ΒΙΒΛΙΟ 2

 

 

 

                       ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  7

 

 

                              ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

 

 

7.1    ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ

 

7.1.1. Το γήπεδο πρέπει να είναι τετραγωνισμένο, και καθε απόσταση πρέπει να μετριέται με προσοχή, από το πόδι της καθέτου που ξεκινάεi από το κέντρο του στόχου προς το έδαφος, έως τη γραμμή βολής. Το περιθώριο λάθους που επιτρέπεται κατά την μέτρηση των αποστασεων 90,70,60, ανέρχεται στα +-30 εκατοστά, ενώ για τα 50 και 30 μέτρα το λάθος περιορίζεται στα  +-15 εκατοστά.

 

7.1.2. Μία γραμμή αναμονής πρέπει να υπάρχει, τουλάχιστον 5 μέτρα, πίσω  από την γραμμή βολής.

 

7.1.3. Όλες οι πλάτες  των στόχων πρέπει να είναι αριθμημένες και να τοποθετούνται με μία κλίση που θα κυμαίνεται μεταξύ 10 και 15 μοιρών, όμως απαιτείται προσοχή, ώστε όλες οι πλάτες   να έχουν την ίδια κλίση.

 

7.1.4. Το κέτρο του στόχου πρέπει να βρίσκεται 130 εκατοστά πάνω από το έδαφος. Όταν χρησιμοποιούνται πολλαπλοί στόχοι (3 η 4), τα κέντρα της ανώτερης σειράς των στόχων, θα πρέπει να βρισκονται 160 εκ. πάνω από το έδαφος και να απέχουν μεταξύ τους 42 εκατοστά. Για τα πρωταθλήματα FITA,  η τριγωνική συμμετρική τοποθέτηση των τριών στόχων, είναι υποχρεωτική. Το επιτρεπόμενο περιθώριο λάθους στη μέτρηση, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα +-5  εκατοστά. Το ύψος των κέντρων (χρυσό) των στόχων, πάνω σε μία σειρά  πλατών, πρέπει να βρίσκεται στην ίδια  ευθεία.

 

7.1.5. Όλοι οι αθλητές πρεπει να αγωνίζονται  στο ίδιο γήπεδο, όμως ο χώρος του γηπέδου, στον οποίο   αγωνίζονται οι γυναίκες, θα πρέπει να χωρίζεται από εκείνο των ανδρών, με ένα διάδρομο πλάτους τουλάχιστον  5 μέτρων. Γιά τον Ολυμπιακό Γύρο (Olympic Round) ο διάδρομος αυτός δεν πρέπει να υπερβαίνει τα δέκα μέτρα.

 

7.1.6. Στο γήπεδο πρέπει να υπάρχουν αρκετές πλάτες στόχων, ώστε ο αριθμός των αθλητών σε κάθε στόχο, να μην υπερβαίνει τους τρεις. Ωστόσο, στην περίπτωση  που  ο χώρος δεν το επιτρέπει, τότε ο αριθμός των αθλητών μπορεί να  ανέλθει σε τέσσαρις ανά στόχο, αλλά σε καμμία περίπτωση δεν θα τον υπερβεί. 

 

7.1.7. Ενα σημείο πάνω στη γραμμή βολής απέναντι από κάθε στόχο, πρέπει να σημειωθεί και να αριθμιθεί ανάλογα με τον αριθμό του στόχου. Στην περίπτωση που δύο η περισσότεροι αθλητές αγωνίζονται την ίδια στιγμή  στον ίδιο στόχο, τότε οι θέσεις βολής σημειώνονται πάνω στη γραμμή βολής και ένας ελάχιστος χώρος 80 εκατοστών,  πρέπει να διασφαλίζεται για κάθε τοξότη.     Στην περίπτωση βέβαια που κάποιος χρησιμοποιεί αναπηρική καρέκλα, τότε πρέπει να ληφθεί υπ’όψιν η ανάγκη των ατόμων αυτών για μεγαλύτερο χώρο. 

 

7.1.8. Γραμμές κάθετες στην γραμμή βολής, πρέπει να εκτείνονται από την γραμμή βολής έως τη γραμμή των στόχων, δημιουργώντας έτσι διαδρόμους, οι οποίοι θα περιέχουν  ένα, δύο η και τρείς πλάτες  στόχων.

 

7.1.9. Μπροστά από την γραμμή βολής και σε απόσταση τριών μέτρων πρέπει να σημειώνεται μία γραμμή (βλέπε 7.4.4.1.).

 

7.1.10. Εκεί όπου το κοινό επιτρέπεται να κυκλοφορεί, πρέπει να ορθώνονται κυγκλιδώματα, ώστε να κρατούν τους θεατές σε απόσταση ασφαλείας. Τέτοια κυγκλιδώματα πρέπει να τοποθετούνται, τουλάχιστον 20 μέτρα μακρυά από την άκρη της γραμμής των 90 μέτρων, και μπορεί εάν είναι επιθυμητό, η ευθεία ασφαλείας που ενώνει τά άκρα του γηπέδου, να πλησιάσει το πολύ στα 10 μέτρα,  τις άκρες της γραμμής βολής.  Με αυτό τον τρόπο θα διατηρήσουμε ένα περιθώριο 13  μετρων από την γραμμή των στόχων, όταν αυτοί μετακινηθούν στα 30 μέτρα. Κυγκλιδώματα έπίσης πρέπει να ορθώνονται, τουλάχιστον δέκα μέτρα πίσω από την γράμμή αναμονής, αλλά και πίσω από την γραμμή των 90 μέτρων, σε απόσταση τέτοια, ώστε να εμποδίζεται  το πέρασμα του κοινού, σε μία απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων, από αυτή. Η απόσταση αυτή θα δημιουργήσει μία ζώνη ασφαλείας, η οποία θα αυξάνεται στα 110 μέτρα, όταν οι στόχοι βρίσκονται στα 30 μέτρα.  Η απόσταση των 50 μέτρων μπορεί να μειωθεί, όταν ένα δίχτυ ασφαλείας, ή κάτι ανάλογο, τοποθετηθεί σε ύψος ικανοποιητικό πίσω από τους στόχους, ώστε να σταματάει τα βέλη που έχουν περάσει πάνω από τις πλάτες των στόχων στα 90 μέτρα. Προσοχή επίσης πρέπει να δίνεται και στην απόσπαση της προσοχής, που προκαλεί το πέρασμα του κοινού κ.λ.π. πίσω από τους στόχους.

 

7.1.11. Στον Ολυμπιακό Γύρο άνδρες και γυναίκες θα αγωνίζονται  στους ίδιους στόχους, αλλά σε διαφορετικές ώρες της ημέρας. Στην Προκριματική Φάση  (Elimination Rounds) οι στόχοι πρέπει να τοποθετούνται,  ο ένας  κοντά στον άλλο, ώστε να σχηματίζουν ζεύγη. Στην Τελική Φάση (Finals Round) μπορεί  να τοποθετηθούν  δύο ζεύγη στόχων  σε κάθε πλευρά του κεντρικού διαδρόμου.

 

7.1.12. Στον Ολυμπιακό Γύρο, ένα γήπεδο προπόνησης πρέπει να είναι διαθέσιμο δίπλα στον αγωνιστικό χώρο, όπου οι τοξότες, οι οποίοι συνεχίζουν τον αγώνα, να  μπορούν να προπονούνται καθ όλη την διάρκεια  της Προκριματικής και  Τελικής Φάσης.

 

7.1.13.  Στον Ολυμπιακό Γύρο για τις Ομάδες, θα πρέπει επίσης να υπάρχει μία ευδιακριτη γραμμή, πλάτους τουλάχιστον τριών εκατοστών, ένα μέτρο πίσω από την γραμμή βολής.

 

7.1.14. .Στον Ολυμπιακό Γύρο για τις Ομάδες, θα πρεπει επίσης, πίσω από την γραμμή που βρίσκεται ένα μέτρο πίσω από την γραμμή βολής, να υπάρχουν “τετράγωνα” για τους αγωνιζόμενους αθλητές και τους προπονητές.  Βλέπε σχεδιάγραμμα στα περιεχόμενα 1 Βιβλίο 2.

 

 

 

7.2       ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

 

7.2.1.   ΣΤΟΧΟΙ (ΠΡΟΣΩΠΑ)

 

7.2.1.1. Υπάρχουν τριών ειδών πρόσωπα για τους αγώνες FITA  ανοικτού χώρου.

 

         α). Διαμέτρου 122 εκατοστών

         β). Διαμέτρου 80 εκαστοστών

         γ). και το πολλαπλό πρόσωπο των 80 εκατοστών

 

Στους εγώνες FITA  ανοικτού χώρου πρέπει να χρησιμοποιούνται πρόσωπα κατασκευασμένα από αναγνωρισμένους, από την FITA, κατασκευαστές.

 

7.2.1.2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

         Τα πρόσωπα των 122 και 80 εκατοστών διαιρούνται σε πέντε  ομόκεντρες εγχρωμες  ζώνες   τοποθετημένες από το κέντρο προς τα  έξω ως ακολούθως: Κίτρινο, κόκκινο, γαλάζιο,μαύρο και λευκό. Δεν υπάρχουν διαχωριστικές γραμμές μεταξύ γαλάζιου και μαύρου : μαύρου και λευκού. Κάθε χρώμα με την σειρά του, διαιρείται σε δύο ζώνες ίσου πλάτους από μία λεπτή γραμμή, δημιουργώντας έτσι δέκα βαθμολογητέες ισομεγέθεις ζώνες, αν μετρηθούν από το κέντρο προς τις άκρες.

 

          α). 6,1 εκατοστά για το πρόσωπο των 122 εκατοστών

          β). 4,0 εκατοστά για το πρόσωπο των 80 εκατοστών.

 

Οι διαχωριστικές γραμμές  πρέπει  πάντα να συμπριλαμβάνονται, σε κάθε περίπτωση,  μέσα στην  ζώνη με την υψηλότερη βαθμολογητέα αξία. Επίσης η όποια γραμμή σημειώνει την εξωτερική πλευρά του λευκού  πρέπει να βρίσκεται  και αυτή εντός της τελευταίας βαθμολογητέας ζώνης. Το πλάτος της λεπτής διαχωριστικής γραμμής καθώς και της εξωτερικής γραμμής δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2 χιλιοστά, τόσο στο πρόσωπο των 122  εκ. όσο και σε εκείνο των 80 εκ.. Το κέντρο του στόχου ονομάζεται “pinhole” (τρύπα καρφίτσας)   και σημειώνεται με ένα σταυρό, του οποίου  οι γραμμές δεν πρέπει να υπερβαίνουν το ένα χιλ. πλάτος και τέσσερα  χιλιοστά μήκος. Ενας εσωτερικός δακτύλιος  στην ζώνη του 10, των  6,1 εκ. στο πρόσωπο των 122 εκ. και 4,0 σε εκείνο των 80 εκ, σημαδεύεται με ένα Χ στίς κάρτες βαθμολόγησης προκειμένου να λύονται οι ισοβαθμίες.

 

Επιπροσθέτως στόχοι πολλαπλών  προσώπων  (2,3 η 4)  μπορούν να χρησιμοποιούνται  στην απόσταση των 30 μέτρων (Στα  πρωταθλήματα  FITA  είναι υποχρεωτική η τριγωνική τοποθέτησή τους). Σε κάθε ζευγάρι προσώπων τα κέντρα πρέπει να απέχουν 42 εκατοστά. Στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται τρία πρόσωπα τότε θα πρέπει να τοποθετούνται συμμετρικά σε τριγωνική μορφή. Οταν βέβαια χρησιμοποιούνται τέσσερα πρόσωπα τότε θα πρέπει να τοποθετούνται στις γωνίες ενός τετραγώνου, το οποίο θα έχει πλευρά 42 εκατοστά. Τα πρόσωπα αυτά έχουν τις ίδιες διαστάσεις με τα πρόσωπα FITA  των 80 εκ. με την διαφορά όμως ότι   οι βαθμολογητέες ζώνες από το 5 έως το 1 έχουν σβησθεί,  και  η χαμηλότερη  επομένως  ζώνη που εμφανίζεται είναι   η γαλάζια  και η οποία βαμολογείται με 6.

 

7.2.1.3. ΑΞΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ

 

      Αξία βαθμολόγησης         Χρώματα       Κλίμακα  Pantone

                    10                       Κίτρινο                       107U

                     9                        Κίτρινο                       107U

                     8                        Κόκκινο                      032U

                     7                        Kόκκινο                      032U

                     6                        Γαλάζιο                      306U

                     5                        Γαλάζιο                      306U

                     4                        Μαύρο                   Process Black

                     3                        Μαύρο                   Process Black

                     2                        Λευκό                            -

                     1                         Λευκό                            -

 

 

7.2.1.4. ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΛΑΘΟΥΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Οι επιτρεπόμενες διαφορές στις διαστάσεις των προσώπων σε κάθε μία από τις 10 ζώνες, πρέπει να μετριέται με την διάμετρο κάθε ξεχωριστού κύκλου, ο οποίος συμπεριλαμβάνει καθε μία από τις 10  ζώνες. Το περιθώριο λάθους σε κάθε μία από τις διαμέτρους, δεν πρεπει να υπερβαίνει το +-1 χιλιοστό για τις ζώνες 10,9, και 8 και +-3 χιλιοστά για τις υπόλοιπες.

 

   Ζώνη             Διάμετρος προσώπων και ζωνών σε εκ.      Περιθώριο λάθους

                            122            80            60              40                   σε χιλ.+/-

Εσωτ/κό 10           6,1             4               3                2                        1

      10                  12,2            8               6                 4                        1

        9                  24,4           16             12                8                        1

        8                  36,6           24             18               12                       1

        7                  48,8           32             24              16                        3

        6                    61            40             30               20                       3

        5                  73,2           48             36               24                       3

        4                  85,4           56             42               28                       3

        3                  97,6           64             48               32                       3

        2                 109,8          72              54              36                       3

        1                  122            80              60              40                       3

 

7.2.1.5. ΜΕΓΕΘΗ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ

Στις αποστάσεις των 90,70 και 60 μέτρων πρέπει να χρησιμοποιούνται πρόσωπα των 122 εκ., ενώ στις αποστάσεις των 50 και 30 μτερων χρησιμοποιούνται εκείνα των 80 εκατοστών (με εξαίρεση στους αγώνες Standard Bow).

 

7.2.1.6. ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Τα πρόσωπα πρέπει να κατασκευάζονται από χαρτί η οποιοδήποτε άλλο ανάλογο υλικό.  Όλα τα πρόσωπα που χρησιμοποιούνται σε ένα αγώνα, πρέπει να είναι κατασκευασμένα από το ίδιο υλικό και τα χρώματά τους να είναι ομοιόμορφα.

 

7.2.2.    ΠΛΑΤΕΣ ΣΤΟΧΩΝ

 

7.2.2.1. To μέγεθος του εμπροσθίου τμήματος της πλάτης  των στόχων, είτε έιναι κυκλικό είτε τετράγωνο,  δεν πρέπει να είναι μικρότερο από 124 εκατοστά προς όλες τις  κατευθύνσεις, ώστε να επιτρέπεται σε ένα βέλος, το οποίο χάνει για λίγο το στόχο, να παραμένει  καρφωμένο πάνω στην πλάτη. Οι πλάτες πρέπει να στερεώνονται καλά στο έδαφος με αντηρίδες, ώστε να αποφεύγεται η πτώση τους, στην περίπτωση που φυσάει δυνατός αέρας. Κάθε σημείο της πλάτης, ή του τρίποδα, το οποίο μπορεί να προακλέσει ζημιά στα βέλη, πρέπει να σκεπάζεται. Ειδική φροντίδα πρέπει να λαμβάνεται, στην περίπτωση που τοποθετούνται πάνω στην πλάτη περισσότερα από ένα πρόσωπα, καθώς τα βέλη που διαπερνούν την πλάτη ενδέχεται να χτυπήσουν στον τρίποδα.

Σχέδιο στόχου:βλέπε περιεχόμανα 1 Βιβλίο 2.

 

7.2.2.2. Όλες οι πλάτες πρέπει να είναι αριθμημένες. Οι αριθμοί πρέπει να έχουν ύψος 30 εκατοστών, και να είναι κίτρινοι σε μαύρο φόντο και εναλλάξ . μαύροι σε κίτρινο φόντο. (π.χ.Νο 1. μαύρο σε κίτρινο φόντο, Νο 2. κίτρινο σε μαύρο φόντο). Οι αριθμοί πρέπει να τοποθετούνται, πάνω ή κάτω, από το κέντρο του κάθε στόχου και με τρόπο ώστε να μήν εμποδίζουν το πρόσωπο.  Η αρίθμιση, όλων των στόχων, πρέπει να αρχίζει από τον διαχωριστικό  διάδρομο προς τις άκρες του αγωνιστικού χώρου και στις δύο πλευρές.

