ΔΙΑΦΟΡΕΣ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  ΣΥΛΛΟΓΩΝ

2007-10-12      -    Εκδρομη στα Τσιτζινα  
2008-01              Εκδρομη στο Βαλτεσινικο  
2008-10-28      -    Εκδρομη στα Τσιτζινα  
2009-2-21/22   -    Εκδρομη στο Ναυπλιο