ΒΙΒΛΙΟ 1

 

 

 

4.1     ΑΘΛΗΜΑΤΑ 

 

4.1.1. Οι αγώνες στο άθλημα της τοξοβολίας  κατατάσσονται ως εξής:

        -     Τοξοβολία Ανοικτού Χώρου

-     Τοξοβολία Κλειστού Χώρου

-     Τοξοβολία Κυνηγετική (Field).

-          Τοξοβολία – Ski / Τοξοβολία – Run.

-          Τοξοβολία Clout

-          Τοξοβολία Flight

 

4.2          ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

 

4.2.1. Η FITA αναγνωρίζει  τις ακόλουθες κατηγορίες.

-          Γυναίκες

-          Άνδρες    

-          Νεάνιδες

-          Έφηβοι

-          Κορασίδες

-          Παίδες

-          Παλααίμαχοι Άνδρες

-          Παλαίμαχοι Γυναίκες

 

4.2.2. Ξεχωριστές συναντήσεις  για Κορασίδες και Νεάνιδες, παίδες και Εφήβους και   

          παλαιμάχους Άνδρες και Γυναίκες, αναγνωρίζονται από την FITA  μόνο  στους

          Αγώνες  Εξωτερικού, χώρου, Εσωτερικού χώρου, Field και Ski.

 

4.2.3. Ένας αθλητής μπορεί να συμμετάσχει στην κατηγορία Παίδων, εάν ο αγώνας 

          διεξάγεται, έως και κατά την διάρκεια του έτους των 16ων γενεθλίων του.

 

4.2.4. Ένας αθλητής  της κατηγορίας Παίδων μπορεί να  αγωνισθεί στην κατηγορία των

          Εφήβων/ Νεανίδων ή Ανδρών/ Γυναικών, μόνο ένα αυτός το επιθυμεί.

 

4.2.5. Ένας αθλητής μπορεί  να αγωνισθεί στην κατηγορία Εφήβων /Νεανίδων  όταν ο 

          αγώνας διεξάγεται,  έως και κατά την διάρκεια  του έτους  των 18ων γενεθλίων  

          του.

 

4.2.6. Ένας αθλητής  της κατηγορίας Εφήβων  μπορεί να  αγωνισθεί στην κατηγορία των 

          Ανδρών/ Γυναικών, μόνο ένα αυτός το επιθυμεί.

 

4.2.7. Ένας αθλητής μπορεί να αγωνισθεί στην κατηγορία Παλαιμάχων  όταν ο αγώνας

          που διεξάγεται  στο έτος των 50ων γενεθλίων του.

 

 

4.3.            ΟΜΑΔΕΣ

 

4.3.1.      Οι αθλητές  που χρησιμοποιούν  διαφορετικούς τύπους τόξων, συγκεντρώνονται  σε διαφορετικές ομάδες  και αγωνίζονται σε διαφορετικά αθλήματα. Η FITA αναγνωρίζει  τις κάτωθι κατηγορίες:

 

4.3.2.      Για τους αγώνες  Ανοικτού Χώρου:

-          Κατηγορία Ολυμπιακού τόξου (Recurve), όπως ορίζεται στο άρθρο 7.3.1.;

-          Τόξο Standard, με υλικό όπως ορίζεται στο άρθρο 7.3.2.

-          Τόξο Σύνθετο (Compound),  με υλικό όπως ορίζεται  στο άρθρο 7.3.3.

 

4..3.3.  Για τους αγώνες Κλειστού Χώρου:

-          Κατηγορία Ολυμπιακού τόξου (Recurve), όπως ορίζεται στο άρθρο 8.3.1.;

-          Τόξο Σύνθετο (Compound),  με υλικό όπως ορίζεται  στο άρθρο 8.3.2.

 

 

4.4.     ΑΓΩΝΕΣ 

 

4.4.1.      ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

 

4.4.1.1. Ο αγώνας FITA εξωτερικού χώρου μπορεί να  διαξαχθεί, τόσο στην κατηγορία                           

             Ολυμπιακού τόξου, όσο και σε εκείνη  του Σύνθετου, αλλά σε διαφορετικές

             ομάδες. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες  μπορούν να αγωνισθούν μόνο αθλητές με    

             Ολυμπιακά  τόξα. Ο Αγώνας FITA Standard διαξάγεται μόνο στην ομάδα τόξου

             Standard.

