυτού του βέλους. (Βλέπε επίσης άρθρο 8.6.6.)

 

8.4.3.      Εκτός από άτομα με ειδικές ανάγκες, όλοι οι τοξότες  πρέπει να ρίχνουν τα βέλη τους σε όρθια στάση και χωρίς υποστηρίγματα,  με τα πόδια τους εκατέρωθεν της γραμμής βολής, ή και τα δύο ποδια  επί της γραμμής βολής. 

 

8.4.4.      Σε καμμία περίπτωση το ίδιο βέλος δεν μπορεί να ριχθεί δύο φορές. Ένα βέλος όμως μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν έχει ριχθεί όταν:

 

8.4.4.1.   Το βέλος πέσει, ή δεν εγκαταλείψει κανονικά την χορδή και ένα μέρος του στελέχους παραμείνει  εντός της   ζώνης, μεταξύ της γραμμής βολής και της γραμμής  των τριών (3) μέτρων, υπό τον όρον βέβαια ότι δεν έχει σημειωθεί αναπήδηση.

 

8.4.4.2.  Το πρόσωπο του στόχου ή η πλάτη πέσουν  (παρά την ικανοποιητική, για τους κριτές, στερέωσή τους). Οι Κριτές θα λάβουν οποιαδήποτε μέτρα θεωρούν απαραίτητα, και θα αναπληρώσουν το απαιτούμενο χρόνο για την βολή του σχετικού αριθμού των βελών. Εάν η πλάτη απλώς γλυστρίσει στο έδαφος, εναπόκειται  στους Κριτές να αποφασίσουν εάν και πως θα πρέπει να δράσουν.

 

8.4.5.     Όταν ένας τοξότης βρίσκεται στη γραμμή βολής, μπορεί να λαμβάνει προπονητικές πληροφορίες, όχι όμως μέσω ηλεκτρονικών μέσων, από την διεύθυνση της ομάδας του, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι κάτι τέτοιο δεν ενοχλεί τους άλλους αθλητές.

 

8.4.5.1.  Στο  Γύρο απ’ευθείας αναμετρήσεων για Ομάδες, τα τρία αγωνιζόμενα μέλη της Ομάδας και ο προπονητής, μπορούν να αλληλοβοηθούνται προφορικά, είτε βρίσκονται στην γραμμή βολής είτε όχι. Κατά την διάρκεια της βολής  ο  προπονητής μπορεί να συμβουλεύει  μόνο  από το τη θέση του στο “κουτί”.

 

8.4.6.    Οι βολές γίνονται μόνο προς μία κατεύθυνση.

 

8.4.7.    Όλα τα δοκιμαστικά βέλη θα ρίχνονται υπό την επίβλεψη του DOS  και δεν θα σημειώνονται (βέπε άρθρο 3.17. προπόνηση).  

 

8.4.8.        Για την Προκριματική Φάση η διαδικασία είναι η εξής:

 

8.4.8.1.            1/16 Προκριματικός: Ρίχνουν πρώτα οι γυναίκες τα 18 βέλη τους σε 16  στόχους σε 16 πλάτες, και μετά ρίχνουν  οι άντρες  στις ίδιες πλάτες.Μετά αφαιρούνται τέσσαρις  πλάτες από κάθε άκρη της γραμμής βολής αφήνοντας 8 πλάτες στο μέσον του αγωνιστικού χώρου.

 

8.4.8.2.            1/8 Προκριματικός:Πρώτα ρίχνουν οι γυναίκες στους  8 στόχους σε 8 πλάτες κα μετά στις ίδιες πλάτες ρίχνουν οι άντρες. Μετά μετακινούνται  δύο πλάτες από το κέντρο προς τα άκρα της γραμμής  των στόχων , δημιουργώντας ένα διάδρομο μεταξύ των δύο σειρών τεσσάρων πλατών.

                  Εάν είναι αναγκαίο άνδρες και γυναίκες μπορούν να ρίχνουν                       

                  ταυτοχρόνως, αλλά τότε πρέπει να διπλασιασθεί ο αριθμός των πλατών. 

                  Στο τέλος κάθε φάσης πρέπει να υπάρχει ένα διάλειμμα λογικής διάκειας.

 

8.4.9.         Για τον Τελικό Γύρο η διαδικασία θα είναι η ακόλουθη:

 

 8.4.9.1. Προημιτελικοί: Οι εναπομείνασες οκτώ (8) γυναίκες και οκτώ (8) άντρες καλαμβάνουν τους αντίστοιχους στόχους αριστερά και δεξια του διαχωριστικού διαδρόμου,  και ρίχνουν  τα 12 βέλη των αναμετρήσεων ταυτόχρονα. Στο τέλος απομακρύνονται οι τέσσαρις πλάτες  από τις άκρες.

 

8.4.9.2     Ημιτελικοί: Οι εναπομείνασσες τέσσαρις γυναίκες και τέσσαρις άντρες καταλαμβάνουν  τους στόχους αριστερά και δεξία του διαχωριστικού διαδρόμου  και ρίχνουν τα 12 βέλη τους ταυτοχρόνως.

 

8.4..9.3.  Ο τελικός για την τρίτη και τέταρτη θέση διεξάγεται  όπως και οι προηγούμενοι.

 

8.4.9.4. Αναμέτρηση για το χρυσό μετάλειο: Πρώτα οι δύο γυναίκες ρίχνουν τα 12 βέλη της τελικής φάσης και μετά οι δύο άνδρες.

              Στο τέλος κάθε φάσης θα υπάρχει ένα διάλειμμα λογικης διάρκειας.   

 

8.4.10.    Στο  ομαδικό αγώνισμα  ο κάθε τοξότης θα ρίχνει στο δικό του τριπλό στόχο ένα βέλος σε κάθε κέντρο.

 

8.5.      ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΟΝΟΥ.

 

8.5.1.        Όταν  τέσσαρις τοξότες  ρίχνουν ανά ζεύγη και δύο (2) τοξότες ρίχνουν  ταυτοχρόνως, θα ρίχνουν  ένας σε κάθε πρόσωπο κυκλικά ως ακολούθως:

 

AB-CD

CD-AB

AB-CD κλπ.

 

8.5.2.    Ο τοξότης Α θα ρίξει στο αριστερό πρόσωπο και ο τοξότης Β στο  δεξιό. Ο τοξότης C θα ρίξει στο αριστερό πρόσωπο και ο D στο δεξιό

 

8.5.3.    Όταν χρησιμοποιούνται πρόσωπα των 40 εκ. και τριπλά πρόσωπα των 40 εκ. τοποθετημένα σε διαφορετικό  ύψος,  ο αθλητής Α θα ρίξει στο πρόσωπο επάνω αριστερά και ο αθλητής Β στο επάνω δεξιά.  Ο αθλητής C στο κάτω αριστερά και  D στο κάτω δεξιά.

 

8.5.4.    Όταν χρησιμοποιούνται δύο τριπλά πρόσωπα των 40 εκ. κάθετης τοποθέτησης από δύο τοξότες, τότε ο τοξότης Α θα ρίχνει στην αριστερή κολώνα των προσώπων  και ο Β στην δεξιά.  Οταν χρησιμοποιούνται τέσσερα  πρόσωπα των 40 εκ. κάθετης τοποθέτησης, τότε ο τοξότης Α θα ρίχνει στην πρώτη κολώνα,  ο Β στην τρίτη, ο C  στην δεύτερη και ο D στην τέταρτη.

 

8.5.5.      Στις απ’ευθείας αναμετρήσεις Εσωτερικού Χώρου για Ομάδες κάθε τοξότης θα ρίχνει στο δικό του τριπλό πρόσωπο.

 

8.5.6.    Όταν χρησιμοποιούνται τριπλά πρόσωπα τότε ο κάθε τοξότης θα ρίχνει τα βέλη του με οποιαδήποτε σειρά, ενα σε κάθε μία από τις τρείς  βαθμολοητέες ζώνες του προσώπου.

 

8.5.7.    Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα FITA  Εσωτερικού  Χώρου:

 

8.5.7.1.  Στην  Φάση Κατάταξης   με  τέσσαρις τοξότες ανά στόχο (πλάτη),  δύο τοξότες θα ρίχνουν ταυτόχρονα  στον ίδιο στόχο (πλάτη), αλλά ο καθένας  στο δικότου τριπλό πρόσωπο κάθετης τοποθέτησης. Θα ρίχνουν βολές των τριών βελών η κάθε μία.

 

8.5.7.2.  Στον Ατομικό Γύρο  των απ’ευθείας αναμετρήσεων Εσωτερικού Χώρου :

         α). Στην Προκριματική  Φάση  θα ρίχνουν ταυτόχρονα δύο τοξότες ανά στόχο (πλάτη), ο καθένας στο δικό του τριπλό πρόσωπο κάθετης  τοποθέτησης.