 

7.2.3.    ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

7.2.3.1.  ΗΧΗΤΙΚΟΣ

Ο Διευθυντής Βολής (DOS) (βλέπε Αρθρο 7.7.1.) θα ελέγχει  την έναρξη  και τη λήξη   των χρόνων βολής, μέσω ενός ηχητικού συστήματος ή με την βοήθεια μίας σφυρίχτρας.

 

7.2.3.2.  ΟΠΤΙΚΟΣ

Ο Διευθυντής Βολής θα ελέγχει τα χρονικά όρια, παράλληλα με τα  πραπάνω ηχητικά συστήματα  και με ψηφιακά  χρονόμετρα,   φώτα, σημαίες, πλάκες και/ή με οποιοδήποτε άλλο απλό βοήθημα. Στην περίπτωση όμως που υπάρξει ασυμφωνία μεταξύ των ηχητικών και των οπτικών συστημάτων, τότε  θα ισχύσει το ηχητικό σύστημα.

         α). Πλάκες: Οι πλάκες δεν πρέπει να είναι μικρότερες από 120Χ80                         

εκατοστά. Πρέπει να είναι καλά στερεωμένες, ώστε να αντιστέκονται στον αέρα, αλλά  παράλληλα πρέπει να  μπορούν να γυρίζουν με ευκολία,  όταν χρειάζεται, και να δείχνουν  την άλλη τους πλευρά. Η μία τους πλευρά θα είναι  κίτρινη και η άλλη,  κίτρινες λωρίδες  εναλλασσόμενες με μαύρες, πλάτους 20-25 εκ. και σε γώνία 45 μοιρών.

         β). Φώτα: Τα φώτα πρέπει να είναι  τοποθετημένα με την σειρά κόκκινο, κίτρινο και πράσινο,     και το κόκκινο στο υψηλότερο σημείο. Το φώτα πρέπει να είναι     συγχρονισμένα και σε καμμία περίπτωση δεν πρέπει να ανάβουν  δύο μαζί. Στα πρωταθλήματα FITA , τα φώτα πρέπει να είναι συγχρονισμένα με το ακουστικό σύστημα,  κατά τέτοιο τρόπο ώστε  ο  πρώτος ήχος του ηχητικού συστήματος,  να ακούγετει όταν ανάβει το κόκκινο φώς, και μηδενίζεται το ψηφιακό  ρολόϊ.

         γ). Ψηφιακά Ρολόγια: Οταν ο χρόνος ελέγχεται με ψηφιακά ρολόγια τότε οι αριθμοί των ρολογιών πρέπει να έχουν ύψος τουλάχιστον 20 εκ.  και να είναι ευανάγνωστα από απόσταση εκατό μέτρων. Πρέπει να είναι αντίστροφης μέτρησης και να έχουν την δυνατότητα να σταματούν αμέσως και τα επαναρυθμίζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του αγώνα.  Όλες οι άλλες απαιτήσεις, όπως αριθμός, τοποθέτηση κλπ. είναι οι ίδιες με εκείνες των φώτων.

           δ)  Δείκτες για αγώνες απ’ ευθείας αναμέτερησης:Σε αγώνες «νοκάουτ» (απ’ευθείας  αναμέτρησης), όπου τα βέλη ρίχνονται εναλλάξ, πρέπει να υπάρχουν ξεχωριστά φώτα κόκκινο/πράσινο, χρονόμετρα αντίστροφης μέτρησης, καθώς επίσης και άλλα χρήσιμα οπτικά συστήματα για να δείχνουν ποιανού η σειρά είναι να ρίξει.

           ε)  Εξοπλισμός για ώρα ανάγκης: Όταν ο χρόνος ελέγχεται με ηλεκτρικά η ηλεκτρονικά μέσα, τότε πλάκες, σημαίες, ή άλλα χρήσιμα χειροκίνητα μέσα,  πρέπει να είναι διαθέσιμα, στην περίπτωση που σημειωθεί βλάβη στο  ηλεκτρικό σύστημα. Φώτα και/ή ψηφιακά χρονόμετρα, καθώς επίσης και ο υπόλοιπος εξοπλισμός για ώρα ανάγκης, είναι υποχρεωτικά στα Πρωταθλήματα FITA.

 

7.2.4.   ΑΛΛΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ο πρακάτω εξολπισμός είναι υποχρεωτικός για μεγάλους αγώνες όπως τα Πρωταθλήματα FITA ,  αλλά  συνιστάται και για άλλους αγώνες σύμφωνα με την σπουδαιότητά τους.

 

7.2.4.1.  O κάθε αθλητής πρέπει να φέρει, σε μέρος ευδιάκριτο, τον αριθμό εγγραφής του.

 

7.2.4.2.  Μία συσκευή  η οποία θα δείχνει  την σειρά βολής: π.χ. ABC; CAB; BCA; κλπ. η AB/CD, CD/AB κλπ. στην περίπτωση που δεν ριχνουν ταυτόχρονα όλοι οι αθλητές. Τα γράμματα πρέπει να είναι τόσο μεγάλα ώστε να είναι ευανάγνωστα από όλους τους αθλητές, όταν βρίσκονται στις θέσεις βολής. Ενδέχεται, σε μεγάλους αγώνες, να χρειάζονται δύο ή και περισσότερες συσκευές.

 

7.2.4.3.  Ένας μεγάλος πίνακας αποτελεσμάτων, όπου θα εμφανίζεται το προοδευτικό σύνολο μετά από κάθε βολή, τουλάχιστον για τις πρώτες οκτώ γυναίκες και τους πρώτους οκτώ άνδρες, αλλά και τα αποτελέσματα πρόκρισης.

 

7.2.4.4.  Στο μεγάλο πίνακα αποτελεσμάτων μπορεί  συμπληρωματικά να προστεθεί και ένας άλλος, στον οποίο θα εμφανίζεται το προοδευτικό σύνολο  όλων των αθλητών, μετά από κάθε βολή.

 

7.2.4.5.  Στην προκριματική και τελική φάση του Ολυμπιακού Γύρου, πρέπει να εμφανίζεται σε κάθε στόχο,  δίπλα στην συσκευή καταγραφής  των αποτελεσμάτων, με γράμματα ύψους τουλάχιστον 25 εκατοστών, μία ονομαστική πινακίδα, στην οποία θα αναγραφεται, ο αριθμός   του αθλητή, εάν πρόκειται για ατομικό αγνώνα, ή, στην περίπτωση ομαδικού αθλήματος,  τα τρία (3)  επισήμως αναγνωρισμένα γράμματα,  τα οποία  υποδηλώνουν την Ομοσπονδία.

 

7.2.4.6.  Στήν προκριματική φάση   του Ολυμπιακού Γύρου, μία συσκευή  καταγραφής αποτελεσμάτων, με τρία η τέσσερα  ψηφία,  πρέπει να βρίσκεται κάτω από κάθε πλάτη.  Οι αρθμοί (τέσσαρις για το ομαδικό) πρέπει να έχουν ύψος 25 τουλάχιστον εκατοστών. Αυτό θα καταστήσει την ενημέρωση του μεγάλου πίνακα αποτελεσμάτων προαιρετική.

 

7.2.4.7.  Στην τελική φάση του Ολυμπιακού Γύρου, μία πινακίδα αποτελεσμάτων για κάθε αθλητή ή ομάδα,  η οποία θα ενημερώνεται απο μακρυά (remote control), πρέπει   να βρισκεται σε κάθε στόχο, με χώρο για την καταγραφή των τριών μεμονωμένων βελών αλλά και μέ ένα τριψήφιο συνολικό προοδευτικό αποτέλεσμα για κάθε αγώνα. Παραλληλα πρέπει να προβλέπεται χώρος για το όνομά του αθλητή  και  τη χώρα, ή τη χώρα της ομάδας.

 

7.2.4.8.  ΠΕΡΣΙΔΕΣ (Blindes), οι οποίες θα χρησιμοποιούνται από τους κριτές, τους σημειωτές και τους επροσώπους των αθλητών, πρέπει να τοποθετούνται κατά  την τελική φάση, κοντά στους στόχους.

 

7.2.4.9.  Σημαίες ή κάποια άλλη  κατάλληλη συσκευή, πρέπει να βρίσκονται  κοντά στους στόχους και στη γραμμή βολής, ώστε οι  αθλητές  να μπορούν με αυτές νακαλούν, όταν χρειάζεται,  τους κριτές.

 

7.2.4.10. Σημαίες, ή ανεμούρια από οποιοδήποτε ελαφρύ υλικό, με ευδιάκριτα χρώματα (όπως το κίτρινο), πρέπει να τοποθετούνται πάνω από το κέντρο κάθε στόχου, 40 εκατοστά πάνω από την πλάτη, ή από τον αριθμό του στόχου, όποιου βρίσκεται  πιό ψηλά. Οι διαστάσεις των σημαιών αυτών, δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερες των 30 εκ. και μικρότερες των 25 εκ. προς κάθε κατεύθυνση.

 

7.2.4.11.  Μια υπερυψωμένη εξέδρα με κάθισματα γιά τον Διευθυντή Βολής.

 

7.2.4.12. ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΗ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. Συνιστάται  στους μεγάλους αγώνες (ώστε  η επικοινωνία μεταξύ των αξιωματούχων του χώρου να γίνεται πιό  αποτελεσματική). η χρησιμοποίηση υλικού όπως τα φορητά τηλέφωνα, walkie-tallkie’s, και άλλα παρόμοια.

 

7.2.4.13. Ικανοποιητικός αριθμός καθισμάτων ή πάγκων πίσω από την γραμμμή αναμονής για όλους τους αθλητές, τους αρχηγούς ομάδων, τους κριτές και τους παράγοντες.

 

7.2.4.14. Ενα σήμα καθυστέρησης / διακοπής των αγώνων, το οποίο αποτελείται από ένα κόκκινο φώς που αναβοσβήνει, μπορέι να τοποθετηθεί  στον αγωνιστικό χώρο και να  ενεργοποιείται  από τον Διευθυντή Βολής,   στην περίπτωση που υπάρχει, βλάβη υλικού, αναπήδηση  βέλους,  πρόβλημα στους στόχους κλπ. Μία τέτοια συσκευή μπορεί να είναι ενσωματωμένη στο κόκκινο φώς, που ρυθμίζει τις βολές, ή να είναι ξεχωριστά τοποθετημένη, αλλά πάντα  κοντά  στους σηματοδότες.

 

7.2.4.15. Ένας πίνακας αποτελεσμάτων, ή κάποια άλλη συσκευή με το όνομα του αθλητη και/ή τον αριθμό του στόχου (1Α, 1Β, 1C, η απλώς A, B, C, και D αν είναι τέσσαρις οι αθλητές στον στόχο), μπορεί να  αντικαταστήσει την ονομαστική πινακίδα και την συσκευή καταγραφής αποτελεσμάτων,για την εμφάνιση του προοδευτικού συνολικού αποτελέσματος μετά από κάθε βολή. Όταν χρησιμοποιείται ένας τέτοιος πίνακας θα πρέπει να τοποθετείται κάτω από κλαθε πλάτη των στόχων στο έδαφος και θα πρέπει να στερεώνεται καλά στο έδαφος ώστε να μήν κινείται με τον αέρα. Την καταγραφή των αποτελεσμάτων θα επιμελείται, ένας ορισμένος σημειωτής, τον οποίο θα βοηθούν οι αθλητές,  μετά την απόσυρση των βελών και πρίν απομακρυνθούν όλοι από το στόχο.

 

7.2.5.    ΑΛΛΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ

 

7.2.5.1.  Μια μικρή τηλεοπτική συσκευή μπορεί να τοποθετηθεί στο κέντρο του στόχου.

 

7.2.6.    Ένα αυτόματο σύστημα καταγραφής αποτελεσμάτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στην  Τελική  Φάση  των Αγωνισμάτων.

 

7.3.       ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΩΝ

 

Στο άρθρο αυτό περιγράφεται το υλικό, που επιτρέπεται να χρησιμοποιούν οι αθλητές σε αγωνίσματα της FITA.

 

Εάν καταστεί αναγκαίο για ένα αθλητή, να χρησιμοποιήσει υλικό, το οποίο δεν επιθεωρήθηκε από τους κριτές, τότε ο αθητής έχει την υποχρέωση να το δείξει στους κρίτές, πρωτού το χρησιμοποιήσει.

 

Εάν ένας αθλητής συλληφθεί να χρησιμοποιεί υλικό, το οποίο δεν είναι σύμφωνο με τους κανονισμούς της FITA, κινδυνεύει με ακύρωση των αποτελεσμάτων του.

 

Στα πιό κάτω άρθρα περιγράφονται οι γενικοί κανονισμοί που εφαρμόζονται σε όλα τα αθλήματα,  τοξοβολίας και ακολουθούνται  από ειδικούς κανονισμούς  οι οποίοι εφρμόζονται σε μερικά από αυτά.

 

7.3.1.    Στην κατηγορία Ολυμπιακού (recurve) τόξου, επιτρέπεται η χρησομοποίηση του κάτωθι υλικού :

 

7.3.1.1.  Ένα τόξο οποιουδήποτε είδους, εφ’ όσον αυτό υπόκειται στους αποδεχούμενους κανονισμούς της ένοιας τηςλέξης “τόξο”, όπως αυτή χρησιμοποιείται στην Τοξοβολία. π.χ. ένα όργανο το οποίο αποτελείται από μία λαβή (grip), το στέλεχος (riser) (δεν επιτρέπεται το είδος, στο οποίο το βέλος περνάει από το κέντρο του), δύο εύκαμπτα σκέλη  (limbs), το κάθε ένα των οποίων  καταλήγει σε ένα άκρο με υποδοχή για την χορδή (tip).  To τόξο οπλίζεται με μία χορδή, η οποία αγγίζει τα εύκαμπτα σκέλη,  μόνο στην υποδοχή των άκρων. Το τόξο όταν χρησιμοποιείται, κρατιέται μέ το ένα χέρι από την λαβή, ενώ τα δάκτυλα του άλλου, σύρουν (τεντώνουν), συγκρατούν και αφήνουν τη χορδή. Πολύχρωμα στελέχη, καθώς και εμπορικά σήματα τοποθετημένα στην εσωτερική πλευρά του πάνω εύκαμπτου σκέλους, επιτρέπονται.

 

7.3.1.2.  Μία χορδή ενός απεριόριστου αριθμού ινών, οι οποίες μπορεί να είναι και διαφορέτικών χρωμάτων, από το επιλεγμένο υλικό για την περίπτωση, μπορεί να έχει, ένα κεντρικό περιτύλιγμα (serving) το οποίο θα υποδέχεται τα δάχτυλα που θα την τεντώνουν,   ένα σημείο υποδοχής βέλους (nocking point), το οποίο θα εντοπίζεται με ένα η δύο σημεία εντοπισμού (nock locators) και   γύρω από το οποίο μπορεί να προστεθεί  πρόσθετο περιτύλιγμα (serving), για  να εφαρμόζει όπως πρέπει  το βέλος, και θα καταλήγει σε δύο θηλιές  οι οποίες θα εφαρμόζουν στις υποδοχές των άκρων των ευκάμπτων σκελών του τόξου. Στην χορδή επίσης επιτρέπεται η τοποθέτηση μίας προσθήκης, η οποία θα χρησιμοποιείται σαν ένα σημείο επαφής για τα χείλη ή την μύτη.  Το κεντρικό περιτύλιγμα της χορδής δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να  βρίσκεται εντός του οπτικού πεδίου του αθλητή, όταν αυτός έχει τεντώσει το τόξο. Η χορδή δεν πρέπει επίσης να προσφέρει άλλα βοηθητικά σημεία σκόπευσης με σημάδια, μικρά σκόπευτρα (peephole), ή  άλλα μέσα.

 

7.3.1.3.   Ενα ρυθμιζόμενο σημείο στο στέλεχος (riser), πάνω στο οποίο θα κάθεται το βέλος (arrowrest), ένας    κινητός μηχανισμός  πίεσης (Pressure  Button),  ένα  κινητό  σημείο πίεσης (Pressure Point) ή  Arrowplate, μπορούν χρησιμοποιηθούν  πάνω στο τόξο, εφ’ όσον δεν είναι ηλεκτρικά  η ηλεκτρονικά  και δεν προσφέρουν πρόσθετα σημεία σκόπευσης. Το pressure point  δεν πρέπει να είναι τοποθετημένο σε  απόσταση  μεγαλύτερη των 4 εκ. . πίσω από τον λαιμό της λαβής (pivot point) του τόξου.