 

4.4.1.2. O  αγώνας FITA Ανοικτού Χώρου συνιστάται  από τη  ρίψη 36 βελών  σε κάθε

             μία από τις κάτωθι αποστάσεις, με την σειρά που ακολουθεί ή και με την

             ανάποδη:

 

        -   70, 60, 50, 30  μέτρα για τις Γυναίκες, Νεάνιδες, Κορασίδες και Παλαιμάχους.

 

-    90,70,50,30 μέτρα  για τους Άνδρες Έφηβους, Παίδες και Παλαιμάχους.

 

Πρόσωπο των 122 εκατοστών θα χρησιμοποιείται για τις αποστάσεις  των 90, 70, και 60 μέτρων και 80 εκατοστών στις αποστάσεις 50 και 30 μέτρων. Τα πολλαπλά  πρόσωπα  80 εκατοστών μπορεί να χρησιμοποιηθούν μόνο στην απόσταση  των 30 μέτρων.

 

4.4.1.3. Ο αγώνας Διπλού FITA Εξωτερικού Χώρου, συνιστάται από την διεξαγωγή δύο

             συνεχόμενων αγώνων FITA Ανοικτού Χώρου.

 

4.4.1.4. Ο Ολυμπιακός Γύρος συνιστάται  από :

 

         -   Στις Φάσεις Αποκλεισμού στο Ατομικό,  οι καλύτεροι    64 άνδρες και γυναίκες,

             αγωνίζονται  σε θέσεις,   οι οποίες ορίζονται ανάλογα  με την βαθμολογία που

             πέτυχαν  στον Προκριματικό Γύρο (βλέπε διάγραμμα κατάταξης στο βιβλίο 2.).

             Οι  ομαδικές αναμετρήσεις πραγματοποιούνται με τη ρίψη τριών βολών  των έξι

             βελών, σε τέσσερα λεπτά η κάθε μία στα 70 μέτρα και με πρόσωπο των 122

             εκατοστών.

 

-          Στους Τελικούς Γύρους οι καλύτεροι οκτώ γυναίκες και άνδρες  που πέρασαν τις

              Φάσεις Αποκλεισμού, ρίχνουν σε ατομικές αναμετρήσεις, η κάθε μία από τις

              οποιες συνιστάται  από, τέσσαρις βολές των τριών βελών  στα 70 μέτρα με

              πρόσωπο των 122 εκατοστών και οι οποίες καταλήγουν στην τελική

              αναμέτρηση για το χρυσό  μετάλλειο. Στα πρωταθλήματα  ανοικτού χώρου της

              FITA οι αναμετρήσεις θα διεξάγονται η μία μετά την άλλη. Οι αγωνιζόμενοι με

              εναλλασσόμενες βολές, θα ρίχνουν ένα βέλος την φορά με χρόνο 40΄΄.

 

-          Στος Φάσεις Αποκλεισμού στο Ομααδικό  οι καλύτερες δεκαέξι ομάδες τριών

             αθλητών η κάθε μία (16 γεναικείες και 16 ανδρικές) αγωνίζονται σε θέσεις  οι

             οποίες ορίζονται ανάλογα από το συνολικό αποτέλεσμά τους στην Προκριματική

             Φάση (βλέπε διάγραμμα κατάταξης στο βιβλιο 2), ρίχνουν ταυτόχρονα μία σειρά

             Αναμετρήσεων, η κάθε μία απο τις οποιες συνιστάται  από τρείς βολές  εννέα

             βελών (τρία για κάθε τοξότη), σε χρόνο τριών λεπτών (3΄) στα 70 μέτρα και σε

             πρόσωπο 122 εκατοστών.