         β). Στην  Τελική Φάση ο κάθε τοξότης θα ρίχνει στον δικό του στόχο (πλάτη) και τριπλό πρόσωπο κάθετης τοποθέτησης, και οι βολές θα εναλλάσσονται.

         γ). Στην Προκριμματική και Τελική  Φάση η αρισερή/δεξιά θέση του κάθε τοξότη ορίζεται από τον πίνακα απ’ευθείας αναμετρήσεων. Κατά την διάρκεια της πρώτης αναμέτρησης, ο τοξότης που βρίσκεται στην επάνω πλευρά του κάθε ζευγαριού θα ρίχνει στην αριστερή πλευρά  αυτής της αναμέτρησης.  Ο ακριβής καθορισμός του στόχου για την αναμέτρηση είναι επιλογή των διοργανωτών.

          δ). Στην περίπτωση των εναλλάξ  βολών στις απ’ευθειας  αναμετρήσεις ο νικήτης από το γύρισμα ενός νομίσματος (κορώνα/γράμματα) θα αποφασίσει ποιός θα ρίξει την πρώτη βολή. Από εκεί και πέρα η σειρά των βολών θα είναι  εναλλασσόμενη. Η σειρά των βολών θα εμφανίζεται στον δείκτη των αναμετρήσεων.

 

8.5.7.3. Στο Γύρο των απ’ ευθείας αναμετρήσεων Εσωτερικού Χώρου για Ομάδες:

          α). Και οι δύο ομάδες θα αρχιζουν την κάθε σειρά της αναμέτρησης και με τους τρεις τοξότες  πίσω από την γραμμή του ενός μέτρου.Μόνο όταν ο DOS  αρχίσει την αναμέτρηση  και την χρονομέτρηση τότε ο πρώτος τοξότης μπορεί να περάσει την γραμμή  του ενός μέτρου.

          β). Στην προκριματική και τελική φάση η αρισερή/δεξιά θέση του κάθε τοξότη ορίζεται από τον πίνακα απ’ευθείας αναμετρήσεων. Κατά την διάρκεια της πρώτης αναμέτρησης, ο τοξότης που βρίσκεται στην επάνω πλευρά του κάθε ζευγαριού θα ρίχνει στην αριστερή πλευρά  αυτής της αναμέτρησης.  Ο ακριβής καθορισμός του στόχου για την αναμέτρηση είναι επιλογή των διοργανωτών.

          γ). Ο κάθε τοξότης  θα ρίχνει στο δικό του τριπλό πρόσωπο κάθετης τοποθέτησης, ένα βέλος σε κάθε κέντρο.

          δ). Οι τρεις τοξότες της ομάδας θα ρίνουν τα τρία βέλη τους με την σειρά που αυτοί θα επιλέξουν.

          ε). Ενας τοξότης θα καταλαμβάνει την θέση  στη γραμμή βολής, ενώ οι άλλοι δύο θα παραμένουν πίσω από την γραμμή του ενός μέτρου.  Μόνο ένας αθλητής τη φορά μπορεί να βρίσκεται μπροστά από την γραμμή του ενός μέτρου.

          στι). Οι τοξότες σε αναπηρικά καροτσάκια μπορούν να   παραμένουν καθ’ όλη την διάρκεια  του χρόνου στη γραμμή βολής. Δείχνουν ότι τελείωσαν  τις βολές τους τοποθετώντας  το τόξο πάνω στα γόνατά τους . (βλέπε παράρτημα 8 Βιβλίο 1: ανάπηροι   αθλητές.).

           ζ) Οι  τοξότες δεν πρέπει να βγάζουν τα βέλη τους από τη φαρέτρα, πρωτού καταλάβουν την θέση τους στη γραμμή βολής.

           η). Η  παραβίαση αυτών των κανονισμών θα τιμωρείται  όπως ορίζεται στο άρθρο 8.8. και στο Εγχειρίδιο του   Διοργανωτή Πρωταθλημάτων Ανοικτού Χώρου.

 

8.5.8.    ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ

 

8.5.8.1.  Σαράντα δευτερόλεπτά είναι ο  επιτρεπόμενος  χρόνος  σε ένα τοξότη για τη ρίψη ενός βέλους στις  εναλλασσόμενες βολές  του Γύρου  των  απ’ευθείας  αναμετρήσεων Εσωτερικού Χώρου  προκειμένου να σπάσουν μία ισοβαθμία ή να ρίξουν υπολοιπόμενα βέλη.

 

8.5.8.2.  Ενα λεπτό  είναι ο επιτρεπόμενος  χρονος  που δίνεται σε μία ομάδα για την ρίψη τριών  βελών, ένα βέλος από κάθε τοξότη,  στο Γυρο  απ’ευθείας αναμμετρήσεων Εσωτερικού Χώρου για Ομάδες, προκειμένου  να σπάσει μία ισοβαθμία.

 

8.5.8.3.  Δύο λεπτά είναι ο χρόνος που δίνεται σε έναν τοξότη για την ρίψη τριών (3) βελών.

 

8.5.8.4.  Τρία λεπτά είναι ο χρόνος που δίνεται σε μία ομάδα  στον Γύρο απ’ευθείας αναμετρήσεων Εσωτερικού Χώρου  για Ομάδες, για τη ρίψη εννέα  (9) βελών.

 

8.5.8.    Σε καμία ερίπτωση δεν δίνεται παράταση χρόνου

             

8.5.9.        Οπτικά σήματα  πρέπει να τοποθετούνται και στις δύο πλευρές  του

αγωνιστικού χώρου και εάν είναι αναγκαίο και στον  διαχωριστικό διάδρομο  μεταξύ ανδρών και γυναικών, έτσι ώστε να είναι ορατά τόσο από τους δεξιόχειρες όσο και τους αριστερόχειρες τοξότες. Πρεπει να  τοποθετούνται μπροστά από την γραμμή βολής, στις δύο πλευρές του αγωνιστικού χώρου αλλά και στον ελεύθερο διάδρομο.

 

8.5.10.  Όταν οι βολές ρυθμίζονται με Πλάκες: δύο πλάκες είναι αναγκαίες στον διαχωριστικό διάδρομο .ωστε  η ίδια πλευρά (κίτρινη  ή εναλλασσόμενες κίτρινες και μαύρες γραμμές) των πλακών να είναι ορατή  ταυτοχρόνως  τόσο από τους  άνδρες όσο και τις γυναίκες. Η πλευρά με τις εναλλασσόμενες κίτρινες και μαύρες γραμμές θα στρέφεται προς τους αθλητές μόνο σαν προειδοποιητικό σήμα ότι  απομένουν,  τριάντα δευτερόλεπτα για τη λήξη του χρόνου. Σε όλες τις άλλες χρονικές  περιόδους πρέπει να είναι γυρισμένη προς τους αγωνιζόμενους η κίτρινη πλευρά.

 

8.5.11.   Όταν οι βολές ελγχονται με φώτα :

 

      ΚΟΚΚΙΝΟ Ο Διευθυντής Βολής  θα δίνει δύο ηχητικά σήματα προς τη σειρά των                                           τοξοτών  οι οποίοι πρέπει να ξεκινήσουν τις βολές τους (A.B.ή AB,CD ανάλογα με το σύστημα που εφαρμοζεται) ώστε να προχωρήσουν όλοι μαζί  και να καταλάβουν τις θέσεις τους στη γραμμή βολής (Με εξαίρεση τον Γύρο απ’ευθείας αναμετρήσεων Εσωτερικού Χώρου για τις Ομάδες).

 

      ΠΡΑΣΙΝΟ. Αφού παρέλθουν είκοσι  (20”) δευτερόλεπτα (δέκα (10”) δευτερόλεπτα σε όλες τις απ’ ευθείας αναμετρήσεις) τότε ο DOS θα δώσει ένα ηχητικό σήμα προκειμένου να ξεκινήσουν οι βολές.

 

       ΚΙΤΡΙΝΟ   Αυτό το φώς θα ανάψει  όταν απομένουν  μόλις τριάντα (30”) δευτερόλεπτα.