 

7.3.1.4.  Ένας μηχανισμός ελέγχου για το τέντωμα του τόξου, ηχητικός  και/ή οπτικός,  εκτός από ηλεκτρικό η ηλεκτρονικό, μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

 

7.3.1.5.  Ένα σκόπευτρο  για την σκόπευση επιτρέπεται, αλλά σε καμμία περίπτωση δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν περισσότερα του ενός. Το σκόπευτρο τοποθετημένο πάνω στο στέλεχος του τόξου (riser),  με σκοπό την σκόπευση, μπορεί να  διαθέτει μικρορρυθμίσεις  υψομετρικές και πλάγιες  για την ένταση του ανέμου, αλλά πρέπει να πληρεί τις πιό κάτω προϋποθέσεις:

          α). Δεν πρέπει να έχει ενσωματωμένο πρίσμα, φακό, ή άλλους μεγενθυντικούς μηχανισμούς, αλφάδι, ηλεκτικούς ή ηλεκτρονικούς μηχανισμούς, αλλά ούτε και να προσφέρει περισσότερα από ένα σημεία σκόπευσης. Το σημείο σκόπευσης (ακίδα) μπορεί να είναι από οπτική ίνα.

           β). Επιτρέπεται η προέκταση (μηχανιμός απομάκρυνσης από την βάση) του σκοπεύτρου  

           γ). Επιτρέπεται η εφαρμογή, πάνω στο τόξο, μίας πλάκας ή ταινίας με σημειώσεις, για τη ρύθμιση του σκοπεύτρου, αλλά δεν πρέπει να προσφέρει άλλη πρόσθετη βοήθεια.

 

7.3.1.6.  Επιτρέπεται η χρήση πάνω στο τόξο σταθεροποιητών  (Stabilizers) και  αποσβεστήρων  κραδασμών   (torque flight  compensators - TFC), εφ’ όσον αυτά δεν:

           α). Χρησιμεύουν σαν οδηγός χορδής

           β). Δεν αγγίζουν τίποτε άλλο παρά το τόξο.

           γ). Δεν εμποδίζουν τους άλλους αθλητές, όσον αφορά τον χώρο, στη γραμμή βολής.

 

7.3.1.7.   Βέλη παντός τύπου μπορούν να χρησιμοποιηθούν, εφ’ όσον αυτά συμφωνούν με τον ορισμό και την έννοια της λέξης, όπως αυτή χρησιμοποιείται   στην Τοξοβολία, αλλά και δεν προκαλούν υπερβολική ζημιά στα πρόσωπα και τις πλάτες των στόχων. Η μεγίστη διάμετρος των βελών δεν πρέπει να υπερβάινει τα 11 χιλιοστά ( 9,3 χιλ. μετά την 1/4/2001). Ένα βέλος αποτελείται από το στέλεχος (shaft), τη μύτη (point), το nock (εξάρτημα  υποδοχής χορδής στο βέλος),  το φτέρωμα (fletching) και εάν επιθυμείται το cresting (έγχρωμα δακτυλίδια στο στέλεχος).  Τα βέλη του κάθε τοξότη πρέπει να φέρουν πάνω στο στέλεχος το όνομα ή τα αρχικά του και όλα τα βέλη που χρησιμοποιούνται σε ένα στόχο (πχ. αριθμημένο στόχο) πρέπει να φέρουν το ίδιο σχήμα και  χρώμα φτερώματος, nocks και  cresting εάν υπάρχει.

 

7.3.1.8. Προστατευτικά δακτύλων υπό την μορφή γαντιών,  καλυμμάτων στα δάκτυλα, προστατευτικό δακτύλων ( tab)   η ταινίες από λευκοπλάστ, για να βοηθούν στο τέντωμα, κράτημα και αφημα της χορδής επιτρέπονται,  αλλά δεν πρέπει να έχουν ενσωματωμένο μηχανισμό συγκράτησης και απελευθέρωσης  της χορδής. Επιτρέπεται επίσης η χρησιμοποιήση ένος διαχωριστικού μεταξύ των δακτύλων προκειμένου να αποφεύγεται το τσίμπημα του βέλους. Στο χέρι που κρατάει το τόξο επιτρέπεται η χρησιμοποίηση γαντιών με ή άνευ δακτύλων, ή άλλο παρόμοιο είδος, χωρίς όμως να είναι κολλημένο στη λαβή. Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση μίαας  πλάκας επαφής (anchor plate)  η άλλο ανάλογο εξάρτημα  προσαρτημένο στο προστατευτικό δακτύλων  (tab), για  μία καλύτερη επαφή στο σαγόνι.

 

7.3.1.9.  Κυάλια, τηλεσκόπια ή αλλά οπτικά βοηθήματα, για τον εντοπισμό των βελών πάνω στο στόχο, επιτρέπονται, όμως δεν πρεπει να εμποδίζουν τους άλλους αθλητές, όσον αφορά τον χώρο, πάνω στην γραμμή βολής. Στο Ολυμπιακό Αγώνισμα των ομάδων, οι προπονητές οι οποίοι βρίσκονται στο “κουτί των προπονητών”, μπορούν να χρησιμοποιούν κυάλια χειρός.  Επιτρέπεται  επίσης η χρησιμοποιήση οπτικών γυαλιών, σκοπευτικών γυαλιών,  καθώς επίσης και γυαλιών ηλίου. Κανένα από αυτά όμως, δεν πρέπει να έχει ενσωματωμένους μικροσκοπικούς φακούς,  η παρόμοια  εξαρτήματα , ούτα να  έχουν σημάδια τα οποία θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην σκόπευση. Το γυαλί ή ο φακός του ματιού που δεν σημαδεύει πρέπει να είναι σκεπασμένο, ή καλυμένο με μονωτική ταινία, ή να χρησιμοποιείται μία καλύπτρα οφθαλμού.

 

7.3.1.10. Εξαρτήματα όπως φαρέτρες ζώνης η εδάφους, προστατευτικά ρούχων, κορδόνι συγκράτησης τόξου (bow sling), σημάδια  για την θέση των ποδιών, τα  οποία όμως δεν πρέπει να εξέχουν περισσότερο του ενός εκατοστού από το έδαφος,  προστατευτικά των ευκάμπτων σκελών του τόξου,  τρίποδας για τηλεσκόπιο (μπορεί να παραμένει στη γραμμή βολής, εφ’ όσον δεν εμποδίζει  τους άλλους αθλητές. Ανεμοδείκτες  (μη ηλεκτρικοί ή ηλεκτρονικοί), μπορεί να είναι συνδεδεμένοι στο υλικό που χρησιμοποιείται στη γραμμή βολής π.χ. μια κορδέλα από ελαφρύ ύφασμα, ενώ ηλεκτρονικοί ανεμοδείκτες μπορεί να χρησιμοποιούνται πίσω από την γραμμή βολής.

 

 

7.3.2.    To υλικό για το FITA Standard Bow  ορίζεται ως ακολούθως:

 

To άρθρο  7.3.1.  ισχύει εξ’ ολοκλήρου  και γιά αυτή  την κατηγορία με τις ακόλουθες μετατροπές η προσθήκες:

 

7.3.2.1. Το τόξο θα είναι απλού σχήματος (μονολιθικό η σπαστό με μεταλλικό η ξύλινο στέλεχος). Όμως και στις δυό περιπτώσεις, τα ευκαμπτα σκέλη θα είναι κατασκευασμένα  από ξύλο και/ή fiberglass.

 

7.3.2.2.  Το υλικό της χορδής δεν πρέπει να είναι  υψηλότερων προδιαγραφών από το Dacron.

 

7.3.2.3.  Το arrowrest πρέπει να είναι απλό εύκαμπτο η άκαμπτο και σε καμμία  περίπτωση ρυθμιζόμενο.  Ένα μή ρυθμιζόμενο σημείο πιέσεως  μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αλλά θα πρέπει να τοποθετηθεί, όχι μακρύτερα από δύο εκατοστά από το λαιμό της λαβής (pivot point).

 

7.3.2.4.  Ενας απλός δείκτης για το τέντωμα, ηχητικός ή οπτικός,  μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Ένα τέτοιο εξάρτημα πρέπει να δίνει μόνο μία ένδειξη για το μήκος  του τεντώματος.

 

7.3.2.5.  Το σκόπευτρο πρέπει να έιναι απλής κατασκευής και δεν πρέπει να συμπεριλαβάνει κάθετη οδοντωτή ακμή με ατέρμωνα, ούτα την δυνατότητα μικρορυθμίσεων. Πλάγιες ρυθμίσεις για τον άνεμο  θα γίνονται μέσω μίας βίδας, Το σκόπευρό και όποιο πρόσθετο εξάρτημα, πάνω  στο οποίο έχει στερεωθεί , πρέπει να ανταποκρίνεται στην παρακάτω σημείωση.  Η ακίδα μπορείνα είναι κατασκευασμένη από οπτική ίνα.

 

7.3.2.6.  H χρησιμοποίηση  σταθεροποιητών πρέπει να ανταποκρίνεται στην παράκάτω σημείωση.  Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση TFC.

 

7.3.2.7.  Τα βέλη δεν πρέπει να να είναι υψηλότερων προδιαγραφών από τον τύπο ΧΧ75  ή ανάλογων επιδόσεων  και τιμής. Τα nocks πρέπει να είναι απλής κατασκευής. είτε κονικά, είτε εφαρμόσιμα σε υποδοχή. Οι μύτες θα έχουν σχήμα  είτε κονικό είτε  βλήματος (ogival).  Το φτέρωμα θα είναι από μαλακό πλαστικό η φυσικό φτέρωμα. 

 

7.3.2.8.  Η προστασία των δακτύλων δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνει καμμίας μορφής σκληριντικό, ή πλατφόρμα εντοπισμού (anchor plate), ή  άλλου είδους εξαρτημα, που να  βοηθάει το τέντωμα την συγκράτηση και το άφημα της χορδής.

 

7.3.2.9.  Κυάλια τηλεσκόπια η άλλου είδους οπτικά βοηθήματα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό των βελών πάνω στους στόχους. Σκοπευτικά γυαλιά δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται.

 

 

7.3.2.10. Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση εξαρτημάτων  όπως προστατευτικά ρούχων, λουρί συγκράτησης του τόξου, φαρέτρες ζώνης ή εδάφους, τακάκια και σημάδια για τη θέση των ποδιών τα οποία  δεν πρέπει να εξέχουν του εδάφους περισσότερο από 1 εκ.

 

Σημείωση: To μη οπλισμένο τόξο με τα  επιτρεπόμενα εξαρτήματά του   (σταθεροποιητές που εκτείνονται σε όποια κατεύθυνση) πρέπει να μπορεί να περάσει μέσα από ένα δακτυλίδι η τρύπα εσωτερικής  διαμέτρου 12,2 εκ. +-0,5 εκ.

 

7.3.3.    Για  την κατηγορία Σύνθετου Τόξου (Compound) περιγράφεται  ο  κάτωθι εξοπλισμός. Όλα τα είδη πρόσθετων εξαρτημάτων επιτρέπονται εφ’ όσον όμως αυτά δεν είναι ηλκτρικά η ηλεκτρονικά.

 

7.3.3.1.  Ένα τόξο Compound (Σύνθετο)  μπορεί να είναι τύπου shoot through,   και το τέντωμά του  να επιτυγχάνεται  μέσω ενός  σύστηματος  τροχαλιών και/ή έκκεντρων τροχών. Η μεγίστη ώθηση που πρέπει να προσφέρει το τόξο στο τέντωμα του αθλητή, δεν πρέπει να υπερεβαίνει τις 60 λίβρες. Το τόξο οπλίζεται για χρήση με χορδή (χορδές),  ή οποία συνδέται απ’ ευθείας στις υποδοχές των άκρων των σκελών του τόξου, ή  σε συρματόσχοινα ανάλογα με το σχεδιο του τόξου. Επιτρέπονται τα προστατευτικά στα συρματόσχοινα.

 

7.3.3.2.  Μία χορδή ενός απεριόριστου αριθμού ινών οι οποίες μπορεί να είναι και διαφορετικών χρωμάτων από το επιλεγμένο υλικό για την περίπτωση, μπορεί να έχει ένα κεντρικό περιτύλιγμα (serving) το οποίο θα υποδέχεται τα δάχτυλα που θα την τεντώνουν ή τον μηχανισμό απελευθέρωσης.  Στην χορδή τοποθετούνται nocking points στα οποία μπορεί να προστεθεί  πρόσθετο περιτύλιγμα, προκειμένου το nock του βέλους να εφαρμόζει   όπως πρέπει. Για τον εντοπισμό των σημείων αυτών  μπορούν να τοποθετηθούν  ένα ή δύο  nock locators.  Επιπροσθέτως επιτρέπεται η τοποθέτηση πρόσθετων εξαρτημάτων   πάνω στην χορδή για  τα χείλη, την μύτη, μία μικρή οπή για περεταίρω σκόπευση, κλπ.

 

7.3.3.3.  Ένα Arrowrest (σημείο στήριξης του βέλους) το οποίο μπορεί να είναι ρυθμιζόμενο, οποίοδήποτε κινητό pressure button, pressure point  ή arrowplate  μπορεί να χρησιμοποιηθούν  πάνω στο τόξο, αρκεί να μήν είναι ηλεκτρικά η ηλεκτρονικά. Το Pressure point, δεν πρέπει να  τοποθετείται πέραν των 6 εκ.  πίσω από το pivot point  του τόξου.

 

7.3.3.4.  Οργανα ένδειξης τεντώματος του τόξου, ηχητικά και/ή οπτικά, εκτός από ηλεκτρικά η ηλεκτρονικά, μπορούν να χρησιμοποιούνται.

 

7.3.3.5.  Επιτρεπεται η χρησιμοποίηση ενός σκόπευτρου προσαρτημένου  στο τόξο, το οποίο επιτρέπει πλάγιες  για τον άνεμο,  και υψομετρικές  ρυθμίσεις, και  το οποίο μπορεί να έχει ενσωματωμένα  αλφάδι, πρίσματα    και/ή μεγενθυντικούς φακούς. Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση προέκτασης  του σκοπεύτρου. Δεν επιτρέπονται ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά εξαρτήματα. Η ακίδα του σκοπεύτρου μπορεί να είναι από οπτική ίνα.

 

7.3.3.6.  Σταθεροποιητές και TFC  εφ’ όσον δεν χρησιμεύουν:

          α).σαν οδηγοί χορδής

          β). δεν αγγίζουν τίποτε αλλο παρά το τόξο

          γ). δεν αποτελούν εμπόδιο, όσον αφορά τον χώρο στη γραμμή βολής.

 

7.3.3.7.  Βέλη παντός τύπου μπορούν να χρησιμοποιηθούν, εφ’  όσον αυτά συμφωνούν με τον ορισμό και την έννοια της λέξης  όπως χρησιμοποιείται στην Τοξοβολία, αλλά και δεν προκαλούν υπερβολική ζημιά στα πρόσωπα και τις πλάτες των στόχων. Η μεγίστη διάμετρος των βελών δεν πρέπει να υπερβάινει τα 11 χιλιοστά (9,3 χιλ. μετά την 1/4/2001). Ένα βέλος αποτελείται από το στέλεχος (shaft), τη μύτη (point), το nock (εξάρτημα  υποδοχής χορδής στο βέλος),  το φτέρωμα (fletching) και εάν επιθυμείται το cresting (έγχρωμα δακτυλίδια πάνω στο στέλεχος).  Τα βέλη του κάθε τοξότη, πρέπει να φέρουν πάνω στο στέλεχος, το όνομα ή  τα αρχικά του και όλα  τα βέλη που χρησιμοποιούνται  σε ένα στόχο (πχ. αριθμημένο στόχο) πρέπει να εχουν το ίδιο σχήμα και  χρώμα φτερώματος,  nocks και  cresting εάν υπάρχει.