 

-          Στην Τελική Φάση στο Ομαδικό οι τέσσαρις καλύτερες ομάδες ανδρών και

γυναικών,  οι οποίοι πέρασαν τις Φάσεις Αποκλεισμού ρίχνουν μία σειρά

             ατομικών αναμετρήσεων,  η κάθε μία από τις οποίες συνιστάται από τρείς βολές

             εννέα  βελών (τρια για κάθε τοξότη)  σε τρία λεπτά  στα 70 μέτρα, και σε

             πρόσωπο των 122 εκατοστών και οι οποίες καταλήγουν στην αναμέτρηση για το

             χρυσό ομαδικό μετάλλειο. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες οι ομάδες ρίχνουν

             εναλλάξ, με ρίψεις τριών βελών. Η χρονομέτρηση αρχίζει και σταματάει  όταν ο

             αθλητής περνάει  την γράμμή του ενός μέτρου.

 

4.4.1.5. Ο Γύρος FITA 70 μέτρων συνιστάται  από τη ρίψη 72 βελών  στα 70 μέτρα με

             πρόσωπο 122 εκατοστών.

 

4.4.1.6. Ο Μισός Γύρος FITA  συνιστάται από τη ρίψη 18 βελών  σε κάθε απόσταση  του

             αγώνα FITA Ανοικτού Χώρου.

 

4.4.1.8. Ο Αγώνας FITA Standard συνιστάται από την ρίψη 36 βελών  στην απόσταση

             των 50 μέτρων  και 36 βελών στα 30 μέτρα σε ανοικτό χώρο, με βολές τριών

             βελών και σε πρόσωπο δέκα ζωνών  των 122 εκατοστών και στις δύο

             αποστάσεις.

 

 

4.4.2.      ΑΓΩΝΕΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

 

4.4.2.1. Στους αγώνες FITA κλειστού Χώρου μπορούν να λάβουν μέρος τοξότες με

             Ολυμπιακό και Σϋνθετο τόξο αλλά σε ξεχωριστή κατηγορία

 

4.4.2.2. Ο Αγώνας Κλειστού Χώρου FITA 25 μέτρων συνιστάται,  από τη ρίψη 60 βελών

             σε πρόσωπο 60 εκατοστών διαμέτρου, η  τριπλό πρόσωπο  για όλες τις

             κατηγορίες.

 

4.4.2.3. Ο Αγώνας Κλειστού Χώρου FITA 18 μέτρων συνιστάται από την ρίψη 60 βελών

             σε  πρόσωπο 40 εκατοστών διαμέτρου για  όλες τις κατηγορίες.

 

4.4.2.4. O Σύνθετος αγώνας FITA κλειστού Χώρου συνιστάται από την διεξαγωγή των

             δύο ανωτέρω αγώνων, ο ένας μετά τον άλλο και στη σειρά που αναφέραμε.

 

4.4.2.5. Οι Αναμετρήσεις Κλειστού Χώρου διεξάγονται με πρόσωπα των 40 εκατοστών η

             τριπλά πρόσωπα και αποτελούνται:

 

        -    Στις Φάσεις Αποκλεισμού στο Ατομικό,  οι καλύτεροι    32 άνδρες και γυναίκες,

             αγωνίζονται  σε θέσεις   οι οποίες ορίζονται ανάλογα  με την βαθμολογία που

             πέτυχαν  στον Προκριματικό Γύρο (βλέπε διάγραμμα κατάταξης στο βιβλίο 3.).

             Οι  ομαδικές αναμετρήσεις πραγματοποιούνται με τη ρίψη έξι βολών,  των τριών

             βελών, σε δύο  λεπτά η κάθε μία, στα 18 μέτρα.

 

-          Στους Τελικούς Γύρους οι καλύτεροι οκτώ γυναίκες και άνδρες  που πέρασαν τις

             Φάσεις Αποκλεισμού, ρίχνουν σε ατομικές αναμετρήσεις, η κάθε μία από τις

             οποιες συνιστάται  από τέσσασρις βολές των τριών βελών  στα 70 μέτρα, με

             πρόσωπο των 122 εκατοστών και οι οποίες καταλήγουν στην τελική αναμέτρηση

             για το χρυσό  μετάλλειο. Στα πρωταθλήματα  ανοικτού χώρου της FITA οι

             αναμετρήσεις θα διεξάγονται η μία μετά την άλλη. Οι αγωνιζόμενοι με

             εναλλασσόμενες βολές θα ρίχνουν ένα βέλος την φορά με χρόνο 40΄΄.