 

       ΚΟΚΚΙΝΟ ‘Οταν ανάψει αυτό το φώς, σημαίνει ότι ο χρόνος έχει λήξει (βλέπε άρθρο 8.5.4.) και δύο ηχητικά σήματα θα δοθούν, για να δείξουν ότι οι βολές πρέπει να σταματήσουν, ακόμα και στην περίπτωση που δεν έχουν ριφθεί όλα τα βέλη.   Ο οποιοσδήποτε τοξότης βρίσκεται ακόμα στη γραμμή βολής, πρέπει να επιστρέψει αμέσως πίσω από τη γραμμή βολής και  ταυτοχρόνως η επόμενη ομάδα αθλητών, η οποία πρέπει σύμφωνα με το σύστημα  να ξεκινήσει τις βολές της, θα προχωρήσει και θα καταλάβει  τις θέσεις στη γραμμή βολής, περιμένοντας  το πράσινο φώς προκειμένου να αρχίσει τις  βολές:  η όλη διαδικασία θα επαναληφθεί ως ανωτέρω και ούτω καθ’ εξής,  έως ότου όλες οι ομάδες ολοκληρώσουν  τις βολές τους. Όταν το κόκκινο φώς ανάβει  μετά από  μία βολή των τριών  ή εννέα βελών (3Χ3 βέλη στο Ομαδικό Αγώνισμα), σύμφωνα με τις αποστάσεις ή το είδος του αγωνίσματος  που διξάγεται,  τότε τρία ηχητικά σήματα θα δοθούν, ώστε να ξεκινήσει η βαμολόγηση των βελών.

 

8.5.12.    Όταν όλοι οι τοξότεςς τελειώσουν τις βολές τους  πριν τη λήξη του χρόνου και η γραμμή βολής είναι αδεια,  τότε το επόμενο σήμα για αλλαγή σειράς ή για  βαθμολόγηση θα δοθεί αμέσως.

 

8.5.13.     Είκοσι (20”) δευτερόλεπτα  θα δίνονται στους τοξότες για να εκκενώσουν

και στην επόμενη σειρά αθλητών  να καταλάβει τις  θέσεις της στη γραμμή βολής, στην έναρξη  καθε σειράς ρίψεων, και  η φάση αυτή θα υποδεικνύεται  όπως είδαμε στο άρθρο 8.5.7.   με δύο ηχητικά σήματα. Κανένας τοξότης δεν πρέπει να βρίσκεται στη γραμμή βολής παρά μόνο όταν δοθεί το πρέπον  σήμα  όταν λειτουργούν τα φώτα.

 

8.5.14.   Στην περίπτωση πολλαπλών απ’ ευθείας αναμετρήσεων με 

εναλλασσόμενες βολές (Τελικός Γύρος) η κάθε αναμέτρηση θα χρονομετρείται ξεχωριστά. Οι δύο τοξότες της αναμέτρησης θα καταλαμβάνουν τη θέση τους στη γραμμή βολής. Στο τέλος της περιόδου των 10 δευτερολέπτων ένα ηχητικό σήμα   θα δίνει την έναρξη της περιόδου βολής  των 40 δευτερολέπτων για τον πρώτο τοξότη της κάθε αναμέτρησης, και ο υπέυθυνος κριτής  θα αρχίσει την χρονομέτρηση. Μόλις το βέλος ριχθεί  και καταγραφεί το αποτέλεσμα, θα αρχίσει ο χρόνος μέτρησης  των 40 δευτερολέπτων για τον δεύτερο τοξότη. Οι αγωνιζόμενοι στην αναμέτρηση θα συνεχίσουν να εναλλάσσουν τις βολές τους  έως ότου συμπληρώσουν την σειρά τριών βελών.  Όταν οι αωνιζόμενοι όλων των αναμετρήσεων τελειώσουν τις βολές τους τότε θα δίνεται αμέσως  το σήμα για την βαθμολόγηση.  

           Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν αρκετά χρονόμετρα αντίστροφης  μέτρησης για την ατομική χρονομέτρηση των αναμετρήσεων, τότε ο DOS  θα ελέγχει τις αναμετρήσεις ομαδικά

 

8.5.15.  Στην περίπτωση ατομικών αναμετρήσεων  με εναλλασσόμενες βολές, και οι δύο τοξότες θα καταλάβουν τη θέση τους  στη γραμμή βολής. Στο τέλος της περιόδου των 10 δευτερολέπτων ένα σήμα ηχητικό θα σημάνει  την έναρξη  της περιόδου των 40 δευτερολέπτων για το πρώτο τοξότη. Μόλις το βέλος ριχθεί και καταγραφεί το αποτέλεσμα, ένα ηχητικό σήμα θα σημάνει ώστε να αρχίσει η χρονομέτρηση της περίοδου των 40 δευτερολέπτων  για την ρίψη ενός βέλους  από τον  δέυτερο τοξότη.  Οι αγωνιζόμενοι στην αναμέτρηση  θα συνεχίσουν να εναλλάσσουν τις βολές τους εώς ότου  συμπληρώσουντην σειρά τριών βελών. Η παράπάνω διαδικασία μπορεί να  εφαρμοσθεί στην αναμέτρηση για το Χρυσό Μετάλλειο  στα Πρωταθλήματα FITA.

 

8.5.16.  Εάν οι ρίψεις διακοπούν για κάποια αιτία  κατά την διάρκεια μίας βολής  τότε το χρονικό όριο θα  αναπροσαρμόζεται. Σαράντα 40 δευτερόλεπτα  θα δίνονται  για κάθε βέλος, με εξαίρεση τις αναμετρήσεις του Γύρου Εσωτερικού Χώρου για τις Ομάδες.

 

7.5.17.   Η σειρά βολής μπορεί να αλάξει προσωρινά  στην περίπτωση  που υπάρξει ανάγκη αλλαγής χορδής η άλλων βασικών επιδιορθώσεων  στο υλικό. Εάν ωστόσο μία τέτοια κατάσταση καταστεί αναγκαία  όταν ο τοξότης βρισκεται ήδη στη γραμμή βολής, ο αθλητής μπορεί να οπισθοχωρήσει  και ταυτοχρόνως  να καλέσει ένα κριτή χρησιμοποιώντας  την σημαία, ή  όποιο άλλο αντικείμενο υπάρχει γι’ αυτό τον σκοπό. Οι κριτές αφού βεβαιωθούν  ότι δικαιολογημένα ο τοξότης  εγκατέλειψε την γραμμή βολής, θα κανονίσουν με τον DOS, ο αθλήτης αυτός να ρίξει τα υπολειπόμενα βέλη  της βολής  πρωτού δώσει το σήμα για να αρχίσει η φάση της βαθμολόγησης. Μία ανακοίνωση  για το συμβάν,  μέσω της μεγαφωνικής εγκατάστασης,       θα ενημερώσει τους άλλους αγωνιζόμενους για την καθυστέρηση. Η παραπάνω διαδικασία δεν εφαρμόζεται  στην Προκριματική και Τελική Φάση του Γύρου  Aναμετρήσεων εσωτερικού χώρου, όπως επισημαίνεται  στο άρθρο 8.4.2.4.

 

 

8.6.       ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

 

8.6.1.    Πρέπει να υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός σημειωτών, ώστε να διασφαλίζεται η ύπαρξη ενός σημειωτή σε κάθε στόχο.  Οι σημειωτές αυτοί μπορεί να είναι  και αγωνιζόμενοι τοξότες, όταν υπάρχουν πειρσσότεροι του ενός, ανά στόχο. Ενας σημειωτής θα ορίζεται για κάθε στόχο. 

 

8.6.2.    Η  βαθμολόγηση  θα γίνεται μετά από κάθε  βολή τριών (3) βελών.

 

8.6.3.    Οι σημειωτές   θα καταγράφουν την αξία των βελών  σε ειδικές κάρτες, όπως θα ανακοινώνονται από τον τοξότη  στον οποίον ανήκουν,  αρχίζοντας από το βέλος με την μεγαλύτερη αξία  και τελειώνοντας  με εκείνο που έχει την κατώτερη. Οι άλλοι τοξότες που αγωνίζονται στον ίδιο στόχο, θα ελέγχουν την αξία κάθε βέλους που ανακοινώνεται.

             Στον Τελικό Γύρο των απ’ευθείας αναμετρήσεων  Εσωτερικού Χώρου, η στην περίπτωση που ρίχνει μόνος  του ένας τοξότης  σε κάποιο στόχο, τότε είναι υποχρεωτική σην καταγραφή των αποτελεσμάτων, η παρουσία ενός κριτή. 

 

8.6.4.     Στον Γύρο απ’ευθείας αναμετρήσεων Εσωτερικού Χώρου για Ομάδες η καταγραφή των αποτέλεσμάτων θα γίνεται αθροιστικά για τα εννέα (9)  βέλη τηςκάθε ομάδας, κάθε αγωνιζόμενος τοξότης μπορεί να προσέρχεται στο στόχο, ένας από κάθε ομάδα θα ανακοινώνει τις αξίες των βελών υπό την παρουσία ενός κριτή.

 

8.6.5.    Ούτε το πρόσωπο, ούτε τα βέλη πρέπει να αγγίζονται, έως ότου όλα τα βέλη στο στόχο, καταγραφούν.