 

7.3.3.8.  Προστατευτικά   δακτύλων υπό την μορφή   γαντιών,  καλυμμάτων στα δάκτυλα, προστατευτικό δακτύλων ( tab)   η ταινίες από λευκοπλάστ, για να βοηθούν στο τέντωμα, κράτημα και απελευθέρωση  της χορδής, επιτρέπονται.  Επιτρέπεται επίσης η χρησιμοποιήση ένος διαχωριστικού μεταξύ των δακτύλων   προκειμένου να αποφεύγεται  το τσίμπημα του βέλους. Επιτρέπεται επίσης μία πλάκα επαφής (anchor plate)  η άλλο ανάλογο εξάρτημα  προσαρτημένο στο προστατευτικό δακτύλων  (tab) για  μία κλύτερη επαφή στο σαγόνι. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ένα βοηθητικό εξάρτημα απελευθέρωσης της χορδής,  το οποίο δεν πρέπει να είναι προσαρτημένο  σε καμμία περίπτωση στο τόξο,  αλλά ούτε και να έχει ενσωματωμένους  ηλεκτρικούς  η ηλεκτρονικούς  μηχανισμούς.   Στο χέρι που κρατάει το τόξο, ένα απλό γάντι,  με ή  άνευ δακτύλων, η άλλα παρόμοια είδη, μπορούν α φοριούνται στο χέρι, χωρίς όμώςνα είναι κολλημένα στη λαβή.

 

7.3.3.9.  Κυάλια, τηλεσκόπια και αλλά οπτικά βοηθήματα επιτρέπονται, όμως δεν πρεπει να  εμποδίζουν τους άλλους αθλητές, όσον αφορά τον χώρο, πάνω στην γραμμή βολής. Στο Ολυμπιακό Αγώνισμα των ομάδων, οι προπονητές, οι οποίοι βρίσκονται στο “κουτί των προπονητών”, μπορούν να χρησιμοποιούν κυάλια χειρός.  Επιτρέπεται  επίσης η χρησιμοποιήση οπτικών γυαλιών, σκοπευτικών γυαλιών  καθώς επίσης και γυαλιών ηλίου. Κανένα από αυτά δεν πρέπει να έχει ενσωματωμένους μικροσκοπικούς φακούς,  η παρόμοια  εξαρτήματα , ούτε να  έχουν σημάδια τα οποία θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην σκόπευση. Το γυαλί ή ο φακός του ματιού που δεν σημαδεύει, πρέπει να είναι σκεπασμένο ή καλυμένο με μονωτική ταινία  ή να χρησιμοποιείται μία καλύπτρα οφθαλμού.

 

7.3.3.10. Εξαρτήματα όπως φαρέτρες ζώνης ή εδάφους, προστατευτικά ρούχων, κορδόνι συγκράτησης τόξου (bow sling), σημάδια  για την θέση των ποδιών,  τα οποία όμως δεν πρέπει να εξέχουν περισσότερο του ενός εκατοστού από το έδαφος,  προστατευτικά των ευκάμπτων σκελών του τόξου,  τρίποδας για τηλεσκόπιο (μπορεί να παραμένει στηγραμμή βολής εφ’ όσον δεν εμποδίζει  τους άλλους αθλητές. Ανεμοδείκτες  (μη ηλεκτρικοί η ηλεκτρονικοί), μπορεί να είναι συνδεδεμένοι  στο υλικό που χρησιμοποιείται στη γραμμή βολής π.χ. μια κορδέλα από ελαφρύ ύφασμα, ενώ ηλεκτρονικοί ανεμοδείκτες μπορεί να χρησιμοποιούνται πίσω από την γραμμή βολής

 

7.3.4.     Οι αθλητέςς όλων των κατηγοριών απαγορεύεται να χρησιμοποιούν το κάτωθι υλικό:

 

7.3.4.1.   Oποιαδήποτε  ηλεκτρονική συσκευή επικοινωνίας, και ακουστικά μπροστά από τη γραμμή αναμονής.

 

 

 

7.4.       BOΛΕΣ

 

7.4.1.     Κάθε  τοξότης πρέπει να ρίχνει τα βέλη του  σε βολές  των τριών (στις μεγάλες και τις μικρές αποστάσεις), ή βολές των έξι βελών η  κάθε μία (στις μεγάλες αποστάσεις), ανάλογα με τον αγώνα.

 

7.4.2.     Κάθε τοξότης πρέπει να ρίχνει τις βολές των τριών βελών, το πολύ σε δύο (2) λεπτά, ενώ για την βολή των έξι βελών ο μέγιστος χρόνος ανέρχεται στα τέσσερα (4) λεπτά.

 

7.4.2.1.   Οι τοξότες δεν πρέπει να υψώνουν το χέρι με το τόξο,  πρωτού δοθεί το σήμα έναρξης μέτρησης του χρόνου βολής.

 

7.4.2.2.   Ενά βέλος που ρίχνεται εκτός του επιτρεπόμενου χρόνου, ή εκτός σειράς θα θεωρείται μέρος της βολής, και θα γίνεται αιτία, ο τοξότης να χάσει το βέλος της βολής με την υψηλότερη βαθμολογία, το οποίο θα θεωρείται ως άκυρο.  Αντιθέτως θα ακυρώνεται η βαθμολογία ενός βέλους το οποίο ρίχνεται  πρίν ή μετά τον επιτρεπόμενο χρόνο ή εκτός σειράς,  μόνο στην περίπτωση που μπορεί με σιγουριά να αναγνωρισθεί από τον Κριτή (ή Κριτές)  (που έχει ορισθεί για τον εντοπισμό των βελών). Ένα βέλος το οποίο ρίχνεται στο χώρο των αγώνων, μετά την επίσημη λήξη από τον DOS της περιόδου των δοκιμαστικών βολών, μετά την αφαίρεση των δοκιμαστικών βελών από τους στόχους, ή κατά την διάρκεια των διαλειμμάτων μεταξύ των αποστάσεων, ή των αγώνισμάτων θα θεωρηθεί σαν μέρος της επόμενης βαθμολογητέας βολής και θα γίνει αιτία ο αθλητής να χάσει  το βέλος με την υψηλότερη βαθμολογία  της βολής. (Βλέπε επίσης άρθρο 7.6.9.)

 

7.4.2.3.   Στην περίπτωση βλάβης του εξοπλισμού, ο τοξότης θα πρέπει να σηκώσει την κόκκινη σημαία που βρίσκεται στη γραμμή βολής. Επί πλέον χρόνος (έως και 15 λεπτά ) μπορεί να δοθεί για την επισκευή των αναγκαίων επισκευών, ή αλλαγών στο χαλασμένο υλικό  Ο τοξότης θα  αναπληρώσει   τον σωστό αριθμό βελών στην πρώτη ευκαιρία  που θα δοθεί υπό την επίβλεψη  ενός Κριτή. Σε καμμία περίπτωση  η βλάβη εξοπλισμού δεν πρέπει να καθυστερήσει τον αγώνα περισσότερο από 15 λεπτά.

 

7.4.2.4.   Στους προκριματικούς  και τελικούς γύρους του Ολυμπιακού Γύρου,  δεν δίνεται πρόσθετος  χρόνος για  βλάβη στον εξοπλισμό,  αλλά ο τοξότης του οποίου ο εξοπλισμός έχει υποστεί την βλάβη, μπορεί να απομακρυνθεί από την γραμμή βολής για να  την επιδιοθώσει,  ή να αντικαταστήσει το φθαρμένο υλικό, και να επιστρέψει στην γραμμή βολής, για να ρίξει τα υπόλοιπα βέλη,  εάν βέβαια  του το επιτρέπει το χρονικό όριο. Στο  αγώνισμα για τις ομάδες, άλλο μέλος ή μέλη της Ομάδας, μπορεί   εν τω μεταξύ να  ρίχνει τα βέλη του. 

 

7.4.2.5.   Τοξότες ή Ομάδες που περνούν στην επόμενη φάση, λόγω απουσίας αντιπάλου ή εγκατάλειψης, δεν επιτρέπεται να λαμβάνουν μέρος στη συγκεκριμένη φάση χωρίς αντίπαλο. Μπορουν να προπονούνται στο γήπεδο προπόνησης ή σε μία ειδική περιοχή του αγωνιστικού χώρου, η οποία δεν χρησιμοποιείται. (βλέπε άρθρο 3.19.4.).

 

7.4.2.6.   Στον Ολυμπιακό Γύρο για Ομάδες, εάν κάποιος από τους τρείς τοξότες μίας ομάδας ρίξει ένα βέλος πριν ή μετά τα σχετικά σήματα έναρξης και λήξης της χρονικής περιόδου της βολής, αυτό το βέλος θα μετρήσει σαν μέρος της βολής και θα κάνει την ομάδα να χάσει το βέλος της βολής με την υψηλότερη βαθμολογία, το οποίο θα σημειωθεί σαν μία αποτυχία. Ένα βέλος το οποίο ρίχθηκε πριν ή μετά το επιτρεπόμενο χρόνο, ή εκτός σειράς και το οποίο μπορεί με σιγουριά να  αναγνωρισθεί  από το Κριτή (Κριτές)  (ο οποίος έχει ορισθεί για τον εντοπισμό  των βελών), θα ακυρωθεί και ο αθλητής θα χάσει μόνο τους βαθμούς αυτού του βέλους. (Βλέπε επίσης άρθρο 7.6.9.)

 

7.4.3.      Εκτός από άτομα με ειδικές ανάγκες, όλοι οι τοξότες  πρέπει να ρίχνουν τα βέλη τους σε όρθια στάση και χωρίς υποστηρίγματα,  με τα πόδια τους εκατέρωθεν της γραμμής βολής, ή και τα δύο ποδια  επί της γραμμής βολής. 

 

7.4.4.      Σε καμμία περίπτωση το ίδιο βέλος δεν μπορεί να ριχθεί δύο φορές. Ένα βέλος όμως μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν έχει ριχθεί όταν:

 

7.4.4.1.   Το βέλος πέσει, ή δεν εγκαταλείψει κανονικά την χορδή και ένα μέρος του στελέχους παραμείνει  εντός της   ζώνης, μεταξύ της γραμμής βολής και της γραμμής  των τριών (3) μέτρων, υπό τον όρον βέβαια ότι δεν έχει σημειωθεί αναπήδηση.

 

7.4.4.2.  Το πρόσωπο του στόχου ή η πλάτη πέσουν από τον άνεμο (παρά την ικανοποιητική, για τους κριτές, στερέωσή τους). Οι Κριτές θα λάβουν οποιαδήποτε μέτρα θεωρούν απαραίτητα, και θα αναπληρώσουν το απαιτούμενο χρόνο για την βολή του σχετικού αριθμού των βελών. Εάν η πλάτη απλώς γλυστρίσει στο έδαφος, εναπόκειται  στους Κριτές να αποφασίσουν εάν και πως θα πρέπει να δράσουν.

 

7.4.5.     Όταν ένας τοξότης βρίσκεται στη γραμμή βολής, μπορεί να λαμβάνει προπονητικές πληροφορίες, όχι όμως μέσω ηλεκτρονικών μέσων, από την διεύθυνση της ομάδας του, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι κάτι τέτοιο δεν ενοχλεί τους άλλους αθλητές.

 

7.4.5.1.  ΣτονΟλυμπιακό Γύρο για Ομάδες, τα τρία αγωνιζόμενα μέλη της Ομάδας και ο προπονητής, μπορούν να αλληλοβοηθούνται προφορικά, είτε βρίσκονται στην γραμμή βολής είτε όχι. Κατά την διάρκεια της βολής μόνο ο  προπονητής μπορεί να συμβουλεύει  από το τη θέση του στο “τετράγωνο”.

 

7.4.6.    Οι βολές γίνονται μόνο προς μία κατεύθυνση.

 

7.4.7     Ο Αγώνας FITA Ανοικτού Χώρου  μπορεί να διεξαχθεί σε μία ή δύο συνεχόμενες ημέρες.  Στην περίπτωση που ο Αγώνας διεξάγεται σε δύο ημέρες, τότε οι μεγάλες αποστάσεις θα ολοκληρωθούν την πρώτη ημέρα και οι μικρές την δεύτερη ή και αντίστροφα.

 

7.4.8.    Ο Αγώνας Διπλό FITA Ανοικτού Χώρου,  θα διεξάγεται σε δύο ή τέσσαρις συνεχόμενες ημέρες.

 

7.4.9.    Όλα τα δοκιμαστικά βέλη θα ρίχνονται υπό την επίβλεψη του DOS  και δεν θα σημειώνονται (βέπε άρθρο 3.19. προπόνηση).  

 

7.4.10.   Στην περίπτωση ενός προγράμματος, το οποίο συμπεριλαμβάνει ένα Αγώνα FITA, καθώς επίσης και μερικά άλλα αγωνίσματα τα οποία θα πρέπει να διεξαχθούν εντός της ιδίας ημέρας, τότε ο Αγώνας  FITA  θα πρέπει να διεξαχθεί πρώτος

 

7.4.11.   Ο Ολυμπιακός  Γύρος θα διεξάγεται όπως ορίζεται στο άρθρο 4.4.1.4. Οι λεπτομέρειες αυτού του αγωνίσματος περιγράφονται  σε ξεχωριστές εκδόσεις της FITA. Οι εκδόσεις αυτές είναι το “FITA Organizeres Manual  of the Outdoor Target Archery Championships” και  “Description  of FITA  Olympic Round  for use in Olympic Round Competiitions”.

 

       

 

 

7.5.      ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΟΝΟΥ.

 

7.5.1.    Ένας, δύο, τρεις ή τέσσαρις τοξότες μπορούν να ρίχνουν την ίδια στιγμή στον ίδιο στόχο

 

7.5.1.1.  Εάν τρεις τοξότες  ρίχνουν ο καθένας ξεχωριστά  σε ένα  στόχο, τότε η σειρά θα είναι ABC, CAB, BCA κλπ.

 

7.5.1.2.  Εάν τέσσαρις τοξότες ρίχνουν ανά δύο σε  ένα στόχο, τότε η σειρά θα είναι AB-CD, CD-AB, AB-CD κλπ.

 

7.5.1.3.   Εάν τρεις ή τέσσαρις τοξότες ρίχνουν  ταυτόχρονα  στον ίδιο στόχο, η θέση  τους στη γραμμή βολής, θα είναι κοινής αποδοχής. Εάν δεν συμφωνήσουν  τότε ο  πρώτος τοξότης  που είναι εγγεγραμμένος στον στόχο ρίχνει αριστερά, ο δέυτερος στο μέσον και ο τρίτος στα δεξιά. Αντίστοιχη θα είναι η ανάθεση των θέσεων, στην περίπτωση τεσσάρων αγωνιζομένων.

 

7.5.1.4.   Όταν οι βολές διεξάγονται σε πολλαπλά πρόσωπα, ο κάθε τοξότης θα ρίχνει  τα βέλη  του στο   δικό του κέντρο.

            α). Με τρεις τοξότες  ανά στόχο, αυτός που κατέχει  την θέση στα αριστερά  θα ρίχνει στο κέντρο που βρίσκεται κάτω αριστερά,  αυτός που βρίσκεται στη κεντρική θέση  θα ρίχνει    στο πάνω  κέντρο, και εκείνος που είναι στα δεξιά στο κέντρο που βρίσκεται κάτω δεξιά.

            β). Με τέσσαρις  τοξότες ανά στόχο, ο αθλητής Α θα ρίχνει στο πρόσωπο πάνω αριστερά, ο Β στο πάνω δεξιά, ο C  στο κάτω αριστερά και ο D  στο κάτω δεξιά.

 

7.5.2.    Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα FITA  Ανοικτού Χώρου:

 

7.5.2.1.  Στους Προκριματικούς Αγώνες οι 2 ή 3 τοξότες θα ρίχνουν ταυτόχρονα στον ίδιο στόχο. Στις  μεγάλες  αποστάσεις θα ρίχνουν  βολές των έξι (6) βελών και στις μικρές θα ρίχνουν βολές  των τριών (3) βελών.

 

7.5.2.2.  Στο Ατομικό Ολυμπιακό Γύρο :

         α). Στις Φάσεις Αποκλεισμού και Τελικές φάσεις  η δεξιά/αριστερή θέση  του τοξότη  ορίζεται από τον πίνακα  που καθορίζει τα ζεύγη ( match-play chart) .  Κατά την διάρκεια    της πρώτης φάσης  του κατά ζεύγη  αγώνα,  ο αθλητής  της πάνω σειράς στον πίνακα κάθε ζευγαριού θα  κατέχει την αριστερή θέση στη συγκεκριμένη φάση. Ο πραγματικός ορισμός της θέσης για την αναμέτρηση  είναι επιλογή του  διοργανωτή.

         β). Στις 1/32 και 1/16 Φάσεις  Αποκλεισμού θα ρίχνουν δύο τοξ’οτες σε κάθε στόχο.Στην 1/8 Φαση Αποκλεισμού ο κάθε τοξότης θα ρίχνει  σε ξεχωριστό στόχο. Οι τοξότες θα πλησιάζουν μετά την κάθε βολή στους στόχους και θα συμμετέχουν στην βαθμολόγηση   και συλλογή των βελών τους.