 

-    Στις Φάσεις Αποκλεισμού στο Ομαδικό  οι καλύτερες δεκαέξι ομάδες τριών

             αθλητών η κάθε μία (16 γεναικείες και 16 ανδρικές) αγωνίζονται σε θέσεις  οι

             οποίες ορίζονται ανάλογα από το συνολικό αποτέλεσμά τους στην Προκριματική

             Φάση (βλέπε διάγραμμα κατάταξης στο βιβλιο 3), ρίχνουν ταυτόχρονα μία σειρά

             αναμετρήσεων η κάθε μία απο τις οποιες συνιστάται  από τρείς βολές  εννέα

             βελών (τρία για κάθε τοξότη), σε χρόνο τριών λεπτών (3΄) στα 18 μέτρα.

 

-          Στην Τελική Φάση στο Ομαδικό οι τέσσαρις καλύτερες ομάδες ανδρών και

             γυναικών  οι οποίοι πέρασαν τις Φάσεις Αποκλεισμού ρίχνουν μία σειρά

             ατομικών αναμετρήσεων,  η κάθε μία από τις οποίες συνιστάται από τρείς βολές

             εννέα  βελών (τρια για κάθε τοξότη)  σε τρία λεπτά  στα 18 μέτρα, και οι οποίες

             καταλήγουν στην αναμέτρηση για το χρυσό ομαδικό μετάλλειο .

 

4.4.2.6. Κάθετα τριπλά πρόσωπα (το ένα πάνω από το άλλο)  είναι υποχρεωτικά  για το

             Παγκόσμιο Πρωτάθλημα  Κλειστού Χώρου.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Η FITA

 

3.16.        ΚΛΗΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΒΟΛΗΣ

 

3.16.1.  Οι διοργανωτές πρέπει να ορίζουν ένα νούμερο εγγραφής σε κάθε αγωνιζόμενο. Ο κάθε τοξότης θα πρέπει να φέρει σε σημείο ευκρινές το νούμερό του,  καθ’ όλη την διάρκεια του αγώνα, ως σημείο αναγνώρισης τόσο για τους παράγοντες όσο και για τους θεατές.

 

3.16.2.  Οι θέσεις των αθλητών στους στόχους  και η σειρά βολής θα γίνεται ηλεκτρονικά η με τα χέρια ως ακολούθως:

 

-          Μία κάλπη  θα περιέχει τόσες κάρτες όσες είναι οι Ομοσπονδίες μέλη  που έχουν αθλητές στον αγώνα, και κάθε κάρτα θα γράφει το όνομα της κάθε ομοσπονδίας.

-          Ο πρόεδρος η γραμματέας της Οργανωτικής  Επιτροπής  θα τραβήξει πρώτα μία κάρτα.

-          Από μία άλλη κάλπη, η οποία θα περιέχει όλα τα νούμερα εγγραφής των αθλητών της Ομοσπονδίας  που λαβαίνουν μέρος, θα τραβήξει  ένα - ένα  όλα τα νούμερα,  τα οποία θα τοποθετούνται με την σειρά κλήρωσης στους στόχους.

-          Η ίδια  διαδικασία θα επαναλαμβάνεται για κάθε Ομοσπονδία.

 

3.16.3.  Οι αθλητές θα ορίζονται στους στόχους  και θα λαβμάνουν θέση βολής όπως

            εκλέγονται, δηλαδή:

 

-    1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A,                         μέχρι τον τελευταίο στόχο

-    1Β, 2Β, 3Β, 4Β, 5Β, 6Β,                         μέχρι τον τελευατίο στόχο

-    1Γ, 2Γ, 3Γ, 4Γ, 5Γ, 6Γ,                            μέχρι τον τελευταίο στόχο

-     Άνδρες και γυναίκες, όπου μπορεί να εφαρμοστουν διαφορέτικές κατηγορίες  θα            

      εκλέγονται χωριστά.

 

3.16.4.  Προκειμένου οι αθλητές της ίδιας ομάδας, να ρίχνουν σε  γειτονικούς στόχους ή ομάδες, οι διοργανωτές μπορούν να αλλάξουν την σειρά της κλήρωσης. Τέτοιου είδους μεταβολές θα πρέπει να καταγράφονται στα πρακτικά του αγώνα  τα οποία θα πρέπει να  εγκρίνουν  οι κριτές πρίν την έναρξη.