 

8.6.6.   Εάν περισσότερα από τρία  (3) βέλη  που ανήκουν στον ίδιο αγωνιζόμενο τοξότη,  ή όμάδα,   βρεθούν στον στόχο ή στο έδαφος στους διαδρόμους των στόχων, μόνο τα τρία με την χαμηλότερη αξία θα καταγραφούν. Τοξότες ή Ομάδες που θα  βρεθούν να το επαναλάβουν μπορεί να διαγραφούν.

 

8.6.7.  Όταν χρησιμοποιούνται τριπλά πρόσωπα τα βέλη μπορεί να ρίχνονται με οποιαδήποτε σειρά, αλλά εάν βρεθούν περισσότερα από ένα βέλος στην βαθμολογητέα περιοχή, τότε και τα δύο βαλη (ή και τα τρία) θα θεωρηθούν βέλη της σειράς, αλλά μόνο εκείνο με την χαμηλότερη αξία θα μετρήσει.

 

8.6.8.  Ένα βέλος θα σημειώνεται σύμφωνα με τη θέση  που θα έχει το  στέλεχος του βέλους  στο πρόσωπο του στόχου. Στην περίπτωση  που το στέλεχος αγγίζει δύο χρώματα ή τις διαχωριστικές γραμμές μεταξύ δύο βαθμολογητέων ζωνών,  τότε θα  βαθμολογείται  με την  αξία  της υψηλότερης ζώνης που επηρεάζεται.

 

8.6.9.   Στην περίπτωση που ένα κομμάτι του προσώπου του στόχου λείπει (έχει σχισθεί), περιλαμβάνοντας  τη διαχωριστική γραμμή, ή το σημείο όπου δύο χρώματα συναντώνται, ή  έχει μετατωπισθεί η διαχωριστική γραμμή από το βέλος, τότε για να κριθεί η αξία του βέλους, το οποίο έχει κτυπήσει ένα τέτοιο σημείο,θα χρησιμοποιείται  μία φανταστική καμπύλη γραμμή.

 

8.6.10.  Αφού τα βέλη βαθμολογηθούν και αφαιρεθούν από το στόχο τότε όλες οι τρύπες  πρέπει να σημειώνονται με προσοχή.

 

8.6.11...Βέλη τα οποία έχουν καρφώθεί  στον στόχο αλλά  δεν φαίνονται στο πρόσωπο, μπορούν να βαθμολογηθούν   μόνο από ένα κριτή.

 

8.6.12.      Ένα βέλος το οποίο κτυπά :

 

8.6.12.1. το στόχο και αναπηδά, θα σημειώνεται σύμφωνα με το σημείο επαφής του με το πρόσωπο, υπό την προϋπόθεση  ότι όλες οι τρύπες των βελών έχουν σημειωθεί και μία ασημείωτη  τρύπα, ή άλλο σημάδι, μπορεί να εντοπισθεί:

 

              Όταν σημβαίνει μία αναπήδηση βέλους:

 

         α). Ο τοξότης, του οποίου το βέλος αναπήδησε, αφού συμπληρώσει  την βολή των τριών η έξι βελών, θα παραμείνει στη γραμμή βολής  με την σημαία υψωμένη πάνω από το κεφάλι του, σαν σήμα προς τους κριτές.

 

          β). Όταν όλοι οι αγωνιζόμενοι τοξότες αυτής της σειράς  που βρίσκονται στη γραμμή βολής ολοκληρώσουν τη ρίψη των βελών τους, ή  εκπνεύσει ο επιτρεπόμενος  χρόνος, ο   DOS   θα διακόψει τις βολές.  Ο τοξότης στον οποίο ανήκει το βέλος που αναπήδησε, θα προχωρήσει στο στόχο μαζί με ένα κριτή, ο οποίος θα κρίνει το σημείο πρόσκρουσης , θα καταγράψει  την αξία,  θα  σημειώσει την τρύπα και αργότερα θα συμετάσχει στην βαθμολόγηση της βολής.  Το βέλος που αναπήδησε  θα παραμείνει πίσω από το στόχο,  έως ότου λήξει η βαθμολόγηση της βολής. Οταν  εκκενωθεί και πάλι ο αγωνιστικός χώρος,  ο DΟS θα δώσει το σήμα για τη συνέχιση των βολών. Όταν περισσότεροι από ένα τοξότες ρίχνουν ταυτόχρονα στον ίδιο στόχο, οι αθλητές  θα ολοκληρώσουν την βολή τους των τριών η έξι  βελών, πρωτού ξαναρχίσουν οι ρίψεις. Εν τω μεταξύ κανένας άλλος τοξότης δεν πρέπει να βρίσκεται στη γραμμή βολής.

 

8.6.12.2. Κτυπά το στόχο και κρέμεται από αυτόν, τότε  θα πρέπει ο τοξότης,  ή οι  τοξότες που ριχνουν  σε αυτό το στόχο να σταματούν αμέσως τις ρίψεις και να κάνουν σήμα με τη σημαία.  Μόλις οι άλλοι τοξότες  που βρίσκονται στη γραμμή βολής ολοκληρώσουν  τη συγκεκριμένη σειρά ρίψεων, ένας κριτής  με τον αθλητή θα καταγράψουν την αξία του βέλους, θα το απομακρύνουν από το στόχο, θα σημειώσουν την τρύπα και θα το τοποθετήσουν πίσω από το στόχο. Ο τοξότης ή οι τοξότες του στόχου θα ρίξουν τα υπόλοιπα βέλη της σειράς,   πρωτού ο DOS δώσει το σήμα για να συνεχισθεί ο αγώνας.Ο ίδιος κριτής θα πρέπει να συμμετάσσσχει στην καταγραφή των αποτελεσμάτων της συγκεκριμένης βολής.

 

8.6.12.3. Κτυπά τον στόχο και διαπερνά  εντελώς την πλάτη, υπό την προϋπόθεση ότι όλες οι τρύπες έχουν σημειωθεί  και ότι μία ασημείωτη τρύπα μπορεί να εντοπισθεί, θα μετρήσει ανάλογα με την αξια της τρύπας που εντοπίσθηκε.

 

8.6.12.4. Ένα βέλος που βρίσκεται στον διάδρομο ή  στο έδαφος πίσω από  τον στόχο και το οποίο έχει αναφερθεί ότι αναπήδησε η διαπέρασε τον στόχο, θα πρέπει πρώτα κατά την κρίση του κριτή να έχει κτυπήσει τον στόχο. Στην περιπτωση που έχει συμβεί μία αναπήδηση ή το βέλος διαπέρασε τον στόχο, αλλά  βρεθούν στο πρόσωπο   ασημείωτες, περισσότερες από μία τρύπες,  τότε το βέλος θα βαθμολογηθεί με  την αξία της ασημείωτης τρύπας με την χαμηλότερη αξία.

 

8.6.12.5. Όταν ένα βέλος κτυπήσει ένα άλλο βέλος στο nock  και παρμείνει σφηνωμένο σε αυτό, τότε θα λάβει την αξία του βέλους στο οποίο βρίσκεται σφηνωμένο.

 

8.6.12.6. Όταν ένα βέλος κτυπήσει ένα άλλο βέλος, παρακλίνει της πορείας του  και στη συνέχεια καρφωθεί στο στόχο , θα βαθμολογηθεί  σύμφωνα με την θέση στην οποία καρφώθηκε  στον στόχο.

 

8.6.12.7. Όταν  κτυπήσει ένα άλλο βέλος και αναπηδήσει  θα βαθμολογηθεί με την αξία του βέλους το οποίο κτύπησε, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι το βέλος αυτό  μπορεί να εντοπισθεί.

 

8.6.12.8. Όταν ένα βέλος καρφωθεί σε ένα άλλο  προσωπο που δεν είναι εκείνο στο οποίο  ρίχνει ο αθλητής,  τότε  θα θεωρηθεί  σαν βέλος της συγκεκριμένης σειράς και θα θα βαθμολογηθεί σαν μία αποτυχία, με μηδέν (0).

 

8.6.12.9. Στον Γύρο  απ’ευθείας αναμετρήσεων Εχωτερικού Χώρου  οι αναπηδήσεις βελών και τα βέλη που διαπερνούν ή κρέμονται από τον στόχο, δεν θα σταματούν τον αγώνα.