         γ). Στην Τελική Φάση (στην ατομική αναμέτρηση,  βολές εναλλάξ),  ο κάθε τοξότης  θα ρίχνει σε ξεχωριστό   στόχο, αλλά δεν θα πλησιάζει στος στόχους για να συμμετάσχει στην βαθμολόγηση και συλλογή των βελών. Ο κάθε  τοξότης θα έχει ήδη ορίσει έναν  αντιπρόσωπό του, ο οποίος θα παρατηρεί την βαμολόγηση και θα συλλέγει  τα βέλη, τα οποία θα επιστρέφονται στον αθλητή μετά την ολοκλήρωση κάθε σειράς   μετά τη δεύτερη σειρά.

          δ). Στις εναλλάξ βολές ενός  ατομικού κατά ζέυγη αγώνα, η ρίψη νομίσματος (κορώνα/γράμματα) θα καθορισει την  σειρά  με την οποία θα ξεκινήσουν οι τιξότες την  πρώτη βολή, σειρά  η οποία στην συνέχεια θα εναλλάσσεται.

 

7.5.2.3. Στον Ολυμπιακό Γύρο  για τις Ομάδες (ταυτόχρονες  βολές):

          α). Μία Ομάδα αποτελείται από τρεις(3) η τέσσαρις (4) τοξότες.

          β). Όλα τα μέλη  της Ομάδας πρέπει να εχουν λάβει μέρος στο Γύροο Κατάταξης.

          γ). Ο ορισμός των τριών μελών που θα αποτελέσουν την  Ομάδα, πρέπει να γίνεται πριν από την έναρξη του πρώτου αγώνα   της Προκριματικής   Φάσης.

          δ). Το τέταρτο μέλος της Ομάδας, ή ένα αντικατεστημένο μέλος  της, θα πρέπει να περιμένει  σε ένα “κουτί”  πίσω από το “κουτί” του προπονητή.  Στην περίπτωση   που ο τέταρτος  τοξότης είναι ανάπηρος σε αναπηρική καρέκλα,  τότε μπορεί να περιμένει στη γραμμή βολής μπροστά από το “κουτί” του προπονητή.

           ε). Μία Ομάδα μπορεί να αντικαταστήσει  έναν τοξότη, σε οποιαδήποτε στιγμή μεταξύ των βολών.

          στ). Στις Φάσεις Αποκλεισμού και Τελικές  Φάσεις  η αριστερή/δεξιά θέση των Ομάδων, ορίζεται από τον πίνακα  που καθορίζει τα ζεύγη ( match-play chart) .  Κατά την διάρκεια    της πρώτης φάσης  του κατά ζεύγη  αγώνα,  ο πρώτος τοξότης στον πίνακα κάθε ζευγαριού, θα  κατέχει την αριστερή θέση στη συγκεκριμένη φάση. Ο πραγματικός ορισμός της θέσης σε κάθε φάση  είναι επιλογή του  διοργανωτή.

           ζ). Και οι δύο ομάδες θα αρχίσουν κάθε βολή της αναμέτρησης, με τους τρεις τοξότες τους  πίσω από την γργαμμή του ενός μέτρου. Μόνο όταν ο DOS αρχίζει  την αναμέτρηση  και την χρονομέτρηση τότε, ο πρώτος τοξότης μπορεί να περάσει μπροστά από την γραμμή του 1-μέτρου.

           η). Οι τρεις τοξότες της Ομάδας θα ρίξουν τρία βέλη  με την σειρά που αυτοί θα επιλέξουν.

            θ).Ένας τοξότης θα καταλάβει την θέση του στη γραμμή  βολής, ενώ οι άλλοι δύο συναθλητες του θα παραμείνουν πίσω από την γραμμή του ενός μέτρου.  Μόνο ένας τοξότης τη φορά  μπορεί  να βρίσκεται μπροστά από την γραμμή του ενός μέτρου.

           ι). Οι τοξότες σε αναπηρικά καροτσάκια μπορούν να   παραμένουν καθ’ όλη την διάρκεια  του χρόνου στη γραμμή βολής. Δείχνουν ότι τελείωσαν  τις βολές τους τοποθετώντας  το τόξο πάνω στα γόνατά τους . (βλέπε παράρτημα 8: ανάπηροι   αθλητές.).

           κ) Οι  τοξότες δεν πρέπει να βγάζουν τα βέλη τους από τη φαρέτρα, πρωτού καταλάβουν την θέση τους στη γραμμή βολής.

           λ). Η  παραβίαση αυτών των κανονισμών θα τιμωρείται  όπως ορίζεται στο άρθρο 7.8. και στο Εγχειρίδιο του   Διοργανωτή Πρωταθλημάτων Ανοικτού Χώρου.

 

7.5.2.4.  Στην Τελική Φάση του Ολυμπιακού Γύρου γιά Ομάδες (βολές εναλλάξ):

           α). Και οι δύο Ομάδες θα αρχίζουν κάθε βολή της αναμέτρησής τους με όλους τους αθλητές (3),  πίσω από την γραμμή του 1-μέτρου.

           β). Ο νικητής που θα προκύψει από τη  ρίψη ενός νομίσματος (κορώνα-γράμματα)  . θα αποφασίσει την σειρά με την οποία θα ρίξουν οι ομάδες στην πρώτη βολή. Η ομάδα με την χαμηλότερη βαθμολογία θα αρχίσει τις βολές  στην δέυτερη και τρίτη  βολή  της αναμέτρησης. Στην περίπτωση  που δύο ομάδες ισοβαθμούν τότε η ομάδα που ξεκίνησε  την αναμέτρηση θα ρίξει πρώτη.

            γ). Όταν η πρώτη ομάδα ρίξει τρία βέλη και ο αθλητής επιστρέψει πίσω από την γραμμή του 1-μέτρου,  η μέτρηση του χρόνου σταματάει με το χρονόμετρο  να  εμφανίζει το χρόνο  που της απομένει.

             δ). Όταν η βαθμολογία του τελευταίου βέλους εμφανισθεί στον πίνακα αποτελεσμάτων που βρίσκεται στον στόχο,  τότε ο χρόνος της δεύτερης ομάδας αρχίζει να τρέχει και ο πρώτος τοξότης μπορεί να περάσει  τη γραμμή του 1-μέτρου και να αρχίσει τις βολές.

            ε).  Αυτό επαναλαμβάνεται έως ότου η κάθε ομάδα ολοκληρώσει την ρίψη  των εννέα (9) βελών ή λήξει ο χρόνος.

        

7.5.3.    Το Ολυμπιακό Αγώνισμα σε άλλες Οργανώσεις.

          Βλέπε 7.5.2 αλλά:

        α). Στους 1/8 Φαση Αποκλεισμού  ο Διοργανωτής μπορεί να ορίσει ένα ή δύο τοξότες σε ένα στόχο. Θα πηγαίνουν στον στόχο για να λάβουν μέρος στην βαθμολόγηση και συλλογή των βελών.

         β). Στο 1/4 Τελικό Γύρο  θα υπάρχει μόνο ένας τοξότης ανά στόχο. Κατά την κρίση του Διοργανωτή οι αναμετρήσεις μπορεί να διεξάγονται ταυτόχρόνως. Σε αυτή την περίπτωση  οι αθλητές θα μεταβαίνουν  στους στόχους  και θα συμμετέχουν στην βαθμολόγηση και συλλογή των βελών  και στήν περίπτωση που δεν υπάρχει ένας ικανοποιητικός αριθμός χρονομέτρων  για την ατομική μέτρηση του χρόνου τότε ο DOS θα ελέγχει τις αναμετρήσεις συλλογικά.

          γ). Σε όλους τους άλλους Τελικούς Γύρους (προσωπικές αναμετρήσεις, εναλλάξ βολές), κάθε τοξότης  θα ρίχνει σε ξεχωριστό στόχο και δεν θα μεταβαίνει στους στόχους για να συμμετάσχει στην βαθμολόγηση και συλλογή των βελών. Κάθε τοξότης θα έχει ήδη ορίσει έναν  εκπρόσωπό του,   ο οποίος θα παρατηρεί  την βαθμολόγηση και συλλογή των βελών. Τα βέλη θα επιστρέφονται στους αγωνιζόμενους  μετά την ολοκλήρωση κάθε σειράς μετά την δεύτερη σειρά.

 

7.5.4.    ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ

 

7.5.4.1.  Σαράντα δευτερόλεπτά είναι ο  επιτρεπόμενος  χρόνος  σε ένα τοξότη για τη ρίψη ενός βέλους στις  εναλλασσόμενες βολές  στις αναμετρήσεις του Ολυμπιακού Γύρου προκειμένου να σπάσουν μία ισοβαθμία ή να ρίξουν υπολοιπόμενα βέλη.

 

7.5.4.2.  Ενα λεπτό  είναι ο επιτρεπόμενος  χρονος  που δίνεται σε μία ομάδα για την ρίψη τριών  βελών, ένα βέλος από κάθε τοξότη,  στον Ολυμπιακό  Γύρο  για Ομάδες, προκειμένου  να σπάσει μία ισοβαθμία.

 

7.5.4.3.  Δύο λεπτά είναι ο χρόνος που δίνεται σε έναν τοξότη για την ρίψη τριών (3) βελών.

 

7.5.4.4.  Τρία λεπτά είναι ο χρόνος που δίνεται σε μία ομάδα  στον Ολυμπιακό Γύρο  για Ομάδες, για τη ρίψη εννέα  (9) βελών.

 

7.5.4.5.  Τέσσερα λεπτά θα είναι ο επιτρεπόμενος χρόνος σε ένα τοξότη για τη  ρίψη μίας βολής έξι (6) βελών.

 

7.5.4.6.  Το χρονικό όριο μπορεί να επεκταθεί, ανάλογα με τις συνθήκες (βλέπε άρθρο 7,7,1,11,)

 

7.5.4.7.  Ενά οπτικό προειδοποιητικό σήμα πρέπει να δίνεται τριάντα  (30”) δευτερόλεπτα  πριν τη λήξη του χρόνου , με εξαίρεση   την Τελική φάση του Ολυμπιακού Γύρου όταν οι αθλητές εναλλάσσουν τις ρίψεις.

 

7.5.5.    Οπτικά σήματα  πρέπει να τοποθετούνται και στις δύο πλευρές  του αγωνιστικού χώρου και εάν είναι αναγκαίο και στον  διαχωριστικό διάδρομο  μεταξύ ανδρών και γυναικών, έτσι ώστε να είναι ορατά τόσο από τους δεξιόχειρες όσο και τους αριστερόχειρες τοξότες. Πρεπει να  τοποθετούνται μπροστά από την γραμμή βολής, στις δύο πλευρές του αγωνιστικού χώρου αλλά και στον ελεύθερο διάδρομο, σε οποιαδήποτε  απόσταση  μικρότερη των τριάντα (30) μέτρων, αλλά ορατά από όλους τους αθλητές  που βρίσκονται στην γραμμή βολής. 

 

7.5.6.   Όταν οι βολές ρυθμίζονται με Πλάκες: δύο πλάκες είναι αναγκαίες στον διαχωριστικό διάδρομο .ωστε  η ίδια πλευρά (κίτρινη  ή εναλλασσόμενες κίτρινες και μαύρες γραμμές) των πλακών να είναι ορατή  ταυτοχρόνως  τόσο από τους  άνδρες όσο και τις γυναίκες. Η πλευρά με τις εναλλασσόμενες κίτρινες και μαύρες γραμμές θα στρέφεται προς τους αθλητές μόνο σαν προειδοποιητικό σήμα ότι  απομένουν,  τριάντα δευτερόλεπτα για τη λήξη του χρόνου. Σε όλες τις άλλες χρονικές  περιόδους πρέπει να είναι γυρισμένη προς τους αγωνιζόμενους η κίτρινη πλευρά.

 

7.5.7.    Όταν οι βολές ελγχονται με φώτα (με εξαίρεση την Τελική  Φάση  του Ολυμπιακού Γύρου):

 

ΚΟΚΚΙΝΟ Ο Διευθυντής Βολής  θα δίνει δύο ηχητικά σήματα προς τη σειρά των τοξοτών  οι οποίοι πρέπει να ξεκινήσουν τις βολές τους (A.B.C.ή AB,CD ανάλογα με το σύστημα που εφαρμοζεται) ώστε να προχωρήσουν όλοι μαζί  και να καταλάβουν τις θέσεις τους στη γραμμή βολής (Με εξαίρεση τον  Ολυμπιακό Γύρο για τις Ομάδες).

 

ΠΡΑΣΙΝΟ. Αφού παρέλθουν είκοσι  (20”) δευτερόλεπτα (δέκα (10”) δευτερόλεπτα σε όλες τις απ’ ευθείας αναμετρήσεις) τότε ο DOS θα δώσει ένα ηχητικό σήμα προκειμένου να ξεκινήσουν οι βολές.

 

ΚΙΤΡΙΝΟ   Αυτό το φώς θα ανάψει  όταν απομένουν  μόλις τριάντα (30”) δευτερόλεπτα.

 

ΚΟΚΚΙΝΟ ‘Οταν ανάψει αυτό το φώς, σημαίνει ότι ο χρόνος έχει λήξει (βλέπε άρθρο 7.5.4.) και δύο ηχητικά σήματα θα δοθούν, για να δείξουν ότι οι βολές πρέπει να σταματήσουν, ακόμα και στην περίπτωση που δεν έχουν ριφθεί όλα τα βέλη.   Ο οποιοσδήποτε τοξότης βρίσκεται ακόμα στη γραμμή βολής, πρέπει να επιστρέψει αμέσως πίσω από τη γραμμή βολής και  ταυτοχρόνως η επόμενη ομάδα αθλητών, η οποία πρέπει σύμφωνα με το σύστημα  να ξεκινήσει τις βολές της, θα προχωρήσει και θα καταλάβει  τις θέσεις στη γραμμή βολής, περιμένοντας  το πράσινο φώς προκειμένου να αρχίσει τις  βολές:  η όλη διαδικασία θα επαναληφθεί ως ανωτέρω και ούτω καθ’ εξής,  έως ότου όλες οι ομάδες ολοκληρώσουν  τις βολές τους. Όταν έξι βέλη ριχθούν σε δύο σειρές των τριών  βελών, η παραπάνω διαδικασία θα επαναληφθεί πρωτού προχωρήσουν στη φάση βαθμολόγησης. Όταν το κόκκινο φώς ανάβει  μετά από  μία βολή των τριών ή έξι  (ή δύο βολές των τριών βελών), ή εννέα βελών (3Χ3 βέλη στο Ομαδικό Αγώνισμα), σύμφωνα με τις αποστάσεις ή το είδος του αγωνίσματος  που διξάγεται,  τότε τρία ηχητικά σήματα θα δοθούν, ώστε να ξεκινήσει η βαμολόγηση των βελών.

 

7.5.8.    Όταν όλοι οι τοξότες τελειώσουν τις βολές τους  πριν τη λήξη του χρόνου και η γραμμή βολής είναι αδεια,  τότε το επόμενο σήμα για αλλαγή σειράς ή για  βαθμολόγηση θα δοθεί αμέσως.

 

7.5.9.        Είκοσι (20”) δευτερόλεπτα  θα δίνονται στους τοξότες για να εκκενώσουν

και στην επόμενη σειρά αθλητών  να καταλάβει τις  θέσεις της στη γραμμή βολής, στην έναρξη  καθε σειράς ρίψρων, και  η φάση αυτή θα υποδεικνύεται  όπως είδαμε στο άρθρο 7.5.7.   με δύο ηχητικά σήματα. Κανένας τοξότης δεν πρέπει να βρίσκεται στη γραμμή βολής παρά μόνο όταν δοθεί το πρέπον  σήμα  όταν λειτουργούν τα φώτα.

 

7.5.10.   Στις ατομικές αναμετρήσεις με εναλλασσόμενες βολές και οι δύο τοξότες θα καταλάβουν τις θέσεις τους στη γραμμή βολής. Στο τέλος της περιόδου των δέκα (10”) δευτερολέπτων  ένα ηχητικό σήμα θα αρχίσει την μέτρηση  της περιόδου βολής των σαράντα (40”) δευτερολέπτων  για  τον πρώτο αγωνιζόμενο  τοξότη. Μόλις ριφθεί ένα βέλος και η βαμολόγηση εμφανισθεί τοτε ένα ηχητικό σήμα θα δοθεί για να αρχίσει η μέτρηση του χρόνου για τον δέυτερο τοξότη. Οι τοξότες  θα συνεχίσουν να εναλλάσσουν τις βολές τους,  έως ότου κάθε αγωνιζόμενος ρίξει τρία βέλη. Η προαναφερθείσα διαδικασία  είναι υποχρεωτική  στην Τελική Φάση των Πρωταθλημάτων FITA.