 

3.16.5.  Κατάλογος  όλων των αθλητών με αλφαβητική σειρά,  αλλά και σύμφωνα με την θέση τους στους στόχους πρέπει, να  διατίθενται σε παράγοντες και αθλητές τουλάχιστον δύο μέρες πρίν την έναρξη  του αγώνα.

 

3.16.6.   Αντικαταστάσεις στις εγγραφές επιτρέπονται έως την τελευταία ημέρα πριν την  επίσημη προπόνηση.

 

3.16.7.   Τα πρακτικά  των διαδικασιών που ακολούθησαν  οι διοργανωτές,  θα πρέπει να δίνονται στον Τεχνικό Σύμβουλο κατά την διάρκεια της Συνάντησης των Αρχηγών Ομάδων, πριν από τον αγώνα.

 

3.16.8.   Παράγοντες των ομάδων και  αθλητές μπορούν να παρίστανται κατά την διάρκεια της κλήρωσης, ωστόσο δεν  έχουν το δικαίωμα  παρέμβασης, με εξαίρεση τους αρχηγούς ομάδων  οι οποίοι επικαλούνται το άρθρο 3.16.4.

 

3.17.        ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ

 

3.17.1.    Στους αγώνες FITA,  οι αθλητές θα καταλαμβάνουν νέες θέσεις στους στόχους  μετά από κάθε Γύρο ανάλογα με το αποτέλεσμα  που πέτυχαν  στις Προκριματικές Φάσεις.

3.17.2.    Με εξαίρεση τις Φάσεις Αποκλεισμού και τους Τελικούς Γύρους, οι κριτές μπορούν να αλλάξουν  την σειρά, προκειμένου να  αποφύγουν την τοποθέτηση δύο η περισσοτέρων αθλητών  της ιδίας Ομοσπονδίας,  στον ίδιο στόχο. Σε καμία περίπτωση περισσότεροι από δύο  αθλητές της ιδίας Ομοσπονδίας δεν επιτρέπεται να βρίσκονται  στον ίδιο στόχο.

3.17.3.    Οι αθλητές θα κρατούν τον ίδιο αριθμό εγγραφής καθ’ όλη την διάρκεια του αγώνα.

 

3.18.     ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 

3.18.1.     Μία ημέρα πριν την έναρξη των αγώνων,  οι Οργανωτές  θα κανονίσουν  στον, ή κοντά, στον αγωνιστικό χώρο, τον έλεγχο  από τους κριτές,  του εξοπλισμού των αθλητών, συμπεριλαμβανομένων  ανταλλακτικών  και άλλων εξαρτημάτων, που οι αθλητές πρόκειται να χρησιμοποιήσουν κατά την διάρκεια του αγώνα.

3.18.2.     Οι ομάδες θα καλούνται με αλφαβητική σειρά  και όλοι οι αθλητές θα συνοδεύονται από τον Αρχηγό Ομάδος.

3.18.3.     Οι κριτές έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την αλλαγή, ή μετατροπή υλικού, εάν κρίνουν ότι παραβαίνει τους κανονισμούς της FITA.

 

3.19.           ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ

 

3.19.1.     Στα Πρωταθλήματα Ανοικτού Χώρου, η προπόνηση  μπορεί να διεξάγεται  στον αγωνιστικό χώρο  για ένα χρονικό διάστημα τουλάχιστον 45 λεπτών, όλες τις ημέρες της προκριματικής Φάσης. Πάντως η προπόνηση  πρέπει να σταματάει  15 λεπτά  πριν  την έναρξη του αγώνα.  Ο χρόνος της προπόνησης λήγει με την συλλογή των  βελών από τους στόχους, οι οποίοι πρέπει να είναι  τοποθετημένοι  στην πρώτη απόσταση, που θα ρίξει κάθε κατηγορία.

3.19.2.     Άλλες εγκαταστάσεις για προπόνηση πρέπει να είναι διαθέσιμες για,τους αθλητές, τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν την έναρξη των αγώνων.