 

8.6.13.   Ο DOS θα πρέπει να διασφαλίζει  ότι μετά την βαθμολόγηση  και συλλογή των βελών, αλλά  και πρωτού δοθεί το σήμα για την συνέχιση του αγώνα, δεν έχουν μείνει άλλα  βέλη  πάνω στους στόχους   Εάν αυτό εξ’ απροσεξίας συμβεί, οι ρίψεις δεν θα διακοπούν. Ο τοξότης μπορεί να ρίξει σε αυτή τη βολή με άλλα βέλη ή να ρίξει  τα χαμένα βέλη,  αφού ολοκληρωθούν οι βελές στη συγκεκριμένη απόσταση. Στην περίπτωση αυτή ένας Κριτής θα πρέπει να συμμετάσχει στη βαθμολόγηση μετά από τη συγκεκριμένη  βολή,  ώστε να βεβαιωθεί ότι τα βέλη τα οποία είχαν παραμείνει στο στόχο είχαν  ελεγχθεί και καταγραφεί στην κάρτα βαθμολόγησης του αθλητή, πρωτού αρχίσει η συλλογή των βελών.

 

8.6.14.   Στην περίπτωση που ένα τοξότης αφήσει τα βέλη του στο έδαφος στην περιοχή του στόχου, μπορεί να χρησιμοποιήσει άλλα βέλη, υπό την προϋπόθεση ότι θα ειδοποιήσει ένα κριτή πρωτού αρχίσει τις ρίψεις.

 

8.6.15.   Στους Αγώνες Τοξοβολίας, οι αγωνιζόμενοι  τοξότες μπορούν να εξουσιοδοτήσουν  για την βαθμολόγηση και συλλογή των βελών τους, τον Αρχηγό της  Ομάδος    τους, ή κάποιο άλλο συναθλητή τους από τον ίδιο στόχο, υπό την προϋπόθεση ότι οι ίδιοι δεν θα πλησιάσουν τους στόχους (π.χ. αθλητές με αναπηρία).

 

8.6.16.   Οι κάρτες βαθμολόγησης θα πρέπει να υπογράφονται  από τον τοξότη εφ’όσον αυτός  συμφωνεί με την αξία του κάθε βέλους. Στην περίπτωση που ο σημειωτής μετέχει στις βολές  τότε η κάρτα του θα πρέπει να υπογρφεται  από κάποιον άλλο τοξότη του ιδίου στόχου.

 

8.6.17.   Στην περίπτωση ισοβαθμίας η κατάταξη  των αποτελεσμάτων θα γίνεται με την εξής σειρά:

 

8.6.17.1. Για ισοβαθμίες που σημειώνονται σε όλους τους γύρους με εξαίρεση εκείνων που αναγράφοναι κάτωθι (8.6.17.2.):

             -Στο Ατομικό και Ομαδικο:

                      -Το μεγαλύτερο αριθμό βαθμολογημένων βελών.

                      -Το μεγαλύτερο αριθμό βελών που έχουν πετύχει το  δέκα (10).

                      -Το μεγαλύτερο αριθμό βελών που έχουν πετύχει το εννέα (9).

                      -Εάν μετά από αυτά εξακολουθεί να υπάρχει ισοβαθμία οι  τοξότες

                        θα ανακηρυχθούν ισόπαλοι; αλλά για σκοπούς κατάταξης  π.χ. για

                        τη θέση στον πίνακα των αναμετρήσεων στην Προκριματική Φάση,

                         η ρίψη ενός νομίσματος θα αποφασίσει για την κατάταξη.

 

8.6.17,2.  Για ισοβαθμίες που αφορούν στην είσοδο της Προκριματικής Φάσης, την πρόκριση από το ένα στάδιο  του αγώνα στο επόμενο, ή για την κατάταξη στη ζώνη μεταλλίων  μετά τις αναμετρήσεις, θα υπάρχουν shoot-offs  (απ’ ευθείας αναμετρήσεις με επιπλέον  βέλη) για την ανάδειξη του νικητή (χωρίς να λαμβάνεται υπ’όψιν ο αριθμός των επιτυχιών, των 10 και των 9.  

 

              -Στο ατομικό:

 

                       -Η βαθμολογία μίας αναμέτρησης   με την ρίψη ενός βέλους (με

                        μέγιστο τρεις αναμετρήσεις).

                       -Στην περίπτωση που εξακολουθεί να  υπάρχει ισοβαθμία μετά την

                        τρίτη αναμέτρηση, το βέλος που βρίσκεται πιο κοντά στο κέντρο,

                        θα αναδείξει τον νικητή.

                       -Διαδοχικές αναμετρήσεις  του ενός βέλους, με το πλησιέστερο

                        προς το κέντρο βέλος θα συνεχισθούν έως ότου αναδειχθεί ο             

                        νικητής.

 

               -Στο ομαδικό:

 

                       -Η βαθμολογία μιάς αναμέτρησης  με την ρίψη τριών βελών (ένα  

                        από κάθε αθλητή και μέγιστο τρεις αναμετρήσεις).

                       -Στην περίπτωση που εξακολουθεί να υπάρχει ισοβαθμια μετά την

                        τρίτη αναμέτρηση, η ομάδα της οποίας το βέλος θα βρίσκεται πιό

                        κοντά στο κέντρο θα αναδειχθεί νικήτρια.

                       -Στην περίπτωση που υπάρχει ακόμα ισοπαλία, τότε το δεύτερο (ή

                        και τρίτο) πλησιέστερο στο κέντρο, βέλος θα αναδείξει τον νικητή.

                       -Εάν κριθεί απαραίτητο, η βαθμολογία  μίας νέας αναμέτρησης                                 

                        μίας σειράς τριών βελών (ένα από κάθε αθλητή) και η δοκιμασία του                           

                        πλησιέστερου βέλους στο κένρο  θα  αναδείξει τον νικητή.

                      -Το χρονικό όριο για την αναμέτρηση μίας βολής  θα είναι το 1/3 του

                        χρόνου που δίνεται κανονικά. 

 

8.6.17.3. Για τις  αναμετρήσεις για την ανάδειξη του νικητή στις ισοβαθμίες  θα χρησιμποιείται  μόνο  το κεντρικό πρόσωπο του τριπλού στόχου κάθετης τοποθέτησης.

 

8.6.17.4. Μέχρι να υπάρξει επίσημη ανακοίνωση για τις αναμετρήσεις, οι τοξότες θα πρέπει να πραμείνουν στον αγωνιστικό χώρο. Οι τοξότες οι οποίοι δεν θα παρευρεθούν στην ανακοίνωση μίας αναμέτρησης θα θεωρηθούν οι χαμένοι της αναμέτρησης.

 

8.6.18  . Η κατάταξη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα  θα ακολουθήσει την ανωτέρω διαδικασία.

 

8.6.19.    Η κατάταξη σε άλλους Αγώνες  θα ακολουθήσει την ανωτέρω διαδικασία, πάντως οι τοξότες εκείνοι οι οποίοι αποκλείσθηκαν   κατά την διάρκεια του Γύρου των απ’ευθείας αναμετρήσεων με την ίδια βαθμολογία, θα καταταχθούν στην ίδια θέση (χωρίς να ληφθούν υπ’ όψιν οι επιτυχίες τα 10 και τα 9.

 

8.6.20.    Στο τέλος μίας διοργάνωσης η Οργανωτική Επιτροπή πρέπει να παρέχει  ένα πλήρη κατάλογο αποτελεσμάτων σε όλους τους συμμετέχοντες: Τοξότες, Αρχηγούς Ομάδων, Μέλη του Συμβουλίου, Αντιπροσώπους  της Συνέλευσης οι οποίοι παρευρέθηκαν στον αγώνα, Κριτές  και στο Διευθυντή Βολής (DOS). 

                                      

8.7.      ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

 

8.7.1.    Η Επιτροπή Κριτών της FITA  θα ορίσει έναν Διευθυντή Βολής (DOS)  ο οποίος εάν είναι δυνατόν θα είναι κριτής, Δεν θα συμετάσχει στις βολές και στα καθήκοντά του  θα συμπεριλαμβάνεται ο έλεγχος των κάτωθι:

 

8.7.1.1   Την επιβολή και τήρηση όποιων βασικών μέτρων ασφαλείας  θεωρεί     αναγκαία.

 

8.7.1.2.  Να ελέγχει τις βολές και να ρυθμίζει  τον επιτρεπόμενο χρόνο για τις βολές, και την σειρά με την οποία οι αθλητές θα καταλαμβάνουν τη γραμμή βολής.

 

8.7.1.3.  Να ασκεί έλεγχο στην χρήση της μεγαφωνικής εγκατάστασης, την δραστηριότητα των φωτογράφων κλπ. ώστε να μην ενοχλούνται οι αγωνιζόμενοι τοξότες.

 

8.7.1.4.  Να διασφαλίζει, ότι οι θεατές παραμένουν πίσω από τα κυγκλιδώματα  τα οποία περικλείουν το αγωνιστικό χώρο  Oi  διοργανωτές μάλιστα μπορούν να ορίσουν άτομα (βοηθούς), ώστε να  διευκολύνουν τον  DOS  στην  εκπλήρωση των καθηκόντων  του.