 

7.5.11.    Στην περίπτωση που οι βολές διακοπούν  για οποιαδήποτε αιτία, τότε ο χρόνος θα αναπροσαρμοστεί:

 

7.5.11.1. Σαράντα (40”) δευτερόλεπτα  θα δοθούν για κάθε βέλος στην Ατομική Φάση του Ολυμπιακού Γύρου.

 

7.5.11.2. Στην Ομαδική Φάση    του Ολυμπιακού Γύρου  στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα,  το χρονόμετρο θα αναπροσαρμοσθεί  στο χρόνο  που απέμενε όταν διεκόπη ο αγώνας, προσθέτοντας πέντε (5”) δευτερόλεπτα. Οι ρίψεις θα επαναληφθούν από τη γραμμή βολής.

 

7.5.11.3.  Στην Ομαδική Φάση του Ολυμπιακού Γύρου σε άλλες διοργανώσεις θα  δίνονται  είκοσι (20”) δευτερόλεπτα   για κάθε βέλος. Οι ρίψεις θα επαναληφθούν από τη γραμμή βολής.

 

7.5.12.   Η σειρά βολής μπορεί να αλάξει προσωρινά  στην περίπτωση  που υπάρξει ανάγκη αλλαγής χορδής η άλλων βασικών επιδιορθώσεων  στο υλικό. Εάν ωστόσο μία τέτοια κατάσταση καταστεί αναγκαία  όταν ο τοξότης βρισκεται ήδη στη γραμμή βολής, ο αθλητής μπορεί να οπισθοχωρήσει  και ταυτοχρόνως  να καλέσει ένα κριτή χρησιμοποιώντας  την σημαία, ή  όποιο άλλο αντικείμενο υπάρχει γι’ αυτό τον σκοπό. Οι κριτές αφού βεβαιωθούν  ότι δικαιολογημένα ο τοξότης  εγκατέλειψε την γραμμή βολής, θα κανονίσουν με τον DOS, ο αθλήτης αυτός να ρίξει τα υπολειπόμενα βέλη  της βολής  πρωτού δώσει το σήμα για να αρχίσει η φάση της βαθμολόγησης. Μία ανακοίνωση  για το συμβάν,  μέσω της μεγαφωνικής εγκατάστασης       θα ενημερώσει τους άλλους αγωνιζόμενους για την καθυστέρηση. Η παραπάνω διαδικασία δεν εφαρμόζεται  στην Προκριματική και Τελική Φάση του Ολυμπιακού Γύρου  όπως  επισημαίνεται στο άρθρο 7.4.2.4.

 

7.5.13.  Οι διοργανωτές μπορεί να κανονίσουν ώστε γυναίκες και άνδρες να ρίχουν χωριστά και σε διαφορετικές χρονικές περιόδους  στους ίδιους στόχους.

 

 

7.6.       ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

 

7.6.1.    Πρπει να υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός σημειωτών, ώστε να διασφαλίζεται η ύπαρξη ενός σημειωτή σε κάθε στόχο.  Οι σημειωτές αυτοί μπορεί να είναι  και αγωνιζόμενοι τοξότες, όταν υπάρχουν πειρσσότεροι του ενός, ανά στόχο. Ενας σημειωτής θα ορίζεται για κάθε στόχο. 

 

7.6.2.    Στις αποστάσεις  των 90, 70, ή 60 μέτρων  στα Πρωταθλήματα FITA  και και σε άλλους Αγώνες η  βαθμολόγηση  θα γίνεται μετά το πέρας κάθε δεύτερης βολής τριών (3) βελών η μίας βολής των έξι (6) βελών.

 

7.6.3.    Στις αποστάσεις των 50 και 30 μέτρων  η βαθμολόγηση  θα γίνεται μετά το πέρας κάθε βολής  τριών (3) βελών.

 

7.6.4.        Στην Προκριματική Φάση του Ολυμπιακού Γύρου  η αξία κάθε βέλους θα ανακοινώνεται από  τον τοξότη. Στην περίπτωση  που στον στοχο υπάρχει μόνο ένας τοξότης,  τότε η ανακοίνωση θα πρέπει να πιστοποιείται από ένα κριτή.

7.6.5.        Στην Προκριματική Φάση του Ολυμπιακού Γύρου για Ομάδες η βαθμολόγηση θα είναι αθροιστική  για τα εννέα βέλη της κάθε ομάδας , και ο κάθε τοξότης μπορεί να μεταβαίνει στο στόχο, ένας από κάθε ομάδα θα ανακοινώνει την αξία κάθε βέλους, την οποία θα πιστοποιεί ένας κριτής. (βλέπε 7.6.17.).

 

7.6.6.    Οι σημειωτές   θα καταγράφουν την αξία των βελών  σε ειδικές κάρτες, όπως θα ανακοινώνονται από τον τοξότη  στον οποίον ανήκουν,  αρχίζοντας από το βέλος με την μεγαλύτερη αξία  και τελειώνοντας  με εκείνο που έχει την κατώτερη. Οι άλλοι τοξότες που αγωνίζονται στον ίδιο στόχο, θα ελέγχουν την αξία κάθε βέλους που ανακοινώνεται.

 

7.6.7.    Στην Τελική Φάση του Ολυμπιακού Γύρου, η αξία των βελών  με την σειρά που έχουν ριφθεί, θα προσδιορίζεται από τους σημειωτές κριτές.  Αυτές οι ανεπίσημα κετεγραμμένες αξίες, θα ελέγχονται και θα διορθώνονται ,  εάν χρειάζεται, από τον Κριτή του Στόχου, όταν  πραγματοποιηθεί   στον στόχο  η επίσημη τελική βαθμολόγηση. Ο εκπρόσωπος του τοξότη, σε περίπτωση αμφισβητούμενης αξίας του βέλους, μπορεί να ζητήσει τη γνώμη δεύτερου ή και τρίτου κριτή.

 

7.6.8.    Ούτε το πρόσωπο, ούτε τα βέλη πρέπει να αγγίζονται, έως ότου όλα τα βέλη στο στόχο, καταγραφούν.

 

7.6.9.   Εάν περισσότερα από τρία  (3) βέλη (ή έξι (6) ανάλογα με την περίπτωση) που ανήκουν στον ίδιο αγωνιζόμενο τοξότη,  ή όμάδα,   βρεθούν στον στόχο ή στο έδαφος στους διαδρόμους των στόχων, μόνο τα τρία (ή  έξι, ή εννέα, ανάλογα με την περίπτωση), με την χαμηλότερη αξία θα καταγραφούν. Τοξότες ή Ομάδες που θα  βρεθούν να το επαναλάβουν μπορεί να διαγραφούν.

 

7.6.10.  Ένα βέλος θα σημειώνεται σύμφωνα με τη θέση  που θα έχει το  στέλεχος του βέλους  στο πρόσωπο τους στόχου. Στην περίπτωση  που το στέλεχος αγγίζει δύο χρώματα ή τις διαχωριστικές γραμμές μεταξύ δύο βαθμολογητέων ζωνών,  τότε θα  βαθμολογείται  με την  αξία  της υψηλότερης ζώνης που επηρεάζεται.

 

7.6.11.   Στην περίπτωση που ένα κομμάτι του προσώπου του στόχου λείπει (έχει σχισθεί), περιλαμβάνοντας  τη διαχωριστική γραμμή, ή το σημείο όπου δύο χρώματα συναντώνται, ή  έχει μετατωπισθεί η διαχωριστική γραμμή από το βέλος, τότε για να κριθεί η αξία του βέλους, το οποίο έχει κτυπήσει ένα τέτοιο σημείο,θα χρησιμοποιείται  μία φανταστική καμπύλη γραμμή.

 

7.6.12.  Αφού τα βέλη βαθμολογηθούν και αφαιρεθούν από το στόχο τότε όλες οι τρύπες  πρέπει να σημειώνονται με προσοχή.

 

7.6.13...Βέλη τα οποία έχουν καρφώθεί  στον στόχο αλλά  δεν φαίνονται στο πρόσωπο, μπορούν να βαθμολογηθούν   μόνο από ένα κριτή.

 

7.6.14.   Ένα βέλος το οποίο κτυπά :

7.6.14.1. το στόχο και αναπηδά, θα σημειώνεται σύμφωνα με το σημείο επαφής του με το πρόσωπο, υπό την προϋπόθεση  ότι όλες οι τρύπες των βελών έχουν σημειωθεί και μία ασημείωτη  τρύπα, ή άλλο σημάδι, μπορεί να εντοπισθεί:

 

              Όταν σημβαίνει μία αναπήδηση βέλους:

         α). Με  τους τοξότες να ρίχνουν ένας-ένας  σε κάθε στόχο, ο τοξότης, του οποίου το βέλος αναπήδησε, αφού συμπληρώσει  την βολή των τριών η έξι βελών, θα παραμείνει στη γραμμή βολής  με την σημαία υψωμένη πάνω από το κεφάλι του, σαν σήμα προς τους κριτές.

 

          β). Με περισσότερους από ένα τοξότες να ρίχνουν ταυτόχρονα σε κάθε  στόχο, μόλις συμβεί η αναπήδηση, τότε όλοι οι τοξότες του στόχου θα σταματήσουν  τις ρίψεις και  θα παραμείνουν στη γραμμή βολής, υψώνοντας τη σημαία  πάνω από το κεφάλι τους.

 

Όταν όλοι οι αγωνιζόμενοι τοξότες αυτής της σειράς  που βρίσκονται στη γραμμή βολής ολοκληρώσουν τη ρίψη των βελών τους, ή  εκπνεύσει ο επιτρεπόμενος  χρόνος, ο   DOS   θα διακόψει τις βολές.  Ο τοξότης στον οποίο ανήκει το βέλος που αναπήδησε, θα προχωρήσει στο στόχο μαζί με ένα κριτή, ο οποίος θα κρίνει το σημείο πρόσκρουσης , θα καταγράψει  την αξία,  θα  σημειώσει την τρύπα και αργότερα θα συμετάσχει στην βαθμολόγηση της βολής.  Το βέλος που αναπήδησε  θα παραμείνει πίσω από το στόχο,  έως ότου λήξει η βαθμολόγηση της βολής. Οταν  εκκενωθεί και πάλι ο αγωνιστικός χώρος,  ο DΟS θα δώσει το σήμα για τη συνέχιση των βολών. Όταν περισσότεροι από ένα τοξότες ρίχνουν ταυτόχρονα στον ίδιο στόχο, οι αθλητές  θα ολοκληρώσουν την βολή τους των τριών η έξι  βελών, πρωτού ξαναρχίσουν οι ρίψεις. Εν τω μεταξύ κανένας άλλος τοξότης δεν πρέπει να βρίσκεται στη γραμμή βολής.

 

7.6.14.2. Κτυπά το στόχο και κρέμεται από αυτόν, τότε  θα πρέπει ο τοξότης,  ή οι  τοξότες πουριχνουν  σε αυτό το στόχο να σταματούν αμέσως τις ρίψεις και να κάνουν σήμα με τη σημαία.  Μόλις οι άλλοι τοξότες  που βρίσκονται στη γραμμή βολής ολοκληρώσουν  τη συγκεκριμένη σειρά ρίψεων, ένας κριτής  με τον αθλητή θα καταγράψουν την αξία του βέλους, θα το απομακρύνουν από το στόχο, θα σημειώσουν την τρύπα και θα το τοποθετήσουν πίσω από το στόχο. Ο τοξότης ή οι τοξότες του στόχου θα ρίξουν τα υπόλοιπα βέλη της σειράς,   πρωτού ο DOS δώσει το σήμα για να συνεχισθεί ο αγώνας.

 

7.6.14.3. Κτυπά τον στόχο και διαπερνά  εντελώς την πλάτη, υπό την προϋπόθεση ότι όλες οι τρύπες έχουν σημειωθεί  και ότι μία ασημείωτη τρύπα μπορεί να εντοπισθεί, θα μετρήσει ανάλογα με την αξια της τρύπας που εντοπίσθηκε.

 

7.6.14.4. Ένα βέλος που βρίσκεται στον διάδρομο ή  στο έδαφος πίσω από  τον στόχο και το οποίο έχει αναφερθεί ότι αναπήδησε η διαπέρασε τον στόχο, θα πρέπει πρώτα κατά την κρίση του κριτή να έχει κτυπήσει τον στόχο. Στην περιπτωση που έχει συμβεί μία αναπήδηση ή το βέλος διαπέρασε τον στόχο, αλλά  βρεθούν στο πρόσωπο   ασημείωτες, περισσότερες από μία τρύπες,  τότε το βέλος θα βαθμολογηθεί με  την αξία της ασημείωτης τρύπας με την χαμηλότερη αξία.

 

7.6.14.5. Όταν ένα βέλος κτυπήσει ένα άλλο βέλος στο nock  και παρμείνει σφηνωμένο σε αυτό, τότε θα λάβει την αξία του βέλους στο οποίο βρίσκεται σφηνωμένο.

 

7.6.14.6. Όταν ένα βέλος κτυπήσει ένα άλλο βέλος, παρακλίνει της πορείας του  και στη συνέχεια καρφωθεί στο στόχο , θα βαθμολογηθεί  σύμφωνα με την θέση στην οποία καρφώθηκε  στον στόχο.

 

7.6.14.7. Όταν  κτυπήσει ένα άλλο βέλος και αναπηδήσει  θα βαθμολογηθεί με την αξία του βέλους το οποίο κτύπησε, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι το βέλος αυτό  μπορεί να εντοπισθεί.

 

7.6.14.8. Όταν ένα βέλος καρφωθεί σε ένα άλλο  προσωπο που δεν είναι εκείνο στο οποίο  ρίχνει ο αθλητής,  τότε  θα θεωρηθεί  σαν βέλος της συγκεκριμένης σειράς και θα θα βαθμολογηθεί σαν μία αποτυχία, με μηδέν (0).

 

7.6.14.9. Στον Ολυμπιακό Γύρο  οι αναπηδήσεις βελών και τα βέλη που διαπερνούν ή κρέμονται από τον στόχο, δεν θα σταματούν τον αγώνα.

 

7.6.15.   Ο DOS θα πρέπει να διασφαλίζει  ότι μετά την βαθμολόγηση  και συλλογή των βελών, αλλά  και πρωτού δοθεί το σήμα για την συνέχιση του αγώνα, δεν έχουν μείνει άλλα  βέλη  πάνω στους στόχους   Εάν αυτό εξ’ απροσεξίας συμβεί, οι ρίψεις δεν θα διακοπούν. Ο τοξότης μπορεί να ρίξει σε αυτή τη βολή με άλλα βέλη ή να ρίξει  τα χαμένα βέλη,  αφού ολοκληρωθούν οι βελές στη συγκεκριμένη απόσταση. Στην περίπτωση αυτή ένας Κριτής θα πρέπει να συμμετάσχει στη βαθμολόγηση μετά από τη συγκεκριμένη  βολή,  ώστε να βεβαιωθεί ότι τα βέλη τα οποία είχαν παραμείνει στο στόχο είχαν  ελεγχθεί και καταγραφεί στην κάρτα βαθμολόγησης του αθλητή, πρωτού αρχίσει η συλλογή των βελών.

 

7.6.16.   Στην περίπτωση που ένα τοξότης αφήσει τα βέλη του στο έδαφος στην περιοχή του στόχου, μπορεί να χρησιμοποιήσει άλλα βέλη, υπό την προϋπόθεση ότι θα ειδοποιήσει ένα κριτή πρωτού αρχίσει τις ρίψεις.

 

7.6.17.   Στους Αγώνες Τοξοβολίας, οι αγωνιζόμενοι  τοξότες μπορούν να εξουσιοδοτήσουν  για την βαθμολόγηση και συλλογή των βελών τους, τον Αρχηγό της  Ομάδος    τους, ή κάποιο άλλο συναθλητή τους από τον ίδιο στόχο, υπό την προϋπόθεση ότι οι ίδιοι δεν θα πλησιάσουν τους στόχους (π.χ. αθλητές με αναπηρία).

 

7.6.18.   Οι κάρτες βαθμολόγησης θα πρέπει να υπογράφονται  από τον τοξότη εφ’όσον αυτός  συμφωνεί με την αξία του κάθε βέλους. Στην περίπτωση που ο σημειωτής μετέχει στις βολές  τότε η κάρτα του θα πρέπει να υπογρφεται  από κάποιον άλλο τοξότη του ιδίου στόχου.