3.19.3.     Στα Πρωταθλήματα Ανοικτού και Κλειστού Χώρου,  ένα γήπεδο προπόνησης πρέπει να είναι διαθέσιμο  κατά την διάρκεια τη Τελικής Φάσης των αγώνων  για να προπονούνται οι αθλητές που αποκλείσθηκαν στο ατομικό, αλλά μπορεί να λάβουν μέρος στο ομαδικο.

3.19.4.     Στόχοι με τον ίδιο προσανατολισμό του αγωνιστικού χώρου,  πρέπει να είναι διαθέσιμοι για τους τοξότες που πέρασαν τη φάση, χωίς αναμέτρηση ή λόγω εγκατάλειψης.

3.19.5.     Στα Πρωταθλήματα Κλειστού Χώρου η προπόνηση  μπορεί να διεξάγεται  στον αγωνιστικό χώρο για τουλάχιστον 45 λεπτά. Η προπόνηση πρέπει να λήγει 15 λεπτά  πριν την έναρξη του αγώνα. Στις Φάσεις Απόκλεισμού  και στην τελική φάση,  οι διοργανωτές  μπορούν να αποφασίσουν την διάρκεια  της προπόνησης  ανάλογα με το πρόγραμμα της ημέρας.

3.19.6.     Στον χώρο της προπόνησης  ένας αριθμός στόχων, ίσος με το 1/8 των              

             εγγεγραμμένων αθλητών, πρέπει να είναι τοποθετημένος στις διάφορες    

             αποστάσεις  του αγώνα,  ώστε να επιτρέπει  την προπόνηση πριν, κατα την 

             διάρκεια και μετά τη λήξη του αγώνα, και όλες τις ώρες που έχει ανακοινώσει η

             οργανωτική Επιτροπή.

3.19.8.  Εαν ο χώρος της προπόνησης  δεν επαρκεί για ένα μεγάλο αριθμό αθλητών,

             οι διοργανωτές πρέπει να ορίζουν, δύο ή τρεις, περιόδους προπόνησης κατά   ν     

             την διάρκεια της ημέρας, διάρκειας τουλάχιστον τεσσάρων ωρών  η κάθε μία. Η

             παρουσία  σε αυτές τις προπονήσεις πρέπει να ανακοινώνεται 24 ώρες           

             ενωρίτερα. Η κράτηση των θέσεων  για περισσότερες από μία περιόδους την         

             ημέρα  για τον ίδιο αθλητή,  μπορεί να  γίνει αποδεκτή, μονο στην περίπτωση

             που δεν στερεί  από ένα άλλο αθλητή, την πρώτη του προπόνηση και στην

             περίοδο που επιθυμεί.

3.19.9.    Ένας Διευθυντής Βολής  πρέπει να είναι υπέυθυνος του προπονητικού χώρου 

             συνεχώς; Θα δίνει  ακουστικά σήματα  για τη λήξη των βολών,  προκειμένου να

             επιτρέπει  την συλλογή των βελών  και για την επανέναρξη των βολών.

3.19.10. Στο ακουστικό σήμα του Διευθυντού Βολής, όλοι οι αθλητές θα πηγαίνουν     

             στους  στόχους για να μαζέψουν τα βέλη τους. Την στιγμή αυτή απαγορεύεται

             στους αθλητές να ρίχνουν βέλη. Στην περίπτωση που κάποιος αθλητής

             παραβιάσει  τους κανόνες,  αποβάλλεται από τον χώρο προπόνησης.

3.19.11. Η οποιαδήποτε μεταβολή των αποστάσεων  στις οποιες έχουν στηθεί οι στόχοι     

              πρέπει να γίνεται με την άδεια  του Διευθυντού Βολής,  ο οποίος μπορεί να

              ζητήσει από τους αθλητές  να τον βοηθήσουν στην μετακίνηση και   

              επανατοποθέτηση των στόχων,όπως αυτός απαιτεί.

3.19.12. Στον Ολυμπιακό Γύρο ένας χώρος προπόνησης πρέπει να είναι διαθέσιμος

              πλάι    στον αγωνιστικό χώρο,  όπου οι αθλητές, οι οποίοι συνεχίζουν  τον

              αγώνα  να μπορούν να  προπονούνται  καθ’ όλη την  διάρκεια της Φάσης

              Αποκλεισμού και των Τελικών Γύρων.