 

8.7.1.5.  Μια σειρά, όχι λιγότερων από πέντε,  ηχητικών σημάτων,  θα δίνεται προκειμένου να σταματούν  αμέσως όλες οι ρίψεις. Εάν οι ρίψεις για κάποιο λόγο διακοπούν κατά την διάρκεια μίας βολής, τότε ένα ηχητικό σήμα, θα είναι το σήμα για την συνέχιση του αγώνα. 

 

8.7.1.6.  Κανένας τοξότης δεν μπορεί να τεντώσει, με ή χωρίς βέλος, το τόξο του, και στο Γύρο των απ’ευθείας αναμετρήσεων για  Ομάδες να βγάλει ένα βέλος από την φαρέτρα του, παρά μόνο όταν  βρίσκεται στη γραμμή βολής. Στην περίπτωση που χρησιμοποιείται ένα βέλος, ο τοξότης θα πρέπει να στοχεύει  προς τους στόχους, αλλά  και μόνο αφού  βεβαιωθεί ότι    ο χώρος είναι  άδειος τόσο μπροστά  όσο και πίσω από τους στόχους. Εάν ένας τοξότης, τεντώνοντας το τόξο του με ένα βέλος, πριν αρχίουν οι ρίψεις ή κατά την διάρκεια των παύσεων, αφήσει το βέλος με πρόθεση ή χωρίς, το βέλος αυτό θα μετρήσει σαν μέρος την επόμενης βαθμολογητέας βολής. Ο σημειωτής θα πρέπει να σημειώσει το γεγονός πανω στην κάρτα βαθμολόγησης του τοξότη και θα καταγράψει τις αξίες των βελών της συγκεκριμένης σειράς (3,ή 9 βέλων ανάλογα με την περίσταση), ωστόσο το βέλος με την υψηλότερη αξία θα πρέπει να μηδενισθεί. Μία τέτοια πράξη  θα πρέπει να μονογράφεται από ένα κριτή και τον  ενδιαφερόμενο τοξότη.

 

8.7.1.7.  Όταν οι βολές βρίσκονται σε εξέλιξη, μόνο οι τοξότες που έχουν σειρά να ρίξουν πρέπει να βρίσκονται στη γραμμή βολής. Όλοι οι άλλοι τοξότες και το υλικό τους πρέπει να βρίσκονται πίσω από την γραμμή αναμονής. Μόλις ένας τοξότης  ρίξει τα βέλη  του πρέπει αμέσως να υποχωρεί πίσω από την γραμμή αναμονής, μπορεί  ωστόσο να αφήνει  μεταξύ των βολών το τηλεσκόπιό του    στη γραμμή  βολής, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα εμποδίζει κανένα άλλο αθλητή.

 

8.7.1.8.  Στο Γύρο των απ’ευθείας αναμετρήσεων για Ομάδες,   μόνο ένας αθλητής  τη φορά μπορεί να βρίσκεται στη γραμμή βολής, ενώ οι άλλοι δύο περιμένουν ένα μέτρο πίσω, έως ότου  ο πρώτος  ολοκληρώσει την βολή του και να επιστρέψει πίσω από την 1-μέτρου γραμμή. (βλέπε 8.5.7.3. τοξότες σε αναπηρικά καροτσάκια).

 

8.7.1.9.  Δεν επιτρέπεται στους τοξότες να αγγίζουν  το υλικό άλλων  τοξοτών χωρίς την συγκατάθεση  των τελευταίων. Σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσουν σε ποινές.

 

8.7.1.10. Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα μέσα και μπροστά από τον χώρο των τοξοτών.

 

8.7.1.11.  Ένας τοξότης ο οποίος φθάνει στον αγωνιστικό χώρο μετά την έναρξη των βολών θα χάσει  όσα  βέλη    έχουν ήδη ριφθεί, με εξαίρεση την περίπτωση που η δικαιολογία του,   ικανοποιήσει  τον DOS ότι ήταν πέρα των δυνατοτήτων του, περίπτωση κατά την οποία μπορεί να του επιτραπεί να ρίξει τα χαμένα βέλη στο τέλος της απόστασης, τα οποία ωστόσο δεν θα έιναι ποτέ  περισσότερα από 12 βέλη. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος αθλητής να συμπληρώσει τις βολές του κατά την διάρκεια της Προκριματικής και Τελικής Φάσης.

 

8.7.1.13. ‘Οταν ένας τοξότης τεντώνει  την χορδή του τόξου του, δεν πρέπει  να χρησιμοποιεί τεχνική, η οποία κατά την γνώμη των κριτών θα επιτρέψει στο βέλος, εάν κατά λάθος το αφήσει, να πετάξει πέρα της ζώνης ασφαλείας, ή τα μέτρα ασφαλείας που έχουν ληφθεί. (διάδρομος ασφαλείας πίσω από τους στόχους, δίχτυ, τοίχος κλπ.). Στην περίπτωση που κάποιος τοξότης  επιμείνει στην χρησιμοποίηση αυτής της τέχνικής, θα του ζητηθεί αμέσως, για λόγους ασφαλείας  από τον προεδρο      των Κριτών και/ή τον DOS, να σταματήσει τις βολές και να εγκαταλείψει τον αγωνιστικό χώρο.

 

8.8.       ΠΟΙΝΕΣ

 

8.8.1.     Δικαίωμα συμμετοχής, Αποκλεισμος.

 

8.8.1.1.  Τοξότες οι οποίοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις,  όπως αναφέρονται στο Κεφάλαιο 2 του Καταστατικού και των Κανονισμών της FITA, δεν έχουν το δικαίωμα να αγωνίζονται  σε αγώνες της FITA.

 

8.8.1.2.  Ένας τοξότης ο οποίος  κρίνεται ένοχος παραβίασης κάποιου εκ των ανωτέρω κανονισμών,  μπορεί να διαγραφεί από τους αγώνες, χάνοντας και την οποίαδήποτε θέση έχει κερδίσει μέχρι εκείνη τη στιγμή.

 

8.8.1.3.  Ένας  τοξότης δεν έχει το δικαίωμα συμμετοχής στα Πρωταθλήματα FITA  εάν η Ομοσπονδία του δεν πληρεί τους όρους, όπως αυτοί αναφέρονται στο άρθρο 3.7.4.

 

8.8.1.4.   Ένας τοξότης ο οποίος βρικεται να αγωνίζεται σε μία από τις κατηγορίες που  ανφέρονται στο Κεφάλαιο  4.2.,  τους όρους της οποίας  όμως δεν πληρεί, θα διαγράφεται αμέσως από τον αγώνα και θα χάνει την οποιαδήποτε θέση έχει κερδίσει μέχρι εκείνη τη στιγμή.   

 

8.8.1.5.   Ένας τοξότης  ο οποίος, σύμφωνα με τους κανονισμούς οι οποίοι αναφέρονται στην Παράρτημα 4 του Βιβλίου Ι του Καταστατικού και Κανονισμών της FITA,   κρίνεται ένοχος στον έλεγχο Doping, θα υπόκειται στις κάτωθι ποινές (11.10:11.11):

 

            α). Ανεξάρτητα της ποινής που θα επιβάλεται από την άμεσα ενδιαφερόμενη              

                 Ομοσπονδία Μέλος,  η FITA θα ακυρώνει  όλα τα αποτελέσματα  που έχει

                 πετύχει ο τοξότης στον αγώνα και όλα τα έπαθλα και τα μετάλεια  που

                 έχει κερδίσει, θα επιστρέφονται στα γραφεία της FITA.

 

             β). Εάν ο τοξότης συμμετέχει ως μέλος μιας ομάδας  θα ακυρώνονται τα

                  αποτελέσματα  της ομάδας.

 

             γ). Επι προσθέτως θα εφαρμόζονται και οι ποινές που αναφέρονται στο

                  Άρθρο 11 και 12 του Παραρτήματος 4.

 

             δ), Ενας τοξότης του  οποίου διακόπτεται η αθλητική δραστηριότητα λόγω

              χρήσης αναβολικών δεν θα μπορεί να αγωνίζεται σε αγώνες που

              διοργανώνει η FITA η κάποιο μέλος της FITA ,  έως το τέλος της περιόδου

              αναστολής.

 

8.8.1.6.  Τα αποτελέσματα ενός τοξότη,  ο οποίος ανακαλύπτεται να χρησιμοποιεί υλικό το οποίο αντιβαίνει στους Κανονισμούς της FITA, ενδέχεται να  ακυρωθούν (8.3.).