 

7.6.19.   Στην περίπτωση ισοβαθμίας η κατάταξη  των αποτελεσμάτων θα γίνεται με την εξής σειρά:

 

7.6.19.1. Για ισοβαθμίες που σημειώνονται σε όλα τα αγωνίσματα με εξαίρεση εκείνων που αναγράφοναι κάτωθι (7.6.19.2.):

             -Στο Ατομικό και Ομαδικο:

                      -Το μεγαλύτερο αριθμό βαθμολογημένων βελών.

                      -Το μεγαλύτερο αριθμό βελών που έχουν πετύχει το  δέκα (10).

                      -Το μεγαλύτερο αριθμό βελών που έχουν πετύχει την  εσωτερική                

                        ζώνη του δέκα (Χ).

                      -Εάν μετά από αυτά εξακολουθεί να υπάρχει ισοβαθμία οι  τοξότες

                        θα ανακηρυχθούν ισόπαλοι; αλλά για σκοπούς κατάταξης  π.χ. για

                        τη θέση στον πίνακα των αναμετρήσεων στην Προκριματική Φάση,

                         η ρίψη ενός νομίσματος θα αποφασίσει για την κατάταξη.

 

7.6.19.2.        Για ισοβαθμίες που αφορούν στην είσοδο της Προκριματικής Φάσης, την πρόκριση από το ένα στάδιο  του αγώνα στο επόμενο, ή για την κατάταξη στη ζώνη μεταλλίων  μετά τις αναμετρήσεις, θα υπάρχουν shoot-offs  (απ’ ευθείας αναμετρήσεις με επιπλέον  βέλη) για την ανάδειξη του νικητή (χωρίς να λαμβάνεται υπ’όψιν ο αριθμός των επιτυχιών, των 10 και των Χ.  

 

              -Στο ατομικό:

 

                       -Η βαθμολογία μίας αναμέτρησης   με την ρίψη ενός βέλους (με

                        μέγιστο τρεις αναμετρήσεις).

                       -Στην περίπτωση που εξακολουθεί να  υπάρχει ισοβαθμία μετά την

                        τρίτη αναμέτρηση, το βέλος που βρίσκεται πιο κοντά στο κέντρο,

                        θα αναδείξει τον νικητή.

                       -Διαδοχικές αναμετρήσεις  του ενός βέλους, με το πλησιέστερο

                        προς το κέντρο βέλος θα συνεχισθούν έως ότου αναδειχθεί ο             

                        νικητής.

 

               -Στο ομαδικό:

 

                       -Η βαθμολογία μιάς αναμέτρησης  με την ρίψη τριών βελών (ένα  

                        από κάθε αθλητή και μέγιστο τρεις αναμετρήσεις).

                       -Στην περίπτωση που εξακολουθεί να υπάρχει ισοβαθμια μετά την

                        τρίτη αναμέτρηση, η ομάδα της οποίας το βέλος θα βρίσκεται πιό

                        κοντά στο κέντρο θα αναδειχθεί νικήτρια.

                       -Στην περίπτωση που υπάρχει ακόμα ισοπαλία, τότε το δεύτερο (ή

                        και τρίτο) πλησιέστερο στο κέντρο, βέλος θα αναδείξει τον νικητή.

                       -Εάν κριθεί απαραίτητο, η βαθμολογία  μίας νέας αναμέτρησης                                 

                        μίας σειράς τριών βελών (ένα από κάθε αθλητή) και η δοκιμασία του                            

                        πλησιέστερου βέλους στο κένρο  θα  αναδείξει τον νικητή.

                      -Το χρονικό όριο για την αναμέτρηση μίας βολής  θα είναι το 1/3 του

                        χρόνου που δίνεται κανονικά. 

 

7.6.19.3. Οι αναμετρήσεις για την ανάδειξη του νικητή στις ισοβαθμίες  για την είσοδο  στην προκριματική Φάση θα διεξάγονται  στην τελευταία απόσταση που ρίχθηκαν βέλη και αμέσως μετά τον έλεγχο των αποτελεσμάτων για την Προκριμτική Φάση.

 

7.6.19.4. Μέχρι να υπάρξει επίσημη ανακοίνωση για τις αναμετρήσεις, οι τοξότες θα πρέπει να πραμείνουν στον αγωνιστικό χώρο. Οι τοξότες οι οποίοι δεν θα παρευρεθούν στην ανακοίνωση μίας αναμέτρησης θα θεωρηθούν οι χαμένοι της αναμέτρησης.

 

7.6.20  . Η κατάταξη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα  θα ακολουθήσει την ανωτέρω διαδικασία (για περισσότερες πληροφορίες βλέπε  το Εγχειρίδιο Διοργανωτών Αγώνων Τοξοβολίας Ανοικτού Χώρου Παράρτημα ΙΙ).

 

7.6.21.    Η κατάταξη σε άλλους Αγώνες  θα ακολουθήσει την ανωτέρω διαδικασία, πάντως οι τοξότες εκείνοι οι οποίοι αποκλείσθηκαν   κατά την διάρκεια του Ολυμπιακού Γύρου με την ίδια βαθμολογία, θα καταταχθούν στην ίδια θέση (χωρίς να ληφθούν υπ’ όψιν οι επιτυχίες τα 10 και τα Χ.

 

7.6.22.    Στο τέλος μίας διοργάνωσης η Οργανωτική Επιτροπή πρέπει να παρέχει  ένα πλήρη κατάλογο αποτελεσμάτων σε όλους τους συμμετέχοντες: Τοξότες, Αρχηγούς Ομάδων, Μέλη του Συμβουλίου, Αντιπροσώπους  της Συνέλευσης οι οποίοι παρευρέθηκαν στον αγώνα, Κριτές  και στο Διευθυντή Βολής (DOS). 

                        -                 

7.7.      ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

 

7.7.1.    Η Επιτροπή Κριτών της FITA  θα ορίσει έναν Διευθυντή Βολής (DOS)  ο οποίος εάν είναι δυνατόν θα είναι κριτής, Δεν θα συμετάσχει στις βολές και στα καθήκοντά του  θα συμπεριλαμβάνεται ο έλεγχος των κάτωθι:

 

7.7.1.1.  Την επιβολή και τήρηση όποιων βασικών μέτρων ασφαλείας  θεωρεί αναγκαία (βλέπε επίσης 7.1.9.)

 

7.7.1.2.  Να ελέγχει τις βολές και να ρυθμίζει  τον επιτρεπόμενο χρόνο για τις βολές, και την σειρά με την οποία οι αθλητές θα καταλαμβάνουν τη γραμμή βολής.

 

7.7.1.3.  Να ασκεί έλεγχο στην χρήση της μεγαφωνικής εγκατάστασης, την δραστηριότητα των φωτογράφων κλπ. ώστε να μην ενοχλούνται οι αγωνιζόμενοι τοξότες.

 

7.7.1.4.  Να διασφαλίζει, ότι οι θεατές παραμένουν πίσω από τα κυγκλιδώματα  τα οποία περικλείουν το αγωνιστικό χώρο  Oi  διοργανωτές μάλιστα μπορούν να ορίσουν άτομα (βοηθούς), ώστε να  διευκολύνουν τον  DOS  στην  εκπλήρωση των καθηκόντων  του.

 

7.7.1.5.  Μια σειρά, όχι λιγότερων από πέντε,  ηχητικών σημάτων,  θα δίνεται προκειμένου να σταματούν  αμέσως όλες οι ρίψεις. Εάν οι ρίψεις για κάποιο λόγο διακοπούν κατά την διάρκεια μίας βολής, τότε ένα ηχητικό σήμα, θα είναι το σήμα για την συνέχιση του αγώνα. 

 

7.7.1.6.  Κανένας τοξότης δεν μπορεί να τεντώσει, με ή χωρίς βέλος, το τόξο του, και στον Ολυμπιακό Γύρο για τις Ομάδες να βγάλει ένα βέλος από την φαρέτρα του  παρά μόνο όταν  βρίσκεται στη γραμμή βολής. Στην περίπτωση που χρησιμοποιείται ένα βέλος, ο τοξότης θα πρέπει να στοχεύει  προς τους στόχους, αλλά  και μόνο αφού  βεβαιωθεί ότι    ο χώρος είναι  άδειος τόσο μπροστά  όσο και πίσω από τους στόχους. Εάν ένας τοξότης, τεντώνοντας το τόξο του με ένα βέλος, πριν αρχίουν οι ρίψεις ή κατά την διάρκεια των παύσεων, αφήσει το βέλος με πρόθεση ή χωρίς, το βέλος αυτό θα μετρήσει σαν μέρος την επόμενης βαθμολογητέας βολής. Ο σημειωτής θα πρέπει να σημειώσει το γεγονός πανω στην κάρτα βαθμολόγησης του τοξότη και θα καταγράψει τις αξίες των βελών της συγκεκριμένης σειράς (3,6,ή 9 βέλων ανάλογα με την περίσταση), ωστόσο το βέλος με την υψηλότερη αξία θα πρέπει να μηδενισθεί. Μία τέτοια πράξη  θα πρέπει να μονογράφεται από ένα κριτή και τον  ενδιαφερόμενο τοξότη.

 

7.7.1.7.  Όταν οι βολές βρίσκονται σε εξέλιξη, μόνο οι τοξότες που έχουν σειρά να ρίξουν πρέπει να βρίσκονται στη γραμμή βολής. Όλοι οι άλλοι τοξότες και το υλικό τους πρέπει να βρίσκονται πίσω από την γραμμή αναμονής. Μόλις ένας τοξότης  ρίξει τα βέλη  του πρέπει αμέσως να υποχωρεί πίσω από την γραμμή αναμονής, μπορεί  ωστόσο να αφήνει  μεταξύ των βολών το τηλεσκόπιό του    στη γραμμή  βολής, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα εμποδίζει κανένα άλλο αθλητή.

 

7.7.1.8.  Στον Ολυμπιακό Γύρο για Ομάδες,   μόνο ένας αθλητής  τη φορά μπορεί να βρίσκεται στη γραμμή βολής, ενώ οι άλλοι δύο περιμένουν ένα μέτρο πίσω, έως ότου  ο πρώτος  ολοκληρώσει την βολή του και να επιστρέψει πίσω από την 1-μέτρου γραμμή. (βλέπε`7.5.2.3. τοξότες σε αναπηρικά καροτσάκια).

 

7.7.1.9.  Δεν επιτρέπεται στους τοξότες να αγγίζουν  το υλικό άλλων  τοξοτών χωρίς την συγκατάθεση  των τελευταίων. Σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσουν σε ποινές.

 

7.7.1.10. Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα μέσα και μπροστά από τον χώρο των τοξοτών.

 

7.7.1.11.  Ένας τοξότης ο οποίος φθάνει στον αγωνιστικό χώρο μετά την έναρξη των βολών θα χάσει  όσα  βέλη    έχουν ήδη ριφθεί, με εξαίρεση την περίπτωση που η δικαιολογία του,   ικανοποιήσει  τον DOS ότι ήταν πέρα των δυνατοτήτων του, περίπτωση κατά την οποία μπορεί να του επιτραπεί να ρίξει τα χαμένα βέλη στο τέλος της απόστασης, τα οποία ωστόσο δεν θε έιναι ποτέ  περισσότερα από 12 βέλη. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος αθλητής να συμπληρώσει τις βολές του κατά την διάρκεια της Προκριματικής και Τελικής Φάσης.

 

7.7.1.12. Ο DOS σε συνεργασία με τους κριτές έχει την εξουσία να επεκτείνει σε ειδικές περιπτώσεις τα χρονικά  όρια. Η οποιαδήποτε όμως τέτοια ειδική απόφαση, πρέπει να ανακοινωθεί στους τοξότες πρωτού τεθεί σε ισχύ. Σε τέτοιες πριπτώσεις, η αιτιολογία της απόφασης πρέπει να αναφέρεται  στην τελική κατάσταση  των αποτελεσμάτων. Όταν χρησιμοποιούνται οπτικά συστήματα για τον έλεγχο του χρόνου το περιθώριο των 30” παραμένει αμετάβλητο.

 

7.7.1.13. ‘Οταν ένας τοξότης τεντώνει  την χορδή του τόξου του, δεν πρέπει  να χρησιμοποιεί τεχνική, η οποία κατά την γνώμη των κριτών θα επιτρέψει στο βέλος, εάν κατά λάθος το αφήσει, να πετάξει πέρα της ζώνης ασφαλείας, ή τα μέτρα ασφαλείας που έχουν ληφθεί. (διάδρομος ασφαλείας πίσω από τους στόχους, δίχτυ, τοίχος κλπ.). Στην περίπτωση που κάποιος τοξότης  επιμείνει στην χρησιμοποίηση αυτής της τέχνικής, θα του ζητηθεί αμέσως, για λόγους ασφαλείας  από τον προεδρο      των Κριτών και/ή τον DOS, να σταματήσει τις βολές και να εγκαταλείψει τον αγωνιστικό χώρο.

 

7.8.       ΠΟΙΝΕΣ

 

7.8.1.     Δικαίωμα συμμετοχής, Αποκλεισμος.

 

7.8.1.1.  Τοξότες οι οποίοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις,  όπως αναφέρονται στο Κεφάλιο 2 του Καταστατικού και των Κανονισμών της FITA, δεν έχουν το δικαίωμα να αγωνίζονται  σε αγώνες της FITA.

 

7.8.1.2.  Ένας τοξότης ο οποίος  κρίνεται ένοχος παραβίασης κάποιου εκ των ανωτέρω κανονισμών,  μπορεί να διαγραφεί από τους αγώνες, χάνοντας και την οποίαδήποτε θέση έχει κερδίσει μέχρι εκείνη τη στιγμή.

 

7.8.1.3.  Ένας  τοξότης δεν έχει το δικαίωμα συμμετοχής στα Πρωταθλήματα FITA  εάν η Ομοσπονδία του δεν πληρεί τους όρους, όπως αυτοί αναφέρονται στο άρθρο 3.7.4.

 

7.8.1.4.   Ένας τοξότης ο οποίος βρικεται να αγωνίζεται σε μία από τις κατηγορίες που  ανφέρονται στο Κεφάλαιο  4.2.,  τους όρους της οποίας  όμως δεν πληρεί, θα διαγράφεται αμέσως από τον αγώνα και θα χάνει την οποιαδήποτε θέση έχει κερδίσει μέχρι εκείνη τη στιγμή.   

 

7.8.1.5.   Ένας τοξότης  ο οποίος, σύμφωνα με τους κανονισμούς οι οποίοι αναφέρονται στην Παράρτημα 4 του Βιβλίου Ι του Καταστατικού και Κανονισμών της FITA,   κρίνεται ένοχος στον έλεγχο Doping, θα υπόκειται στις κάτωθι ποινές (11.10:11.11):

 

            α). Ανεξάρτητα της ποινής που θα επιβάλεται από την άμεσα ενδιαφερόμενη Ομοσπονδία Μέλος,  η FITA θα ακυρώνει  όλα τα αποτελέσματα  που έχει πετύχει ο τοξότης στον αγώνα και όλα τα έπαθλα και τα μετάλεια  που έχει κερδίσει, θα επιστρέφονται στα γραφεία της FITA.

 

             β). Εάν ο τοξότης συμμετέχει ως μέλος μιας ομάδας  θα ακυρώνονται τα αποτελέσματα  της ομάδας.

 

             γ). Επι προσθέτως θα εφαρμόζονται και οι ποινές που αναφέρονται στο Άρθρο 11 και 12 του Παραρτήματος 4.

 

             δ), Ενας τοξότης του  οποίοιυ διακόπτεται η αθλητική δραστηριότητα λόγω χρήσης αναβολικών δεν θα μπορεί να αγωνίζεται σε αγώνες που διοργανώνει η FITA η κάποιο μέλος της FITA ,  έως το τέλος της περιόδου αναστολής.

 

7.8.1.6.  Τα αποτελέσματα ενός τοξότη,  ο οποίος ανακαλύπτεται να χρησιμοποιεί υλικό το οποίο αντιβαίνει στους Κανονισμούς της FITA, ενδέχεται να  ακυρωθούν (7.3.).

 

7.8.1.7.   Τα αποτελέσματα ενός  τοξότη ή ομάδας,  οι οποίοι ανακαλύπτονται  επανειλημμένως να ρίχνουν περισσότερα βέλη από εκείνα  που επιτρέπονται σε κάθε βολή, ενδέχεται να ακυρωθούν (7.6.9).