 

8.8.1.7.   Τα αποτελέσματα ενός  τοξότη ή ομάδας,  οι οποίοι ανακαλύπτονται  επανειλημμένως να ρίχνουν περισσότερα βέλη από εκείνα  που επιτρέπονται σε κάθε βολή, ενδέχεται να ακυρωθούν (8.6.6).

 

8.8.1.8.   Ένας τοξότης, ο οποίος αποδεικνύεται να έχει παραβεί εν γνώσει του τους κανονισμούς, μπορεί να κριθεί ως μή ικανός  να συμετάσχει στους αγώνες, με αποτέλεσμα  να αποκλεισθεί  απο τους αγώνες χάνοντας και τη θέση που πιθανώς να είχε κερδίσει (8.9.2.12.).

 

8.8.1.9. ‘Οταν ένας τοξότης τεντώνει  την χορδή του τόξου του, δεν πρέπει  να χρησιμοποιεί τεχνική, η οποία κατά την γνώμη των κριτών θα επιτρέψει στο βέλος, εάν κατά λάθος το αφήσει, να πετάξει πέρα της ζώνης ασφαλείας, ή τα μέτρα σφαλείας που έχουν ληφθεί. (διάδρομος ασφαλείας πίσω από τους στόχους, δίχτυ, τοίχος κλπ.). Στην περίπτωση που κάποιος τοξότης  επιμείνει στην χρησιμοποίηση αυτής της τέχνικής θα του ζητηθεί αμέσως, για λόγους ασφαλείας  από τον προεδρο      των Κριτών και/ή τον DOS να σταματήσει τις βολές και να εγκαταλείψει τον αγωνιστικό χώρο. (8.7.1.12.).

 

8.8.2.    ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΒΕΛΩΝ

 

8.8.2.1.  Ένας τοξότης ο οποίος φθάνει στον αγώνα  μετά την έναρξη των βολών  χάνει το δικάιωμα  κάλυψης  των βελών που εχουν ήδη ριφθεί, εκτός εάν  ο DOS ικανοποιηθεί ότι η καθυστέρηση οφειλόταν σε λόγους πέραν των δυνατοτήτων του αθλητή. (8.7.1.11).

 

8.8.2.2.  Σε έναν τοξότη ο οποίος  δεν μπορεί να επιδιορθώσει, εντός 15 λεπτών,   το υλικό του,  το οποίο  έχει υποστεί βλάβη, θα του επιτραπεί να ρίξει μόνο τον αριθμό βελών ο οποίος μπορεί να ριχθεί μέσα σε 15 λεπτά, ακολουθώντας την  διαδικασία    που ακολουθείται για την κάλυψη χαμένων βελών, όμως θα χάσει τον υπόλοιπο  αριθμό βελών  που δεν μπόρεσε να ρίξει (8.4.2.3.).

 

8.8.2.3.  Ένα βέλος που ρίχθηκε  πριν ή μετά  τον  καθορισμένο χρόνο, ή εκτός σειράς  θα θεωρηθεί ως μέλος  της σειράς και θα γίνει αιτία ο αθλητής να χάσει το βέλος της βολής με την υψηλότερη  βαθμολογητέα αξία,   το οποίο θα θεωρηθεί σαν αποτυχία και θα βαθμολογηθεί με μηδέν.  Ένα βελος το οποίο ρίχθηκε πρίν ή μετά τον καθορισμένο χρόνο ή εκτός σειράς  και μπορει να εντοπισθεί με σιγουριά από τους Κριτές που έχουν ορισθεί για την σημείωση των βελών θα γίνει αιτία ο αθλητής να χάσει την αξία αυτού του βέλους. (8.4.2.2., βλέπε επίσης 8.6.6.)

 

8.8.2.4.  Ένα βέλος που ρίχθηκε στον αγωνιστικό χώρο μετά τον  επίσημο τερματισμό από τον DOS του χρόνου προπόνησης,  μετά την συλλογή των βελών προπόνησης από τους στόχους, ή κατά την διάρκεια των διαλειμμάτων μεταξύ των αποστάσεων ή γύρων, θα θεωρείται μέρος της επόμενης βαθμολογητέας  βολής, προκαλώντας όμως τον μηδενισμό του βέλους της βολής  με την υψηλότερη βαθμολογητέα αξία.  (8.4.2.2., βλέπε επίσης Άρθρο  8.6.6.).

 

8.8.2.5.  Στο Γύρο των απ’ευθείας αναμετρήσεων  Εσωτερικού Χώρου για  Ομάδες, εάν κάποιος από τους τρείς τοξότες της ομάδας ρίξει ένα βέλος πρίν η μετά τα σχετικά σήματα έναρξης και λήξης της χρονικής περιόδου, εκείνο το βέλος  θα μετρήσει σαν μέρος εκείνης της βολής προκαλώντας  όμως στην ομάδα το χάσιμο του βέλους με την υψηλόερη βαθμολογητέα αξία, το οποίο θα θεωρηθεί σαν αποτυχία. Ένα βέλος το οποίο ρίχθηκε πριν ή μετά τον καθορισμένο χρόνο ή εκτός σειράς και μπορεί με σιγουριά να εντοπισθεί από του κριτές που έχουν ορισθεί για την σημείωση των βελών  θα γίνει αιτία ο αθλητής να χάσει μόνο την αξία του συγκεκριμένου βέλους. (8.4.2.6. βλέπεεπίσης Άρθρο 8.6.6.).

 

8.8.2.6.  Εάν περισσότερα από τρία βέλη που ανήκουν στον ίδιο τοξότη, η εννέα στην περίπτωση του ομαδικού γύρου,  βρεθούν στον στόχο ή στο έδαφος στους διαδρόμους των στόχων,  μόνο τα τρία χαμηλότερα  σε βαθμολογητέα αξία ( ή εννέα ανάλογα με την περίπτωση) θα μετρήσουν στη βαθμολογία (8.6.6.)

 

8.8.2.7.            Όταν χρησιμοποιούνται τριπλά πρόσωπα  και περισσότερα από ένα,

βέλη βρεθούν στην ίδια βαθμολογητέα  περιοχή, τότε και τα δύο, ή όλα τα βέλη,  θα θεωρηθούν βέλη της ίδιας σειράς,  αλλά μόνο το βέλος με την χαμηλότερη αξία θα μερτρήσει. (8.6.7.).

 

8.8.2.8.  Ένα βέλος που κτυπάει ένα πρόσωπου που δεν είναι εκείνο  στο οποίο ρίχνει ο αθλητής, θα θεωρηθεί  μέρος της βολής και θα μετρήσει σαν αποτυχία. (8.6.12.8.).

 

8.8.3.          ΠΟΙΝΕΣ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΓΥΡΟ

 (για  διαδικαστικές λεπτομέρειες βλέπε ο FITA Organizers Manual of the Target Archery  Championships)

 

8.8.3.1.  Στην περίπτωση  που ένα μέλος μίας ομάδας περάσει πρόωρα  την γραμμή του 1-μέτρου, ο κριτής θα σηκώσει την κίτρινη κάρτα ή θα ανάψει ένα  κίτρινο φώς  που θα βρίσκεται  μπροστά από την γραμμή βολής, για να δείξει ότι ο τοξότης θα πρέπει  να επιστρέψει πίσω από την γραμμή του 1-μέτρου και να ξαναρχίσει από την αρχή ή  να αντικατασταθεί από ένα άλλο τοξότη, ο οποίος δεν έχει ακόμα ρίξει τα βέλη του.

 

8.8.3.2.  Εάν η ομάδα δεν σεβασθεί την κίτρινη κάρτα (ή το φώς) και ο τοξότης ρίξει το βέλος του, η ομάδα θα χάσει το βέλος με την υψηλότερη βαθμολογητέα αξία της βολής, ή την αξία του συγκεκριμένου βέλους στην περίπτωση  που αυτό  μπορεί να εντοπισθεί   με σιγουριά από τους αρμόδιους κριτές   για την σημείωση των βελών.

 

8.8.3.3.  Η ίδια διαδικασία  εφαρμόζεται στην περίπτωση που ένα μέλος εξάγει ένα βέλος από την φαρέτρα του, πρωτού καταλάβει την θέση του στη γραμμή βολής.

 

8.8.4.   ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

 

            Οι τοξότες  οι οποίοι έχουν επανειλλημμένως  προειδοποιηθεί και

            συνεχίζουν να παραβαίνουν τους κάτωθι κανονισμούς της FITA, ή δεν      

            συμμορφώνονται  με τις αποφάσεις και τις οδηγίες (οι οποίες επιδέχονται       

            ενστάσεις), των υπευθύνων κριτών, θα   αντιμετωπίζονται σύμφωνα  με

            τα άρθρα 8.8.1.8 (8.9.2.12.).

 

8.8.4.1.  Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα μέσα και μπροστά από την περιοχή των τοξοτών. (8.7.1.10).