 

7.8.1.8.   Ένας τοξότης, ο οποίος αποδεικνύεται να έχει παραβεί εν γνώσει του τους κανονισμούς, μπορεί να κριθεί ως μή ικανός  να συμετάσχει στους αγώνες, με αποτέλεσμα  να αποκλεισθεί  απο τους αγώνες χάνοντας και τη θέση που πιθανώς να είχε κερδίσει (7.9.2.12.).

 

7.8.1.9. ‘Οταν ένας τοξότης τεντώνει  την χορδή του τόξου του, δεν πρέπει  να χρησιμοποιεί τεχνική, η οποία κατά την γνώμη των κριτών θα επιτρέψει στο βέλος, εάν κατά λάθος το αφήσει, να πετάξει πέρα της ζώνης ασφαλείας, ή τα μέτρα σφαλείας που έχουν ληφθεί. (διάδρομος ασφαλείας πίσω από τους στόχους, δίχτυ, τοίχος κλπ.). Στην περίπτωση που κάποιος τοξότης  επιμείνει στην χρησιμοποίηση αυτής της τέχνικής θα του ζητηθεί αμέσως, για λόγους ασφαλείας  από τον προεδρο      των Κριτών και/ή τον DOS να σταματήσει τις βολές και να εγκαταλείψει τον αγωνιστικό χώρο. (7.7.1.13.).

 

7.8.2.    ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΒΕΛΩΝ

 

7.8.2.1.  Ένας τοξότης ο οποίος φθάνει στον αγώνα  μετά την έναρξη των βολών  χάνει το δικάιωμα  κάλυψης  των βελών που εχουν ήδη ριφθεί, εκτός εάν  ο DOS ικανοποιηθεί ότι η καθυστέρηση οφειλόταν σε λόγους πέραν των δυνατοτήτων του αθλητή. (7.7.1.11).

 

7.8.2.2.  Σε έναν τοξότη ο οποίος  δεν μπορεί να επιδιορθώσει, εντός 15 λεπτών,   το υλικό του,  το οποίο  έχει υποστεί βλάβη, θα του επιτραπεί να ρίξει μόνο τον αριθμό βελών ο οποίος μπορεί να ριχθεί μέσα σε 15 λεπτά, ακολουθώντας την  διαδικασία    που ακολουθείται για την κάλυψη χαμένων βελών, όμως θα χάσει τον υπόλοιπο  αριθμό βελών  που δεν μπόρεσε να ρίξει (7.4.2.3.).

 

7.8.2.3.  Ένα βέλος που ρίχθηκε  πριν ή μετά  τον  καθορισμένο χρόνο, ή εκτός σειράς  θα θεωρηθεί ως μέλος  της σειράς και θα γίνει αιτία ο αθλητής να χάσει το βέλος της βολής με την υψηλότερη  βαθμολογητέα αξία,   το οποίο θα θεωρηθεί σαν αποτυχία και θα βαθμολογηθεί με μηδέν.  Ένα βελος το οποίο ρίχθηκε πρίν ή μετά τον καθορισμένο χρόνο ή εκτός σειράς  και μπορει να εντοπισθεί με σιγουριά από τους Κριτές που έχουν ορισθεί για την σημείωση των βελών θα γίνει αιτία ο αθλητής να χάσει την αξία αυτού του βέλους.

 

7.8.2.4.  Ένα βέλος που ρίχθηκε στον αγωνιστικό χώρο μετά τον  επίσημο τερματισμό από τον DOS του χρόνου προπόνησης,  μετά την συλλογή των βελών προπόνησης από τους στόχους, ή κατά την διάρκεια των διαλειμμάτων μεταξύ των αποστάσεων ή φάσεων, θα θεωρείται μέρος της επόμενης βαθμολογητέας  βολής, προκαλώντας όμως τον μηδενισμό του βέλους της βολής  με την υψηλότερη βαθμολογητέα αξία.  (7.4.2.2., βλέπε επίσης Άρθρο  7.6.9.).

 

7.8.2.5.  Στον Ολυμπιακό Γύρο για τις Ομάδες, εάν κάποιος από τους τρείς τοξότες της ομάδας ρίξει ένα βέλος πρίν η μετά τα σχετικά σήματα έναρξης και λήξης της χρονικής περιόδου, εκείνο το βέλος  θα μετρήσει σαν μέρος εκείνης της βολής προκαλώντας  όμως στην ομάδα το χάσιμο του βέλους με την υψηλότερη βαθμολογητέα αξία, το οποίο θα θεωρηθεί σαν αποτυχία. Ένα βέλος το οποίο ρίχθηκε πριν ή μετά τον καθορισμένο χρόνο ή εκτός σειράς και μπορεί με σιγουριά να εντοπισθεί από του κριτές που έχουν ορισθεί για την σημείωση των βελών  θα γίνει αιτία ο αθλητής να χάσει μόνο την αξία του συγκεκριμένου βέλους. (7.4.2.6. βλέπεεπίσης Άρθρο 7.6.9.).

 

7.8.2.6.  Εάν περισσότερα από τρία βέλη (ή εξί ανάλογα με την περίπτωση),που ανήκουν στον ίδιο τοξότη, η εννέα στην περίπτωση του ομαδικού αγωνίσματος,  βρεθούν στον στόχο ή στο έδαφος στους διαδρόμους των στόχων,  μόνο τα τρία χαμηλότερα  σε βαθμολογητέα αξία (ή εξι  ή εννέα ανάλογα με την περίπτωση) θα μετρήσουν στη βαθμολογία (7.6.9.)

 

7.8.2.7.  Στον Ολυμπιακό Γύρο  για τις Ομάδες εάν ένα μέλος μίας ομάδας ρίξει σε μία βολή  των εννέα βελών, περισσότερα από τρία βέλη, μόνο τα οκτώ με την χαμηλότερη βαθμολογητέα αξία θα μετρήσουν  και το βέλος  με την υψηλότερη αξία θα θεωρηθεί σαν αποτυχία.

 

7.8.2.8.  Ένα βέλος που κτυπάει ένα πρόσωπου που δεν είναι εκείνο  στο οποίο ρίχνει ο αθλητής, θα θεωρηθεί  μέρος της βολής και θα μετρήσει σαν αποτυχία.

 

7.8.3.    ΠΟΙΝΕΣ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΟΜΑΔΙΚΌ ΑΓΩΝΙΣΜΑ

 

7.8.3.1.  Στην περίπτωση  που ένα μέλος μίας ομάδας περάσει πρόωρα  την γραμμή του 1-μέτρου, ο κριτής θα σηκώσει την κίτρινη κάρτα ή θα ανάψει ένα  κίτρινο φώς  που θα βρίσκεται  μπροστά από την γραμμή βολής, για να δείξει ότι ο τοξότης θα πρέπει  να επιστρέψει πίσω από την γραμμή του 1-μέτρου και να ξαναρχίσει από την αρχή ή  να αντικατασταθεί από ένα άλλο τοξότη, ο οποίος δεν έχει ακόμα ρίξει τα βέλη του.

 

7.8.3.2.  Εάν η ομάδα δεν σεβασθεί την κίτρινη κάρτα (ή το φώς) και ο τοξότης ρίξει το βέλος του, η ομάδα θα χάσει το βέλος με την υψηλότερη βαθμολογητέα αξία της βολής, ή την αξία του συγκεκριμένου βέλους στην περίπτωση  που αυτό  μπορεί να εντοπισθεί   με σιγουριά από τους αρμόδιους κριτές   για την σημείωση των βελών.

 

7.8.3.3.  Η ίδια διαδικασία  εφαρμόζεται στην περίπτωση που ένα μέλος εξάγει ένα βέλος από την φαρέτρα του, πρωτού καταλάβει την θέση του στη γραμμή βολής.

 

7.8.4.   ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

 

            Οι τοξότες  οι οποίοι έχουν επανειλλημμένως  προειδοποιηθεί και

            συνεχίζουν να παραβαίνουν τους κάτωθι κανονισμούς της FITA, ή δεν      

            συμμορφώνονται  με τις αποφάσεις και τις οδηγίες (οι οποίες επιδέχονται       

            ενστάσεις), των υπευθύνων κριτών, θα   αντιμετωπίζονται σύμφωνα  με

            τα άρθρα 7.8.1.8 (7.9.2.12.).

 

7.8.4.1.  Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα μέσα και μπροστά από την περιοχή των τοξοτών. (7.7.1.10).

 

7.8.4.2.  Δεν επιτρέπεται στους τοξότες να αγγίζουν τον εξοπλισμό άλλων  τοξοτών χωρίς την έγκριση των τελευταίων (7.7.1.9.).

 

7.8.4.3.  Δεν επιτρέπεται στους τοξότες να τεντώνουν το τόξο τους, με ή χώρις  βέλος παρά μόνο όταν βρίσκονται στη γραμμή βολής. (7.7.1.6).

 

7.8.4.4.  Όταν βρίσκονται σε εξέλιξη οι βολές, μόνο   εκείνοι οι  τοξότες  των οποίων είναι η σειρά  πρέπει να στέκονται στη γραμμή βολής (.7.1.7.).

 

7.8.4.5.  Ένας τοξότης δεν πρέπει να σηκώνει το χέρι που κρατάει  το τόξο, έως ότου δοθεί το σήμα έναρξης του χρόνου (7.4.2.1.).

 

7.8.4.6.  Τα βέλη, και  το πρόσωπο δεν πρέπει να  αγγίζονται έως ότου σημειωθούν όλα τα βέλη που βρίσκονται πάνω στο στόχο.

 

7.8.4.7.  Όταν ο τοξότης τεντώνει  την χορδή του τόξου του, δεν πρέπει να χρησιμοποιεί  τεχνική η οποία κατά την γνώμη των κριτών  θα μπορούσε να επιτρέψει στο βέλος, εάν τυχαίως αφεθεί, να πετάξει πέραν της ζώνης ασφαλείας ή των  προστατευτικών μέτρων (ζώνη πίσω από τους στόχους,  προστατευτικό δίκτυ, τοίχος κλπ)..

 

7.9.      ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΡΙΤΩΝ

 

7.9.1.   Τουλάχιστον ένας Κριτής για κάθε δέκα στόχους  στους αγώνες ανοικτού χώρου θα ορίζεται , με εξαίρεση του αγώνες που διεξάγονται σύμφωνα με το άρθρο 3.11.1.  Οπωσδηποτε όμως πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον τρείς κριτές.

 

7.9.2.    Τα καθήκοντα των κριτών θα είναι τα εξής:

 

7.9.2.1.  Να ελέγχουν τις αποστάσεις και την σωστή διάταξη του αγωνιστικού χώρου; τις διαστάσεις  των στόχων, των προσώπων και των πλατών; τη σωστή τοποθέτηση  και  στο σωστό ύψος  από το έδαφος ή το πάτωμα, των προσώπων; και την τοποθέτηση όλων τωνπλατών  μέ  την ίδια  γωνία.

 

7.9.2.2.   Να ελέγχουν όλο το αναγκαίο υποχρεωτικό υλικό.

 

7.9.2.3.  Να ελέγχουν το υλικό των τοξοτών  πριν από τον Αγώνα (η ώρα πρέπει να αναφέρεται στο πρόγραμμα των αγώνων), αλλά και σε οποιαδήποτε στιγμή κατά την διάρκεια του αγώνα;

 

7.9.2.4.  Να ελέγχουν την διεξαγωγή των βολών;

 

7.9.2.5.  Να ελέγχουν την διεξαγωγή της καταγραφής της βαμολογίας των βελών;

 

7.9.2.6.  Να επαληθεύουν την βαθμολογία στις προκριματικές και τελικές φάσεις

 

7.9.2.7.  Να συνεννοούνται με τον DOS για θέματα που προκύπτουν κατά την διάρκεια των βολών;

 

7.9.2.8.  Να χειρίζονται  όλες τις διαφωνίες και τις ενστάσεις που πιθανώς να προκύψουν;

 

7.9.2.9.  Σε συνεργασία με τον DOS να  διακόπτουν  τις βολές  εάν χρειασθεί λόγω κακών καιρικών  συνθηκών, διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος,  μίας σοβαρής βλάβης, ή άλλου τέτοιου είδους συμβάντα,  αλλά να διασφαλίζουν, εάν βέβαια είναι δυνατό, ώστε το πρόγραμμα κάθε ημέρας να ολοκληρώνεται εντός της ημέρας;

 

7.9.2.10.  Να λαμβάνουν υπ’όψιν τους τα σχετικά παράπονα  ή αιτήματα  από τους αρχηγούς των ομάδων και εκεί που είναι δυνατόν να εφαρμοσθούν να λαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα; Συλλογικές αποφάσεις θα λαμβάνονται με ψηφοφορία (απλή πλειοψηφία).

 

7.9.2.11.  Ερωτήματα που αφορούν την διεξαγωγή των βολών ή την συμπεριφορά  ενός τοξότη, πρέπει να λύνονται από τους κριτές χωρίς καμία καθυστέρηση, αλλά και να λύνονται οπωσδήποτε πρίν την απονομή. Η απόφαση των Κριτών η της Επιτροπής αρμόδιας για τις Ενστάσεις (Ελλανοδίκου   Επιτροπής) θα είναι τελική.

 

7.9.2.12. Τοξότες και Αξιωματούχοι  πρέπει να συμμορφώνονται με το Καταστατικό και τους Κανονισμούς της FITA, καθώς επίσης και με τις αποφάσεις  και οδηγίες  που πιθανώς να θεωρήσουν αναγκαίες να λάβουν οι Κριτές.  Ένας τοξότης ο οποίος αποδεικνύεται να έχει παραβεί  ηθελημένα τους κανονισμούς, μπορεί να θεωρηθεί ανάξιος να συμμετάσχει στους αγώνες, με αποτέλεσμα να αποβληθεί χάνοντας και την οποιαδήποτε θέση τυχόν να είχε κερδίσει.

 

7.10.      ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ.

 

7.10.1.   Στα Αγωνίσματα Τοξοβολίας Ανοικτού Χώρου, ο οποιοσδήποτε τοξότης που βρίσκεται στον στόχο,   θα πρέπει να απευθύνεται προς τον Κριτή για  τυχόν αμφιβολίες περί της αξίας ενός βέλους, πρωτού αρχισει η συλλογή των βελών από τον στόχο. Εάν κάποιος τοξότης στον στόχο δεν ικανοποιηθεί από την απόφαση του Κριτή, τότε η πλειοψηφική απόφαση αυτού του Κριτή  και άλλων δύο το πολύ διαθέσιμων   Κριτών  θα είναι τελική. Ένα λάθος που ανακαλύπτεται στην κάρτα βαθμολόγησης πρωτού  αρχίσει η συλλογή των βελών  μπορεί να διορθωθεί αλλά η διόρθωση  πρέπει να διαπιστωθεί και να μονογαφηθεί από ένα Κριτή. Οι οποιεσδήποτε άλλες αμφισβητήσεις που θα αφορούν τα καταγραφόμενα στην κάρτα βαθμολόγησης θα πρέπει να αναφέρονται στους Κριτές.

 

7.10.2.   Εάν  κάποιο πρόσωπο φθαρεί αδικαιολόγητα η άλλως πως παραμορφωθεί, ή υπάρξει κάποιο άλλο παράπονο για το υλικό του αγωνιστικού χώρου, ο τοξότης ή ο Αρχηγός της Ομάδας του, μπορεί να απευθυνθεί στους Κριτές, ώστε το ελαττωματικό είδος να επιδιορθωθεί ή να αντικατασταθεί.

 

7.10.3.   Προβλήματα που αφορόυν την διεξαγωγή των βολών  ή την συμπεριφορά ενός τοξότη, θα πρέπει να αναφέρονται στους Κριτές, οι οποίοι θα πρέπει να τα επιλύουν, πρωτού αρχίσει η επόμενη φάση του αγωνίσματος.

 

7.10.4.   Προβλήματα τα οποία αφορούν  την δημοσίευση των ημερισίων αποτελεσμάτων,  πρέπει να αναφέρονται χωρίς καθυστέρηση στους Κριτές, και σε κάθε περίπτωση έγκαιρα,  ώστε να υπάρχει  ο χρόνος για να γίνουν οι απαιτούμενες διορθώσεις πριν την απονομή.

 

7.10.5.   Στην περίπτωση που ένας τοξότης  δεν ικανοποιηθεί από την απόφαση των Κριτών μπορεί, εκτός από την περίπτωση του  Άρθρου  7.10.1. να κάνει ένσταση στην Επιτροπή Ενστάσεων, σύμφωνα με το Άρθρο 3.1.3.. Τρόπαια ή βραβεία τα οποία μπορεί να επηρεάζονται από την διαφωνία δεν θα απονέμονται έως ότου  ανακοινωθεί η τελική απόφαση  των Κριτών.