 

8.8.4.2.  Δεν επιτρέπεται στους τοξότες να αγγίζουν τον εξοπλισμό άλλων  τοξοτών χωρίς την έγκριση των τελευταίων (8.7.1.9.).

 

8.8.4.3.  Δεν επιτρέπεται στους τοξότες να τεντώνουν το τόξο τους, με ή χώρις  βέλος παρά μόνο όταν βρίσκονται στη γραμμή βολής. (8.7.1.6).

 

8.8.4.4.  Όταν βρίσκονται σε εξέλιξη οι βολές, μόνο   εκείνοι οι  τοξότες  των οποίων είναι η σειρά  πρέπει να στέκονται στη γραμμή βολής (8.7.1.7.).

 

8.8.4.5.  Ένας τοξότης δεν πρέπει να σηκώνει το χέρι που κρατάει  το τόξο, έως ότου δοθεί το σήμα έναρξης του χρόνου (8.4.2.1.).

 

8.8.4.6.  Τα βέλη, και  το πρόσωπο δεν πρέπει να  αγγίζονται έως ότου σημειωθούν όλα τα βέλη που βρίσκονται πάνω στο στόχο. (8.6.5.).

 

8.8.4.7.  Όταν ο τοξότης τεντώνει  την χορδή του τόξου του, δεν πρέπει να χρησιμοποιεί  τεχνική η οποία κατά την γνώμη των κριτών  θα μπορούσε να επιτρέψει στο βέλος, εάν τυχαίως αφεθεί, να πετάξει πέραν της ζώνης ασφαλείας ή των  προστατευτικών μέτρων (ζώνη πίσω από τους στόχους,  προστατευτικό δίκτυ, τοίχος κλπ). (8.7.1.12.).

 

8.9.      ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΡΙΤΩΝ

 

8.9.1.   Τουλάχιστον ένας Κριτής για κάθε δέκα στόχους  στους αγώνες ανοικτού χώρου θα ορίζεται , με εξαίρεση του αγώνες που διεξάγονται σύμφωνα με το άρθρο 3.11.1.  Οπωσδηποτε όμως πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον τρείς κριτές.

 

8.9.2.    Τα καθήκοντα των κριτών θα είναι τα εξής:

 

8.9.2.1.  Να ελέγχουν τις αποστάσεις και την σωστή διάταξη του αγωνιστικού χώρου; τις διαστάσεις  των στόχων, των προσώπων και των πλατών; τη σωστή τοποθέτηση  και  στο σωστό ύψος  από το έδαφος ή το πάτωμα, των προσώπων; και την τοποθέτηση όλων τωνπλατών  μέ  την ίδια  γωνία.

 

8.9.2.2.   Να ελέγχουν όλο το αναγκαίο υποχρεωτικό υλικό.

 

8.9.2.3.  Να ελέγχουν το υλικό των τοξοτών  πριν από τον Αγώνα (η ώρα πρέπει να αναφέρεται στο πρόγραμμα των αγώνων), αλλά και σε οποιαδήποτε στιγμή κατά την διάρκεια του αγώνα;

 

8.9.2.4.  Να ελέγχουν την διεξαγωγή των βολών;

 

8.9.2.5.  Να ελέγχουν την διεξαγωγή της καταγραφής της βαμολογίας των βελών;

 

8.9.2.6.  Να επαληθεύουν την βαθμολογία στις προκριματικές και τελικές φάσεις

 

8.9.2.7.  Να συνεννοούνται με τον DOS για θέματα που προκύπτουν κατά την διάρκεια των βολών;

 

8.9.2.8.  Να χειρίζονται  όλες τις διαφωνίες και τις ενστάσεις που πιθανώς να προκύψουν;

 

8.9.2.9.  Σε συνεργασία με τον DOS να  διακόπτουν  τις βολές  εάν χρειασθεί λόγω  διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος,  μίας σοβαρής βλάβης, ή άλλου τέτοιου είδους συμβάντα,  αλλά να διασφαλίζουν, εάν βέβαια είναι δυνατό, ώστε το πρόγραμμα κάθε ημέρας να ολοκληρώνεται εντός της ημέρας;

 

8.9.2.10.  Να λαμβάνουν υπ’όψιν τους τα σχετικά παράπονα  ή αιτήματα  από τους αρχηγούς των ομάδων και εκεί που είναι δυνατόν να εφαρμοσθούν να λαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα; Συλλογικές αποφάσεις θα λαμβάνονται με ψηφοφορία (απλή πλειοψηφία). Σε περίπτωση ισοψηφείας η ψήφος ου προέδρου υπερισχύει.

 

8.9.2.11.  Ερωτήματα που αφορούν την διεξαγωγή των βολών ή την συμπεριφορά  ενός τοξότη, πρέπει να λύνονται από τους κριτές χωρίς καμία καθυστέρηση, αλλά και να λύνονται οπωσδήποτε πρίν την απονομή. Η απόφαση των Κριτών η της Επιτροπής αρμόδιας για τις Ενστάσεις (Ελλανοδίκου   Επιτροπής) θα είναι τελική.

 

8.9.2.12. Τοξότες και Αξιωματούχοι  πρέπει να συμμορφώνονται με το Καταστατικό και τους Κανονισμούς της FITA, καθώς επίσης και με τις αποφάσεις  και οδηγίες  που πιθανώς να θεωρήσουν αναγκαίες να λάβουν οι Κριτές.  Ένας τοξότης ο οποίος αποδεικνύεται να έχει παραβεί  ηθελημένα τους κανονισμούς, μπορεί να θεωρηθεί ανάξιος να συμμετάσχει στους αγώνες, με αποτέλεσμα να αποβληθεί χάνοντας και την οποιαδήποτε θέση τυχόν να είχε κερδίσει.

 

8.10.      ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ.

 

8.10.1.   Στα Αγωνίσματα Τοξοβολίας Εχωτερικού  Χώρου, ο οποιοσδήποτε τοξότης που βρίσκεται στον στόχο,   θα πρέπει να απευθύνεται προς τον Κριτή για  τυχόν αμφιβολίες περί της αξίας ενός βέλους, πρωτού αρχισει η συλλογή των βελών από τον στόχο. Εάν κάποιος τοξότης στον στόχο δεν ικανοποιηθεί από την απόφαση του Κριτή, τότε η πλειοψηφική απόφαση αυτού του Κριτή  και άλλων δύο το πολύ διαθέσιμων   Κριτών  θα είναι τελική. Ένα λάθος που ανακαλύπτεται στην κάρτα βαθμολόγησης πρωτού  αρχίσει η συλλογή των βελών  μπορεί να διορθωθεί αλλά η διόρθωση  πρέπει να διαπιστωθεί και να μονογαφηθεί από ένα Κριτή. Οι οποιεσδήποτε άλλες αμφισβητήσεις που θα αφορούν τα καταγραφόμενα στην κάρτα βαθμολόγησης θα πρέπει να αναφέρονται στους Κριτές.

 

8.10.2.   Εάν  κάποιο πρόσωπο φθαρεί αδικαιολόγητα η άλλως πως παραμορφωθεί, ή υπάρξει κάποιο άλλο παράπονο για το υλικό του αγωνιστικού χώρου, ο τοξότης ή ο Αρχηγός της Ομάδας του, μπορεί να απευθυνθεί στους Κριτές, ώστε το ελαττωματικό είδος να επιδιορθωθεί ή να αντικατασταθεί.

 

8.10.3.   Προβλήματα που αφορόυν την διεξαγωγή των βολών  ή την συμπεριφορά ενός τοξότη, θα πρέπει να αναφέρονται στους Κριτές, οι οποίοι θα πρέπει να τα επιλύουν, πρωτού αρχίσει η επόμενη φάση του αγωνίσματος.

 

8.10.4.   Προβλήματα τα οποία αφορούν  την δημοσίευση των ημερισίων αποτελεσμάτων,  πρέπει να αναφέρονται χωρίς καθυστέρηση στους Κριτές, και σε κάθε περίπτωση έγκαιρα,  ώστε να υπάρχει  ο χρόνος για να γίνουν οι απαιτούμενες διορθώσεις πριν την απονομή.

 

8.10.5.   Στην περίπτωση που ένας τοξότης  δεν ικανοποιηθεί από την απόφαση των Κριτών μπορεί, εκτός από την περίπτωση του  Άρθρου  8.10.1. να κάνει ένσταση στην Επιτροπή Ενστάσεων, σύμφωνα με το Άρθρο 3.1.3.. Τρόπαια ή

βραβεία τα οποία μπορεί να επηρεάζονται από την διαφωνία δεν θα απονέμονται έως ότου  ανακοινωθεί η τελική απόφαση  των Κριτών.